projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап от подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001 – СЪБЕСЕДВАНЕ на 09.09.2015 от 14:30 часа.

PostHeaderIconСписък на допуснатите кандидати до II – ри етап от подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001 – СЪБЕСЕДВАНЕ на 09.09.2015 от 14:30 часа.