projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 205

PostHeaderIconСписък 205

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък - 11.09.2015г.          

валидно до 25.09.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001350 от 01.07.2015г.

 

АУЗД

ПАВЕЛ ТОДОРОВ ТОТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №039, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-П-99 от

11.09.2015г.

2.

ПДП001397 от

01.07.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ ТОДОРОВ ТОТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №039, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-П-99 от

11.09.2015г.

3.

АУ001351 от 01.07.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ХРИСТОВ ПЕХЛИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Киселец” № 011, ет.03, ап.024

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-161 от

11.09.2015г.

4.

ПДП001429 от

06.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ХРИСТОВ ПЕХЛИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Киселец” № 011, ет.03, ап.024

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-161 от

11.09.2015г.

5.

АУ001352 от 01.07.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ЛУКОВ ВОДЕНИЧАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” № 003, ет.04, ап.008

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-П-100 от

11.09.2015г.

6.

ПДП001413 от

03.07.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ЛУКОВ ВОДЕНИЧАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” № 003, ет.04, ап.008

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-П-100 от

11.09.2015г.

7.

АУ001353 от 01.07.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ВЕЛКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Сергей Румянцев” № 003, ет.04, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-И-110 от

11.09.2015г.

8.

ПДП001430 от

06.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ВЕЛКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Сергей Румянцев” № 003, ет.04, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-И-110 от

11.09.2015г.

9.

АУ001354 от

01.07.2015г.

АУЗД

НАДКА СТОЮВА ПАЛЕВА

с. Пищигово, общ. Пазарджик, ул.”Осма” № 014

*****

ДПС

 

Изх № 13-Н-110 от

11.09.2015г.

10.

ПДП001403 от

01.07.2015г.

ПОКАНА

НАДКА СТОЮВА ПАЛЕВА

с. Пищигово, общ. Пазарджик, ул.”Осма” № 014

*****

ДПС

 

Изх № 13-Н-110 от

11.09.2015г.

11.

АУ001358 от 01.07.2015г.

АУЗД

КАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Г.С. Раковски” №007, ет.10, ап.060

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-94 от

11.09.2015г.

12.

ПДП001438 от

07.07.2015г.

ПОКАНА

КАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Г.С. Раковски” №007, ет.10, ап.060

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-94 от

11.09.2015г.

13.

АУ001360 от 02.07.2015г.

 

АУЗД

ДИМО ЗАПРИНОВ ДИМОВ

с. Черногорово, общ. Пазарджик, ул.”Шестдесет и седма” № 005

*****

ДПС

Изх № 13-Д-137 от

11.09.2015г.

14.

ПДП001407 от

02.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМО ЗАПРИНОВ ДИМОВ

с. Черногорово, общ. Пазарджик, ул.”Шестдесет и седма” № 005

*****

ДПС

Изх № 13-Д-137 от

11.09.2015г.

15.

АУ001364 от 03.07.2015г.

 

АУЗД

ЗДРАВКО МАРКОВ ВАТЕВ

гр. Пазарджик, ул.”К. Честименски” №008, вх.А, ет.07, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-30 от

11.09.2015г.

16.

ПДП001411 от

03.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЗДРАВКО МАРКОВ ВАТЕВ

гр. Пазарджик, ул.”К. Честименски” №008, вх.А, ет.07, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-30 от

11.09.2015г.

17.

АУ001365 от 03.07.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №081

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-138 от

11.09.2015г.

18.

ПДП001412 от

03.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №081

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-138 от

11.09.2015г.

19.

АУ001366 от 03.07.2015г.

 

АУЗД

НЕДЯЛКА АТАНАСОВА МАНЧЕВА

с.Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Трета” №008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-111 от

11.09.2015г.

20.

ПДП001419 от

03.07.2015г.

 

ПОКАНА

НЕДЯЛКА АТАНАСОВА МАНЧЕВА

с.Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Трета” №008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-111 от

11.09.2015г.

21.

АУ001371 от

06.07.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ТРИФОНОВА ДЪБОВА

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Седемдесет и девета” №008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-63 от

11.09.2015г.

22.

ПДП001424 от 06.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ТРИФОНОВА ДЪБОВА

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Седемдесет и девета” №008

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-63 от

11.09.2015г.

23.

АУ001375 от 06.07.2015г.

АУЗД

КИРИЛ АСЕНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №539

*****

ДПС

Изх № 13-К-95 от

11.09.2015г.

24.

ПДП001432 от

06.07.2015г.

ПОКАНА

КИРИЛ АСЕНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №539

*****

ДПС

Изх № 13-К-95 от

11.09.2015г.

25.

АУ001374 от 06.07.2015г.

АУЗД

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ СТАНЕВ

с. Росен, общ. Пазарджик, ул.”Пета” №32

*****

ДПС

Изх № 13-И-111 от

11.09.2015г.

26.

ПДП001431 от

06.07.2015г.

ПОКАНА

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ СТАНЕВ

с. Росен, общ. Пазарджик, ул.”Пета” №32

*****

ДПС

Изх № 13-И-111 от

11.09.2015г.

27.

АУ001369 от 06.07.2015г.

АУЗД

ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ГЕНОВА

гр. Пазарджик, ул.”Васил Левски” №052, вх.А, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-101 от

11.09.2015г.

28.

ПДП001422 от 06.07.2015г.

ПОКАНА

ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ГЕНОВА

гр. Пазарджик, ул.”Васил Левски” №052, вх.А, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-101 от

11.09.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.09.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.09.2015г.