projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 14.09.2011 г. /сряда/

PostHeaderIcon14.09.2011 г. /сряда/

There are no translations available.

14.09.2011 г. /сряда/

МОСВ

16.30 часа

 

Кметът г-н Тодор Попов ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и Община Пазарджик за проектно предложение “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” по процедура “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 еквивалент жители”. Максималната индикативна стойност на бюджета по проекта е 49 млн. лв.