projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 208

PostHeaderIconСписък 208

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във сряда, 16.09.2015г.          

валидно до 30.09.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001225 от 18.06.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ПЕТРОВ ТОТОЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” № 064, вх.В, ет.06, ап.023

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-189 от 16.09.2015г.

2.

ПДП001263 от

18.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ПЕТРОВ ТОТОЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” № 064, вх.В, ет.06, ап.023

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-189 от 16.09.2015г.

3.

АУ001421 от 09.07.2015г.

АУЗД

ВАСИЛ ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ

с.Синитово, Общ.Пазарджик, ул.”Деветнадесета” № 015

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-164   от 16.09.2015г .

4.

ПДП001474 от

09.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ

с.Синитово, Общ.Пазарджик, ул.”Деветнадесета” № 015

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-164 от 16.09.2015г .

5.

АУ001422 от 09.07.2015г.

 

АУЗД

НАДЕЖДА ХУБЕНОВА АНЧЕВА

гр. Пазарджик, ул.”Кочо Честименски”   № 056

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Н-114 от 16.09.2015г.

6.

ПДП001487от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

НАДЕЖДА ХУБЕНОВА АНЧЕВА

гр. Пазарджик, ул.”Кочо Честименски”   № 056

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Н-114 от 16.09.2015г .

7.

АУ001423от 09.07.2015г.

 

АУЗД

СПАС АЛЕКСАНДРОВ

ТАШЕВ

гр. Пазарджик ул.”Беласица ” № 017, вх.Б, ет.06, ап.034

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-199   от 16.09.2015г .

8.

ПДП001509 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

СПАС АЛЕКСАНДРОВ

ТАШЕВ

гр. Пазарджик ул.”Беласица ” № 017, вх.Б, ет.06, ап.034

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-199   от 16.09.2015г.

9.

АУ001424 от 09.07.2015г.

 

АУЗД

МАРИЯ ХУБЕНОВА ХОЛМС

гр. Пазарджик ул.”Кочо Честименски ” № 056

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-М -129 от 16.09.2015г .

10.

ПДП001488 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ХУБЕНОВА ХОЛМС

гр. Пазарджик ул.”Кочо Честименски ” № 056

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М -129 от   16.09.2015г .

11.

АУ001425 от 09.07.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ГЮРОВА МУСИЕВСКА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” № 056            

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-В-165 от 16.09.2015г .

12.

ПДП001489 от 10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ГЮРОВА МУСИЕВСКА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” № 056            

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-В-165 от 16.09.2015г .

13.

АУ001426 от 09.07.2015г.

 

АУЗД

Геновева Николаева Траянова

гр..Пазарджик, ул.”Вихрен” № 008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-127 от 16.09.2015г .

14.

ПДП001477 от

09.07.2015г..

 

ПОКАНА

Геновева Николаева Траянова

гр..Пазарджик, ул.”Вихрен” № 008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-127 от 16.09.2015г .

15.

АУ001429 от 09.07.2015г.

 

АУЗД

КИРИЛ ЯНКОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Дрян” № 018

******

ДПС

Изх № 13-К-98 от 16.09.2015г .

16.

ПДП001479 от

09.07.2015г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ЯНКОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик,

ул.”Дрян” № 018

******

ДПС

 

Изх №13-К -98   от 16.09.2015г .

17.

АУ001430 от

09.07.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазорджик, ул.”Яков Матакиев” №.076, вх.Б, ет.06, ап.055

******

ДПС

 

Изх № 13-И-116 от 16.09.2015г .

18.

ПДП001480 от

09.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазорджик, ул.”Яков Матакиев” №.076, вх.Б, ет.06, ап.055

******

ДПС

 

Изх № 13-И-116 от 16.09.2015г .

19.

АУ001431 от 09.07.2015г.

 

АУЗД

ШОН КИМ НГУЕН

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №.013, ет.05, ап.009

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Ш-7 от 16.09.2015г .

20.

ПДП001481 от

09.07.2015г.

 

ПОКАНА

ШОН КИМ НГУЕН

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №.013, ет.05, ап.009

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Ш-7 от 16.09.2015г.

21.

АУ001432 от 09.07.2015г.

АУЗД

ТАНЯ СТОЯНОВА КУЗМАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски ” №022, ет.02, ап.007

******

ДПС

 

Изх № 13-Т-73 от 16.09.2015г .

22.

ПДП001511 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ СТОЯНОВА КУЗМАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски ” №022, ет.02, ап.007

******

ДПС

 

Изх № 13-Т-73 от 16.09.2015г .

23.

АУ001433 от 09.07.2015г.

 

АУЗД

МАРИЯ БЛАГОЕВА МАРИНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” №001В, ет.03, ап.006

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-М-130 от 16.09.2015г .

24.

ПДП001482 от

19.07.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ БЛАГОЕВА МАРИНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” №001В, ет.03, ап.006

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-М-130 от 16.09.2015г .

25.

АУ001435 от

09.07.2015г.

 

АУЗД

СТОЯН ПАЧОВ

ХАДЖИЙСКИ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска„№ 073, ет.04, ап.013

*****

ДПС

 

Изх № 13-С-200 от 16.09.2015г .

26.

ПДП001514 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ПАЧОВ

ХАДЖИЙСКИ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска„ № 073, ет.04, ап.013

*****

ДПС

 

Изх № 13-С-200 от   16.09.2015г .

27.

АУ001438 от

09.07.2015г.

АУЗД

СОНЯ ЛАЗАРОВА ДИМОВА

с.Черногорово, Общ.Пазарджик,

ул.”Двадесет и осма ” №043

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-201 от 16.09.2015г .

28.

ПДП001483 от 09.07.2015г.

ПОКАНА

СОНЯ ЛАЗАРОВА ДИМОВА

с.Черногорово, Общ.Пазарджик,

ул.”Двадесет и осма ” №043

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-201 от 16.09.2015г .

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 16.09.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 30.09.2015г.