projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 200

PostHeaderIconСписък 200

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 28.08.2015г.          

валидно до 11.09.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001235 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАН АТАНАСОВ КУРТЕВ

с. Ивайло, ул. ”Петдесета” № 006

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Й-40 от 28.08.2015г.

2.

ПДП001267 от

18.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН АТАНАСОВ КУРТЕВ

с. Ивайло, ул. ”Петдесета” № 006

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Й-40 от 28.08.2015г.

3.

АУ001236 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИНКА КИРИЛОВА КУРТЕВА

с. Ивайло, ул. ”Петдесета” № 006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-27 от 28.08.2015г.

4.

ПДП001269 от

18.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИНКА КИРИЛОВА КУРТЕВА

с. Ивайло, ул. ”Петдесета” № 006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-27 от 28.08.2015г.

5.

АУ001237 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛОВ АРНАУДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Мумджиев” №014, вх.А, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-122 от 28.08.2015г.

6.

ПДП001275 от

18.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ АРНАУДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Мумджиев” №014, вх.А, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-122 от 28.08.2015г.

7.

АУ001238 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

АНТОНИЯ ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

гр. Пазарджик, бул. ”Княгина Мария Луиза” № 030

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-А-173 от 28.08.2015г.

8.

ПДП001290 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНТОНИЯ ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

гр. Пазарджик, бул. ”Княгина Мария Луиза” № 030

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-А-173 от 28.08.2015г.

9.

АУ001239 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

НАТАЛИ ВЕНЦЕВА ГАНЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх №13-Н-103 от 28.08.2015г.

10.

ПДП001288 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

НАТАЛИ ВЕНЦЕВА ГАНЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх №13-Н-103 от 28.08.2015г.

11.

АУ001242 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

 

ИВАН ПЕТКОВ ЧУШКОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Георги Пенев” № 006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-105 от 28.08.2015г.

12.

ПДП001280 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

 

ИВАН ПЕТКОВ ЧУШКОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Георги Пенев” № 006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-105 от 28.08.2015г.

13.

АУ001243 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

СТОЙЧО ДАНКОВ ГЕОРГИЕВ

с. Мало Конаре, ул. ”Тринадесета” № 050

******

ДПС

Изх №13-С-191 от 28.08.2015г.

14.

ПДП001293 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО ДАНКОВ ГЕОРГИЕВ

с. Мало Конаре, ул. ”Тринадесета” № 050

******

ДПС

Изх №13-С-191 от 28.08.2015г.

15.

АУ001245 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

ПЕТКО ЛАЗАРОВ ДОШКОВ

с. Пищигово, ул. ”Тридесет и втора” № 004

******

ДПС

Изх №13-П-95 от 28.08.2015г.

16.

ПДП001295 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО ЛАЗАРОВ ДОШКОВ

с. Пищигово, ул. ”Тридесет и втора” № 004

******

ДПС

Изх №13-П-95 от 28.08.2015г.

17.

АУ001246 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

СЕРГЕЙ ЯНКОВ АТАНАСОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 083, ет.04, ап.013

******

ДПС

Изх №13-С-192 от 28.08.2015г.

18.

ПДП001296 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

СЕРГЕЙ ЯНКОВ АТАНАСОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 083, ет.04, ап.013

******

ДПС

Изх №13-С-192 от 28.08.2015г.

19.

АУ001248 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ВЛАДИМИРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Кендеров” №009, ет.02

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Ц-21 от 28.08.2015г.

20.

ПДП001297 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ВЛАДИМИРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Кендеров” №009, ет.02

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Ц-21 от 28.08.2015г.

21.

АУ001249 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

 

ИВАН РУМЕНОВ ДЪБОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Верила” № 029

******

ДПС

Изх №13-И-106 от 28.08.2015г.

22.

ПДП001292 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

 

ИВАН РУМЕНОВ ДЪБОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Верила” № 029

******

ДПС

Изх №13-И-106 от 28.08.2015г.

23.

АУ001251 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Втори Януари” № 004, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-126 от 28.08.2015г.

24.

ПДП001299 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Втори Януари” № 004, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-126 от 28.08.2015г.

25.

АУ001252 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Втори Януари” № 004, ет.02, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-54 от 28.08.2015г.

26.

ПДП001300 от

19.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Втори Януари” № 004, ет.02, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-54 от 28.08.2015г.

27.

АУ001256 от 19.06.2015г.

 

АУЗД

АНАСТАСИЯ СТЕФАНОВА ГАНЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Оборище” № 011, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-174 от 28.08.2015г.

28.

ПДП001341 от

25.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНАСТАСИЯ СТЕФАНОВА ГАНЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Оборище” № 011, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-174 от 28.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 28.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 11.09.2015г.