projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 202

PostHeaderIconСписък 202

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 04.09.2015г.          

валидно до 18.09.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 


 

№ и дата на документ

Вид на документ

Име на задължено лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задъл

жение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от ДОПК

1. 

АУ001277 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

ТАТЯНА ОЛЕГОВА СЛАВКОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,

ул.”Виделина” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-71      от  04.09.2015г.

 2.

ПДП001359 от

26.06.2015г.

 

ПОКАНА

ТАТЯНА ОЛЕГОВА СЛАВКОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,

ул.”Виделина” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-71      от  04.09.2015г.

 3.

АУ001278 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ КАМБЕРОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик,             

ул. ”Гарибалди” №018

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-196      от  04.09.2015г.

 4.

ПДП001322 от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ КАМБЕРОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик,             

ул. ”Гарибалди” №018

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-196      от  04.09.2015г.

5. 

АУ001281 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

РУСЕН НЕДЕВ НЕДЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Ник. Фурнаджиев”  № 003, вх. Б, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-68       от  04.09.2015г.

 6.

ПДП001330от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

РУСЕН НЕДЕВ НЕДЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Ник. Фурнаджиев”  № 003, вх. Б, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-68       от  04.09.2015г.

7. 

АУ001282 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

ХРИСТИНА АТАНАСОВА НЕДЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Н. Фурнаджиев”  №003, вх.Б, ет.03, ап. 007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-27      от  04.09.2015г.

 8.

ПДП001331от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

ХРИСТИНА АТАНАСОВА НЕДЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Н. Фурнаджиев”  №003, вх.Б, ет.03, ап. 007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-27      от  04.09.2015г.

9. 

АУ001285 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

МАРИЯ СТОЯНОВА КОЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Никифор Поп Константинов”  №007, ет.02, ап.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-119      от  04.09.2015г.

 10.

ПДП001324 от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ СТОЯНОВА КОЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Никифор Поп Константинов”  №007, ет.02, ап.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-119      от  04.09.2015г.

11. 

АУ001286 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

ЕЛКА ДИМИТРОВА АНДОНОВА

гр.Пазарджик,  ул. ”Мак Гахан”              №008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-56      от  04.09.2015г.

 12.

ПДП001358 от

26.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛКА ДИМИТРОВА АНДОНОВА

гр.Пазарджик,  ул. ”Мак Гахан”              №008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-56      от  04.09.2015г.

 13.

АУ001287 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

с. Синитово, общ. Пазарджик,                       ул. ”Втора”  № 012

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-В-154      от  04.09.2015г.

 14.

ПДП001325 от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

с. Синитово, общ. Пазарджик,                       ул. ”Втора”  № 012

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-В-154      от  04.09.2015г.

15. 

АУ001290 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАНЧЕВА

гр.Пазарджик,  ул. ”Пловдивска”  №078, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-Д-128      от  04.09.2015г.

 16.

ПДП001332 от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАНЧЕВА

гр.Пазарджик,  ул. ”Пловдивска”  №078, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-Д-128      от  04.09.2015г.

 17.

АУ001291от 23.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик,  ул. ”Георги Бенковски”  №133, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-Д-129     от  04.09.2015г.

 18.

ПДП001353 от

26.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик,  ул. ”Георги Бенковски”  №133, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-Д-129     от  04.09.2015г.

 19.

АУ001292 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИН ТОДОРОВ МИЧЕВ

с. Добровница, общ. Пазарджик,                       ул. ”Тринадесета”  № 004

******

ДПС

Изх № 13-З-28       от  04.09.2015г.

 20.

ПДП001334 от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН ТОДОРОВ МИЧЕВ

с. Добровница, общ. Пазарджик,                       ул. ”Тринадесета”  № 004

******

ДПС

Изх № 13-З-28       от  04.09.2015г.

21. 

АУ001293 от 23.06.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПОИБРЕНСКИ

гр.Пазарджик,  ул. ”Стефан Караджа”  №011, вх. В, ет.02, ап.008

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-А-179      от  04.09.2015г.

22. 

ПДП001335 от

23.06.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПОИБРЕНСКИ

гр.Пазарджик,  ул. ”Стефан Караджа”  №011, вх. В, ет.02, ап.008

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-А-179      от  04.09.2015г.

 23.

АУ001294 от 24.06.2015г.

АУЗД

ЕРОЛ МЕХМЕД ХАДЖИЮСИН

с. Синитово, общ. Пазарджик,                       ул. ”Двадесета”  № 001

******

ДПС

Изх № 13-Е-57      от  04.09.2015г.

 24.

ПДП001336 от

24.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЕРОЛ МЕХМЕД ХАДЖИЮСИН

с. Синитово, общ. Пазарджик,                       ул. ”Двадесета”  № 001

******

ДПС

Изх № 13-Е-57      от  04.09.2015г.

 25.

АУ001295 от 24.06.2015г.

 

АУЗД

Васко Александров Александров

гр. Пазарджик, ул. ”Н. Фурнаджиев”   № 003, вх. А, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх № 13-В-155      от  04.09.2015г.

 26.

ПДП001338 от

24.06.2015г.

 

ПОКАНА

Васко Александров Александров

гр. Пазарджик, ул. ”Н. Фурнаджиев”   № 003, вх. А, ет.01, ап.001

*****

ДПС

Изх № 13-В-155      от  04.09.2015г.

 27.

АУ001296 от 24.06.2015г.

 

АУЗД

СТОЯНКА НИКОЛОВА ЗЯПКОВА

с. Огняново, общ. Пазарджик,                ул. ”Цар Симеон” №035

*****

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-197      от  04.09.2015г.

28. 

ПДП001337от

24.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА НИКОЛОВА ЗЯПКОВА

с. Огняново, общ. Пазарджик,                ул. ”Цар Симеон” №035

*****

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-197      от  04.09.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 04.09.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 18.09.2015г.