projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 198

PostHeaderIconСписък 198

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 26.08.2015г.          

валидно до 09.09.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001208 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СПАСОВ

с.Добровница, ул.”Четиринадесета” №027

******

ДПС

Изх №13-Г-117 от 26.08.2015г.

2.

ПДП001248 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СПАСОВ

с.Добровница, ул.”Четиринадесета” №027

******

ДПС

Изх №13-Г-117 от 26.08.2015г.

3.

АУ001209 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ИВАН НИКОЛОВ МАШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Акад. Стоян Аргиров” №018

******

ДПС

Изх №13-И-103 от 26.08.2015г.

4.

ПДП001282 от 19.06.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН НИКОЛОВ МАШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Акад. Стоян Аргиров” №018

******

ДПС

Изх №13-И-103 от 26.08.2015г.

5.

АУ001210 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

САШКО ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

с.Гелеменово, ул.”Първа” №010

******

ДПС

Изх №13-С-189 от 26.08.2015г.

6.

ПДП001249 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

САШКО ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

с.Гелеменово, ул.”Първа” №010

******

ДПС

Изх №13-С-189 от 26.08.2015г.

7.

АУ001214 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ЛЪЧЕЗАР КРЪСТАНОВ МАРИНОВ

с.Мирянци, ул.”Първа” №055

******

ДПС

Изх №13-Л-66 от 26.08.2015г.

8.

ПДП001251 от

17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЪЧЕЗАР КРЪСТАНОВ МАРИНОВ

с.Мирянци, ул.”Първа” №055

******

ДПС

Изх №13-Л-66 от 26.08.2015г.

9.

АУ001215 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТИЛЕВ

с.Мирянци, ул.”Втора” №020

******

ДПС

Изх №13-Д-122 от 26.08.2015г.

10.

ПДП001250 от

17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТИЛЕВ

с.Мирянци, ул.”Втора” №020

******

ДПС

Изх №13-Д-122 от 26.08.2015г.

11.

АУ001219 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ПЕТКО ИВАНОВ СПИРИДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Втори Януари” №001, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-92   от 26.08.2015г.

12.

ПДП001286 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО ИВАНОВ СПИРИДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Втори Януари” №001, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-92 от 26.08.2015г.

13.

АУ001220 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

ОЛГА НИКОЛАЕВНА ГАТЕВА

с. Алеко Константиново, ул.”Светогорци” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-О-8   от 26.08.2015г.

14.

ПДП001259 от

18.06.2015г.

 

ПОКАНА

ОЛГА НИКОЛАЕВНА ГАТЕВА

с. Алеко Константиново, ул.”Светогорци” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-О-8   от 26.08.2015г.

15.

АУ001221 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНДОНОВ

с. Братаница, ул.”Четвърта” №004А

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-123 от 26.08.2015г.

16.

ПДП001257 от

18.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНДОНОВ

с. Братаница, ул.”Четвърта” №004А

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-123 от 26.08.2015г.

17.

АУ001222 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

СТОИЛ ЛИЛЯНОВ ЯНАКИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №008, вх.Б, ет.06, ап.018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-190 от 26.08.2015г.

18.

ПДП001262 от 18.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТОИЛ ЛИЛЯНОВ ЯНАКИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №008, вх.Б, ет.06, ап.018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-190 от 26.08.2015г.

19.

АУ001228 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

РУСКА ГЕНЧЕВА ТОТОЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.В, ет.06

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-66 от 26.08.2015г.

20.

ПДП001265 от 18.06.2015г.

 

ПОКАНА

РУСКА ГЕНЧЕВА ТОТОЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.В, ет.06

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-66   от 26.08.2015г.

21.

АУ001229 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

ДУШКА МИЛЧОВА БОРИСОВА

с.Сарая, ул.”Двадесет и осма” №002

******

ДПС

Изх №13-Д-124 от 26.08.2015г.

22.

ПДП001270 от 18.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДУШКА МИЛЧОВА БОРИСОВА

с.Сарая, ул.”Двадесет и осма” №002

******

ДПС

Изх №13-Д-124 от 26.08.2015г.

23.

АУ001230 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №043, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-171 от 26.08.2015г.

24.

ПДП001271 от 18.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №043, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-171 от 26.08.2015г.

25.

АУ001231 от 18.06.2015г.

АУЗД

НИКОЛАЙ ТРАЯНОВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №023, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-102 от 26.08.2015г.

26.

ПДП001272 от 18.06.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ТРАЯНОВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №023, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-102 от 26.08.2015г.

27.

АУ001233 от 18.06.2015г.

АУЗД

ВЕНЦИСЛАВ КАЛИНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Епископ Дионисий” №043

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-144 от 26.08.2015г.

28.

ПДП001274 от 18.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕНЦИСЛАВ КАЛИНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Епископ Дионисий” №043

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-144 от 26.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 26.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.09.2015г.