projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 201

PostHeaderIconСписък 201

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 02.09.2015г.          

валидно до 16.09.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на

задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

1. 

АУ001258 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

ЛАРИСА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,

ул.”П. Волов” № 008, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-67      от  02.09.2015г.

2. 

ПДП001305 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЛАРИСА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,

ул.”П. Волов” № 008, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-67      от  02.09.2015г.

 3.

АУ001260 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ КУМАНОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Цар Калоян”              №119

******

ДПС

Изх № 13-М-117     от  02.09.2015г.

4. 

ПДП001314 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ КУМАНОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Цар Калоян”              №119

******

ДПС

Изх № 13-М-117     от  02.09.2015г.

 5.

АУ001261 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЯ СТОЕВА ТОШЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Кн. Мария Луиза”  № 097, ет.06, ап.018

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-В-150      от  02.09.2015г.

6. 

ПДП001315 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЯ СТОЕВА ТОШЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Кн. Мария Луиза”  № 097, ет.06, ап.018

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-В-150      от  02.09.2015г.

7. 

АУ001263 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

АНКА ДИМИТРОВА БАРАКОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Княз Ал. Батенберг”   №083, ет.04, ап. 008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-178      от  02.09.2015г.

 8.

ПДП001309от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНКА ДИМИТРОВА БАРАКОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Княз Ал. Батенберг”   №083, ет.04, ап. 008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-178      от  02.09.2015г.

 9.

АУ001264 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

СПАС ВАСИЛЕВ ЛАДЖОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Райко Алексиев”  №023, ет.06, ап.021

******

ДПС

Изх № 13-С-194      от  02.09.2015г.

 10.

ПДП001306 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

СПАС ВАСИЛЕВ ЛАДЖОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Райко Алексиев”  №023, ет.06, ап.021

******

ДПС

Изх № 13-С-194      от  02.09.2015г.

 11.

АУ001265 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик,  ул. ”Васил Априлов”              № 009, вх.Б,ет.04, ап.010

******

ДПС

Изх № 13-К-88      от  02.09.2015г.

12. 

ПДП001307 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик,  ул. ”Васил Априлов”              № 009, вх.Б,ет.04, ап.010

******

ДПС

Изх № 13-К-88      от  02.09.2015г.

 13.

АУ001268 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

РУМЯНА ТОНЧЕВА СПАСОВА

гр.Пазарджик,  ул. ”Дим. Греков”              №081

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-67       от  02.09.2015г.

 14.

ПДП001360 от

26.06.2015г.

 

ПОКАНА

РУМЯНА ТОНЧЕВА СПАСОВА

гр.Пазарджик,  ул. ”Дим. Греков”              №081

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-67       от  02.09.2015г.

 15.

АУ001269 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ СИМОНОВ

гр.Пазарджик,  ул. ”Кочо Честименски”  №020, ет.08, ап.030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-151      от  02.09.2015г.

 16.

ПДП001311 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ СИМОНОВ

гр.Пазарджик,  ул. ”Кочо Честименски”  №020, ет.08, ап.030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-151      от  02.09.2015г.

 17.

АУ001270 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ СТЕФАНОВ КОЕВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик,                       ул. ”Втора”  № 018

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-В-152     от  02.09.2015г.

 18.

ПДП001316 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ СТЕФАНОВ КОЕВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик,                       ул. ”Втора”  № 018

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-В-152     от  02.09.2015г.

 19.

АУ001271 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ТОДОРОВ ДОГАЗАНОВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик,                       ул. ”Петдесет и втора”  № 001

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-К-89      от  02.09.2015г.

 20.

ПДП001319 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР ТОДОРОВ ДОГАЗАНОВ

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик,                       ул. ”Петдесет и втора”  № 001

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-К-89      от  02.09.2015г.

 21.

АУ001272 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

Веселина Любенова Тричкова

с. Черногорово, общ. Пазарджик,                       ул. ”Петдесет и четвърта”  № 002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-153      от  02.09.2015г.

 22.

ПДП001317 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

Веселина Любенова Тричкова

с. Черногорово, общ. Пазарджик,                       ул. ”Петдесет и четвърта”  № 002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-153      от  02.09.2015г.

 23.

АУ001273 от 22.06.2015г.

АУЗД

МАРИЯ ИВАНОВА КОЕВА

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик,                       ул. ”Втора”  № 018

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-118      от  02.09.2015г.

 24.

ПДП001318 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ИВАНОВА КОЕВА

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик,                       ул. ”Втора”  № 018

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-118      от  02.09.2015г.

 25.

АУ001274 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

САДКО РУЖДИ СИНАПОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Ген. Скобелев”    № 015, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-195      от  02.09.2015г.

 26.

ПДП001321 от

22.06.2015г.

 

ПОКАНА

САДКО РУЖДИ СИНАПОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Ген. Скобелев”    № 015, ет.02, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-195      от  02.09.2015г.

 27.

АУ001276 от 22.06.2015г.

 

АУЗД

КРЪСТЬО КРЪСТЕВ ТАСЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Янтра” №007, ет.06, ап.034

*****

ДПС

Изх № 13-К-90      от  02.09.2015г.

 28.

ПДП001361 от

26.06.2015г.

 

ПОКАНА

КРЪСТЬО КРЪСТЕВ ТАСЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Янтра” №007, ет.06, ап.034

*****

ДПС

Изх № 13-К-90      от  02.09.2015г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик,

бул. “България” №2 на 02.09.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 16.09.2015г.