projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 204

PostHeaderIconСписък 204

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 10.09.2015г.          

валидно до 24.09.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001314 от 26.06.2015г.

 

АУЗД

МАРИАНА МЕТОДИЕВА ПЕНЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Кочо Честименски” № 26, вх.А, ет.1, ап.1

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-М-120 от 10.09.2015г.

2.

ПДП001362 от

29.06.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИАНА МЕТОДИЕВА ПЕНЧЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Кочо Честименски” № 26, вх.А, ет.1, ап.1

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-М-120 от 10.09.2015г.

3.

АУ001315 от 26.06.2015г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ПЕНЧЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Кочо Честименски” № 26, вх.А, ет.1, ап.1

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Н-104 от 10.09.2015г.

4.

ПДП001363 от

29.06.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ПЕНЧЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Кочо Честименски” № 26, вх.А, ет.1, ап.1

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Н-104 от 10.09.2015г.

5.

АУ001320 от 29.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМКА ВАСИЛЕВА ДЕЛЕВА

с.Говедаре, ул.”Четиринадесета” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-134 от 10.09.2015г.

6.

ПДП001369 от

29.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМКА ВАСИЛЕВА ДЕЛЕВА

с.Говедаре, ул.”Четиринадесета” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-134 от 10.09.2015г.

7.

АУ001326 от 29.06.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯ ЗАПРИНОВ АСЕНОВ

с. Добровница, ул. ”Тридесет и четвърта” № 009

******

ДПС

Изх №13-И-108 от 10.09.2015г.

8.

ПДП001417 от

03.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ЗАПРИНОВ АСЕНОВ

с. Добровница, ул. ”Тридесет и четвърта” № 009

******

ДПС

Изх №13-И-108 от 10.09.2015г.

9.

АУ001327 от 29.06.2015г.

 

АУЗД

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ПЕЦАНОВА

гр. Пазарджик, бул. ”Кн. Мария Луиза” № 143, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-121 от 10.09.2015г.

10.

ПДП001375 от

29.06.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ПЕЦАНОВА

гр. Пазарджик, бул. ”Кн. Мария Луиза” № 143, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-121 от 10.09.2015г.

11.

АУ001330 от 30.06.2015г.

 

АУЗД

КИРИЛ СТОЯНОВ ЧИЛЯШЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Княз Ал. Батенберг” № 058, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-91 от 10.09.2015г.

12.

ПДП001376 от

30.06.2015г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ СТОЯНОВ ЧИЛЯШЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Княз Ал. Батенберг” № 058, ет.02, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-91 от 10.09.2015г.

13.

АУ001331 от 30.06.2015г.

 

АУЗД

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ

с. Звъничево, общ.Пазарджик

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ч-3   от 10.09.2015г.

14.

ПДП001377 от

30.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ

с. Звъничево, общ.Пазарджик

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ч-3   от 10.09.2015г.

15.

АУ001333 от 30.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЯЧЕВ

с. Црънча, ул. “Двадесет и четвърта” №003

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Г-124 от 10.09.2015г.

16.

ПДП001379 от

30.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЯЧЕВ

с. Црънча, ул. “Двадесет и четвърта” №003

******

ДНИ/ТБО ДПС

Изх №13-Г-124 от 10.09.2015г.

17.

АУ001334 от 30.06.2015г.

 

АУЗД

АНКА ЙОСКОВА ЙОРДАНОВА

гр. Пазарджик, ул. “Янтра” №017, ет.03, ап.012

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-183 от 10.09.2015г.

18.

ПДП001378 от

30.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНКА ЙОСКОВА ЙОРДАНОВА

гр. Пазарджик, ул. “Янтра” №017, ет.03, ап.012

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-183 от 10.09.2015г.

19.

АУ001337 от 30.06.2015г.

 

АУЗД

КИЧКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

гр. Пазарджик, ул. “Димитър Греков” №111

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-92 от 10.09.2015г.

20.

ПДП001380 от

30.06.2015г.

 

ПОКАНА

КИЧКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

гр. Пазарджик, ул. “Димитър Греков” №111

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-92 от 10.09.2015г.

21.

АУ001342 от 01.07.2015г.

 

АУЗД

НЕДЕЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

гр. Пазарджик, ул. “Княз Ал. Батенберг” №064, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-105 от 10.09.2015г.

22.

ПДП001392 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

НЕДЕЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

гр. Пазарджик, ул. “Княз Ал. Батенберг” №064, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-105 от 10.09.2015г.

23.

АУ001344 от 01.07.2015г.

 

АУЗД

КРАСИМИР КИРИЛОВ ХРИСТОВ

гр. Пазарджик, ул. “Княз Ал. Батенберг” №064, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-93 от 10.09.2015г.

24.

ПДП001393 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР КИРИЛОВ ХРИСТОВ

гр. Пазарджик, ул. “Княз Ал. Батенберг” №064, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-93 от 10.09.2015г.

25.

АУ001348 от 01.07.2015г.

 

АУЗД

ВАНЯ АНГЕЛОВА ДЮЛГЕРОВА

гр. Пазарджик, ул. “Гео Милев” №011, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-159 от 10.09.2015г.

26.

ПДП001396 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВАНЯ АНГЕЛОВА ДЮЛГЕРОВА

гр. Пазарджик, ул. “Гео Милев” №011, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-159 от 10.09.2015г.

27.

АУ001349 от 01.07.2015г.

 

АУЗД

ДОБРИНКА КРУМОВА КУЗЕВА

с. Сбор, ул. “Шестнадесета” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-135 от 10.09.2015г.

28.

ПДП001398 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДОБРИНКА КРУМОВА КУЗЕВА

с. Сбор, ул. “Шестнадесета” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-135 от 10.09.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 10.09.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 24.09.2015г.