projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 199

PostHeaderIconСписък 199

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 27.08.2015г.          

валидно до 10.09.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000564 от 26.03.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АВРАМОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Калоян” №046

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Г-118 от 27.08.2015г.

2.

ПДП000622 от 31.03.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АВРАМОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Калоян” №046

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Г-118 от 27.08.2015г.

3.

АУ000590 от 30.03.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯ АТАНАСОВ САВОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Найчо Цанов” № 002, вх.А, ет.04, ап.011

******

ДПС

Изх №13-И-104 от 27.08.2015г.

4.

ПДП000627 от 31.03.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ АТАНАСОВ САВОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Найчо Цанов” № 002, вх.А, ет.04, ап.011

******

ДПС

Изх №13-И-104 от 27.08.2015г.

5.

АУ001196 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА ИВАНОВА СТОЯНОВА

с.Гелеменово, ул.”Двадесет и четвърта” №002

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-В-145 от 27.08.2015г.

6.

ПДП001237 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА СТОЯНОВА

с.Гелеменово, ул.”Двадесет и четвърта” №002

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-В-145 от 27.08.2015г.

7.

АУ001197 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПАНГАРОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Стоян Ангелов” № 079, ет.02, ап.026

******

ДПС

Изх №13-П-93 от 27.08.2015г.

8.

ПДП001238 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПАНГАРОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Стоян Ангелов” № 079, ет.02, ап.026

******

ДПС

Изх №13-П-93 от 27.08.2015г.

9.

АУ001198 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

КАТЕРИНА ЯНКОВА БОЖКОВА

с.Добровница, ул.”Тридесета” №003

******

ДПС

Изх №13-К-87 от 27.08.2015г.

10.

ПДП001236 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

КАТЕРИНА ЯНКОВА БОЖКОВА

с.Добровница, ул.”Тридесета” №003

******

ДПС

Изх №13-К-87 от 27.08.2015г.

11.

АУ001199 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИШЕВ

с.Мало Конаре, ул.”Сто и първа” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-94 от 27.08.2015г.

12.

ПДП001241 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИШЕВ

с.Мало Конаре, ул.”Сто и първа” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-94 от 27.08.2015г.

13.

АУ001200 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА КАЛЕЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Марица” № 012, ет.07, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-52 от 27.08.2015г.

14.

ПДП001239 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА КАЛЕЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Марица” № 012, ет.07, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-52 от 27.08.2015г.

15.

АУ001201 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ВАТЕВ

с.Юнаците, ул.”Петнадесета” №007

******

ДПС

Изх №13-А-172 от 27.08.2015г.

16.

ПДП001246 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ВАТЕВ

с.Юнаците, ул.”Петнадесета” №007

******

ДПС

Изх №13-А-172 от 27.08.2015г.

17.

АУ001202 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Стефан Караджа” № 074, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Я-21 от 27.08.2015г.

18.

ПДП001240 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Стефан Караджа” № 074, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Я-21 от 27.08.2015г.

19.

АУ001203 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА

с.Алеко Константиново, ул.”Ал. Стамболийски” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-146 от 27.08.2015г.

20.

ПДП001242 от

17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА

с.Алеко Константиново, ул.”Ал. Стамболийски” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-146 от 27.08.2015г.

21.

АУ001204 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАНТАЛЕЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Булаир” № 010, ет.06, ап.028

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-119 от 27.08.2015г.

22.

ПДП001255 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАНТАЛЕЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Булаир” № 010, ет.06, ап.028

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-119 от 27.08.2015г.

23.

АУ001205 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ФОНДАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ЗЕЛЕН КРЪСТ”

гр. Пазарджик, ул. ”Мильо Войвода” № 5

******

ДПС

Изх №13-38-205 от 27.08.2015г.

24.

ПДП001247 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ФОНДАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ЗЕЛЕН КРЪСТ”

гр. Пазарджик, ул. ”Мильо Войвода” № 5

******

ДПС

Изх №13-38-205 от 27.08.2015г.

25.

АУ001206 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ ШУМАНОВ

с.Мало Конаре, ул.”Тринадесета” №032

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-147 от 27.08.2015г.

26.

ПДП001243 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ ШУМАНОВ

с.Мало Конаре, ул.”Тринадесета” №032

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-147 от 27.08.2015г.

27.

АУ001207 от 17.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПИПОНКОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Булаир” № 030, ет.03, ап.006

******

ДПС

Изх №13-Д-125 от 27.08.2015г.

28.

ПДП001244 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПИПОНКОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Булаир” № 030, ет.03, ап.006

******

ДПС

Изх №13-Д-125 от 27.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.09.2015г.