projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 206

PostHeaderIconСписък 206

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 11.09.2015г.          

валидно до 25.09.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001376 от 06.07.2015г.

 

АУЗД

НИКОЛИНА ТЕМЕЛКОВА ГЪЛЪБОВА

с. Драгор, ул. “Първа” №030

***

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-106 от 11.09.2015г.

2.

ПДП001437 от

06.07.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛИНА ТЕМЕЛКОВА ГЪЛЪБОВА

с. Драгор, ул. “Първа” №030

***

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-106 от 11.09.2015г.

3.

АУ001377 от 06.07.2015г.

 

АУЗД

МАРИН БЕЧОВ МАРИНОВ

гр. Пазарджик, ул. “Огоста” №006

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-122 от 11.09.2015г.

4.

ПДП001426 от

06.07.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИН БЕЧОВ МАРИНОВ

гр. Пазарджик, ул. “Огоста” №006

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-122 от 11.09.2015г.

5.

АУ001378 от 06.07.2015г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ИВАНОВА

с. Звъничево, ул. “Шеста” №004

***

ДПС

Изх №13-Д-136 от 11.09.2015г.

6.

ПДП001433 от

06.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ИВАНОВА

с. Звъничево, ул. “Шеста” №004

***

ДПС

Изх №13-Д-136 от 11.09.2015г.

7.

АУ001379 от 06.07.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

с. Главиница, ул. “Тракия” №012, ет.04, ап.014

***

ДПС

Изх №13-П-98 от 11.09.2015г.

8.

ПДП001435 от

06.07.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

с. Главиница, ул. “Тракия” №012, ет.04, ап.014

***

ДПС

Изх №13-П-98 от 11.09.2015г.

9.

АУ001380 от 06.07.2015г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА

гр. Пазарджик, ул. “Огоста” №006

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-29 от 11.09.2015г.

10.

ПДП001427 от

06.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА

гр. Пазарджик, ул. “Огоста” №006

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-29 от 11.09.2015г.

11.

АУ001382 от 06.07.2015г.

 

АУЗД

 

ВЕЛЧО СТОЯНОВ ПЕНОВ

гр. Пазарджик, ул. “Райко Алексиев” №017, ет.08, ап.022

***

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-В-160 от 11.09.2015г.

12.

ПДП001456 от

08.07.2015г.

 

ПОКАНА

 

ВЕЛЧО СТОЯНОВ ПЕНОВ

гр. Пазарджик, ул. “Райко Алексиев” №017, ет.08, ап.022

***

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-В-160 от 11.09.2015г.

13.

АУ001383 от 07.07.2015г.

 

АУЗД

“ИДИВАНИТАЛИАНИ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Мильо Войвода” №1

***

ДПС

Изх №13-38-209 от 11.09.2015г.

14.

ПДП001439 от

07.07.2015г.

 

ПОКАНА

“ИДИВАНИТАЛИАНИ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Мильо Войвода” №1

***

ДПС

Изх №13-38-209 от 11.09.2015г.

15.

АУ001385 от 07.07.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ

гр. Пазарджик, бул. “България” №089, ет.02, ап.005

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-184 от 11.09.2015г.

16.

ПДП001444 от

07.07.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ

гр. Пазарджик, бул. “България” №089, ет.02, ап.005

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-184 от 11.09.2015г.

17.

АУ001387 от 07.07.2015г.

 

АУЗД

ЕТ “ЕЛИ - СТОЯН ПЕТРОВ”

с. Синитово, ул.”Четиринадесета” №11

***

ДПС

Изх №13-38-210 от 11.09.2015г.

18.

ПДП001440 от

07.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕТ “ЕЛИ - СТОЯН ПЕТРОВ”

с. Синитово, ул.”Четиринадесета” №11

***

ДПС

Изх №13-38-210 от 11.09.2015г.

19.

АУ001391 от 07.07.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

гр. Пазарджик, ул. “Цанко Церковски” №004, ет.03, ап.005

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-61 от 11.09.2015г.

20.

ПДП001447 от

07.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

гр. Пазарджик, ул. “Цанко Церковски” №004, ет.03, ап.005

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-61 от 11.09.2015г.

21.

АУ001392 от 07.07.2015г.

 

АУЗД

 

НИГЯР МЕМИШ ЯШАР

гр. Пазарджик, ул. “Рила” №012, ет.03, ап.012

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-108 от 11.09.2015г.

22.

ПДП001445 от

07.07.2015г.

 

ПОКАНА

 

НИГЯР МЕМИШ ЯШАР

гр. Пазарджик, ул. “Рила” №012, ет.03, ап.012

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-108 от 11.09.2015г.

23.

АУ001394 от 07.07.2015г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ТАКЕВА

с. Юнаците, ул. “Седма” №005

***

ДПС

Изх №13-Г-125 от 11.09.2015г.

24.

ПДП001449 от

07.07.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ТАКЕВА

с. Юнаците, ул. “Седма” №005

***

ДПС

Изх №13-Г-125 от 11.09.2015г.

25.

АУ001395 от 07.07.2015г.

 

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

гр. Пазарджик, ул. “Гео Милев” №001, ет.02, ап.014

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-62 от 11.09.2015г.

26.

ПДП001505 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

гр. Пазарджик, ул. “Гео Милев” №001, ет.02, ап.014

***

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-62 от 11.09.2015г.

27.

АУ001396 от 07.07.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО ИВАНОВ ДАМЯНОВ

гр. Пазарджик, ул. “Спартак” №100

***

ДПС

Изх №13-Я-22 от 11.09.2015г.

28.

ПДП001457 от

08.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ИВАНОВ ДАМЯНОВ

гр. Пазарджик, ул. “Спартак” №100

***

ДПС

Изх №13-Я-22 от 11.09.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.09.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.09.2015г.