projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Заповед РД-06-248/25.08.2015 г. за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползването на земеделски земи в землището на с.Говедаре, община Пазарджик

PostHeaderIconЗаповед РД-06-248/25.08.2015 г. за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползването на земеделски земи в землището на с.Говедаре, община Пазарджик