projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 207

PostHeaderIconСписък 207

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 15.09.2015г.          

валидно до 29.09.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000969 от 19.05.2015г.

 

АУЗД

ИВАН АНГЕЛОВ ГИЗДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 025, ет.06, ап.016

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-И-115 от 15.09.2015г.

2.

ПДП001009 от

19.05.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН АНГЕЛОВ ГИЗДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 025, ет.06, ап.016

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-И-115 от 15.09.2015г.

3.

АУ001030 от 01.06.2015г.

АУЗД

РАЙНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” № 023

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-70   от 15.09.2015г .

4.

ПДП001065 от

01.06.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” № 023

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-70 от 15.09.2015г .

5.

АУ001397от 07.07.2015г.

 

АУЗД

КИРИЛКА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 082, ет.07, ап.021

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-97 от 15.09.2015г.

6.

ПДП001455от

08.07.2015г.

 

ПОКАНА

КИРИЛКА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 082, ет.07, ап.021

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-97 от 15.09.2015г .

7.

АУ001400от 08.07.2015г.

 

АУЗД

МИЛКА АНГЕЛОВА

АРАНДЖИЙСКА

гр. Пазарджик ул.”Спартак ” № 028, ет.06, ап.024

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-126   от 15.09.2015г .

8.

ПДП001468 от

09.07.2015г.

 

ПОКАНА

МИЛКА АНГЕЛОВА

АРАНДЖИЙСКА

гр. Пазарджик ул.”Спартак ” № 028, ет.06, ап.024

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-126   от 15.09.2015г.

9.

АУ001401 от 08.07.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ВЕЛЧЕВ ПИЛАФОВ

гр. Пазарджик ул.”Рила” № 048, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-И -114 от 15.09.2015г .

10.

ПДП001469 от

09.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ВЕЛЧЕВ ПИЛАФОВ

гр. Пазарджик ул.”Рила” № 048, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И -114 от   15.09.2015г .

11.

АУ001403 от 08.07.2015г.

 

АУЗД

ЖИВКО НИКОЛОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Оборище” № 011, ет.04, ап.007              

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Ж-15 от 15.09.2015г .

12.

ПДП001473 от 09.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЖИВКО НИКОЛОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Оборище” № 011, ет.04, ап.007              

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Ж-15от 15.09.2015г .

13.

АУ001404 от 08.07.2015г.

 

АУЗД

ЖИВКА АТАНАСОВА КИСОВА

гр..Пазарджик, ул.”Цар Самуил” № 008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Ж-14 от 15.09.2015г .

14.

ПДП001472 от

09.07.2015г..

 

ПОКАНА

ЖИВКА АТАНАСОВА КИСОВА

гр..Пазарджик, ул.”Цар Самуил” № 008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Ж-14 от 15.09.2015г .

15.

АУ001409 от 08.07.2015г.

 

АУЗД

НИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Тинтява” № 005, ет.06, ап.044

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Н-112 от 15.09.2015г .

16.

ПДП001463 от

08.07.2015г.

 

ПОКАНА

НИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Тинтява” № 005, ет.06, ап.044

******

ДНИ,ТБО

 

Изх №13-Н -112   от 15.09.2015г .

17.

АУ001410от

08.07.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЯТКОВ

гр.Пазорджик, Общ.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №.012, ап.24

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Д-140 от 15.09.2015г .

18.

ПДП001462 от

08.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЯТКОВ

гр.Пазорджик, Общ.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №.012, ап.24

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Д-140 от 15.09.2015г .

19.

АУ001415 от 09.07.2015г.

 

АУЗД

АСЕН ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №.056

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-188 от 15.09.2015г .

20.

ПДП001471 от

09.07.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №.056

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-188 от 15.09.2015г.

21.

АУ001416 от 09.07.2015г.

АУЗД

ЙОРДАН АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №071, ет.06, ап.016

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Й-44 от 15.09.2015г .

22.

ПДП001507 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №071, ет.06, ап.016

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Й-44 от 15.09.2015г .

23.

АУ001417 от 09.07.2015г.

 

АУЗД

МАРИЯ МИХАЙЛОВА БОРИСОВА

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик,

ул.”Тринадесета” № 046

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-М-125 от 15.09.2015г .

24.

ПДП001519 от

13.07.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА БОРИСОВА

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик,

ул.”Тринадесета” № 046

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-М-125 от 15.09.2015г .

25.

АУ001419 от

09.07.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ СТОЯНОВ

ТРЯСКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Найден Геров№ 007

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-А-187 от 15.09.2015г .

26.

ПДП001486 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ СТОЯНОВ

ТРЯСКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Найден Геров№ 007

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-А-187 от   15.09.2015г .

27.

АУ001420 от

09.07.2015г.

АУЗД

ГЕРГАНА ИВАНОВА ЦРЪНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски ” №077, ет.01, ап.002

*****

ДНИ,ТБО, ДПС

Изх № 13-Г-126 от 15.09.2015г .

28.

ПДП001475 от 09.07.2015г.

ПОКАНА

ГЕРГАНА ИВАНОВА ЦРЪНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски ” №077, ет.01, ап.002

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Г-126 от 15.09.2015г .

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 15.09.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 29.09.2015г.