projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 209

PostHeaderIconСписък 209

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък 18.09.2015г.          

валидно до 02.10.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001439 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

МАРИЯ АНГЕЛОВА МАРКОВИЧ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”В. Априлов” №005, ет.06, ап.024

******

ДПС

Изх № 13-М-132     от 18.09.2015г.

2.

ПДП001484 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ АНГЕЛОВА МАРКОВИЧ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”В. Априлов” №005, ет.06, ап.024

******

ДПС

Изх № 13-М-132     от 18.09.2015г.

3.

АУ001440 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ХАРАЛАНОВ МАРКОВ

с. Черногорово, общ. Пазарджик, ул. ”Шестдесет и осма” № 009

******

ДПС

Изх № 13-Й-46     от 18.09.2015г.

4.

ПДП001485 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ХАРАЛАНОВ МАРКОВ

с. Черногорово, общ. Пазарджик, ул. ”Шестдесет и осма” № 009

******

ДПС

Изх № 13-Й-46     от 18.09.2015г.

5.

АУ001442 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

ЗАФИР ЗАФИРОВ ДИМИТРОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 066, ет.07, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-З-31      от   18.09.2015г.

6.

ПДП001490 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАФИР ЗАФИРОВ ДИМИТРОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Пловдивска” № 066, ет.07, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-З-31       от 18.09.2015г.

7.

АУ001444 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

СТОЙЧО ЗАПРИНОВ БУРОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” №033, ет.08, ап. 021

******

ДПС

Изх № 13-С-204     от 18.09.2015г.

8.

ПДП001491 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО ЗАПРИНОВ БУРОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” №033, ет.08, ап. 021

******

ДПС

Изх № 13-С-204     от 18.09.2015г.

9.

АУ001445 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

с. Ал. Константиново, общ. Пазарджик, ул. ”Рила” № 001

******

ДПС

Изх № 13-А-194     от 18.09.2015г.

10.

ПДП001492 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

с. Ал. Константиново, общ. Пазарджик, ул. ”Рила” № 001

******

ДПС

Изх № 13-А-194     от 18.09.2015г.

11.

АУ001448 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ИВАНОВ КОЦЕВ

с. Синитово, общ. Пазарджик, ул. ”Тридесет и първа” № 011

******

ДПС

Изх № 13-Л-72     от 18.09.2015г.

12.

ПДП001495 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ИВАНОВ КОЦЕВ

с. Синитово, общ. Пазарджик, ул. ”Тридесет и първа” № 011

******

ДПС

Изх № 13-Л-72     от 18.09.2015г.

13.

АУ001450 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

ТРЕНДАФИЛ ПЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

с. Синитово, общ. Пазарджик, ул. ”Петдесета” № 002А

******

ДПС

Изх № 13-Т-74     от 18.09.2015г.

14.

ПДП001497 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ТРЕНДАФИЛ ПЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

с. Синитово, общ. Пазарджик, ул. ”Петдесета” № 002А

******

ДПС

Изх № 13-Т-74     от 18.09.2015г.

15.

АУ001451 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

ГИНКА НЕДЯЛКОВА МАРИНОВА

с. Мокрище, общ. Пазарджик, ул. ”Двадесет и осма” №003

******

ДПС

Изх № 13-Г-128     от 18.09.2015г.

16.

ПДП001499 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ГИНКА НЕДЯЛКОВА МАРИНОВА

с. Мокрище, общ. Пазарджик, ул. ”Двадесет и осма” №003

******

ДПС

Изх № 13-Г-128     от 18.09.2015г.

17.

АУ001452 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” №010, ет.03, ап.010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-195     от 18.09.2015г.

18.

ПДП001498 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” №010, ет.03, ап.010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-195     от 18.09.2015г.

19.

АУ001453 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

СПАС МИТКОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №058, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-205     от 18.09.2015г.

20.

ПДП001500 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

СПАС МИТКОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №058, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-205     от 18.09.2015г.

21.

АУ001454 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

ДИАНА РУМЕНОВА КАРАБАДЖАКОВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №045, ет.06, ап.037

******

ДПС

Изх № 13-Д-142     от 18.09.2015г.

22.

ПДП001502 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДИАНА РУМЕНОВА КАРАБАДЖАКОВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №045, ет.06, ап.037

******

ДПС

Изх № 13-Д-142     от 18.09.2015г.

23.

АУ001455 от 10.07.2015г.

АУЗД

ЙОРДАН КОЧЕВ ЗАПРЯНОВ

с. Синитово, общ. Пазарджик, ул. ”Пета” №049

******

ДПС

Изх № 13-Й-47     от 18.09.2015г.

24.

ПДП001501 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН КОЧЕВ ЗАПРЯНОВ

с. Синитово, общ. Пазарджик, ул. ”Пета” №049

******

ДПС

Изх № 13-Й-47     от 18.09.2015г.

25.

АУ001456 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

РУМЕН СТОИЛОВ АСЕНОВ

с. Огняново, общ. Пазарджик, ул. ”Ник. Вапцаров” №012

******

ДПС

Изх № 13-Р-72      от 18.09.2015г.

26.

ПДП001506 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

РУМЕН СТОИЛОВ АСЕНОВ

с. Огняново, общ. Пазарджик, ул. ”Ник. Вапцаров” №012

*****

ДПС

Изх № 13-Р-72       от 18.09.2015г.

27.

АУ001457 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ЗЛАТКОВ ИЛИЕВ

с. Синитово, общ. Пазарджик, ул. ”Петдесет и първа” №015

*****

ДПС

Изх № 13-Л-73     от 18.09.2015г.

28.

ПДП001504 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ЗЛАТКОВ ИЛИЕВ

с. Синитово, общ. Пазарджик, ул. ”Петдесет и първа” №015

*****

ДПС

Изх № 13-Л-73     от 18.09.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.09.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.10.2015г.