projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 210

PostHeaderIconСписък 210

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък - 24.09.2015г.          

валидно до 08.10.2015г., 17:00 часа  

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001511 от 15.07.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ПЕТКОВ КУЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп” №004, вх.А, ет.08, ап.022

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-Д-143 от

24.09.2015г.

2.

ПДП001569 от

15.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ПЕТКОВ КУЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пирдоп” №004, вх.А, ет.08, ап.022

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-Д-143 от

24.09.2015г.

3.

АУ001513 от 15.07.2015г.

 

АУЗД

ХРИСТО ИВАНОВ САНКЕВ

с.Паталеница, ул.”Двадесет и четвърта” №004

*****

ДПС

Изх № 13-Х-29 от

24.09.2015г.

4.

ПДП001597 от

16.07.2015г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ИВАНОВ САНКЕВ

с.Паталеница, ул.”Двадесет и четвърта” №004

*****

ДПС

Изх № 13-Х-29 от

24.09.2015г.

5.

АУ001517 от 15.07.2015г.

 

АУЗД

ЕВА КРЪСТЕВА КОВАЧЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №001, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-66 от

24.09.2015г.

6.

ПДП001567 от

15.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕВА КРЪСТЕВА КОВАЧЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №001, ет.03

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-66 от

24.09.2015г.

7.

АУ001519 от 15.07.2015г.

АУЗД

ЖИВКО ГЕНЧЕВ КРЪСТИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С. Раковски” №007, ет.02, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Ж-16 от

24.09.2015г.

8.

ПДП001575 от

15.07.2015г.

ПОКАНА

ЖИВКО ГЕНЧЕВ КРЪСТИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С. Раковски” №007, ет.02, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Ж-16 от

24.09.2015г.

9.

АУ001521 от 15.07.2015г.

АУЗД

РАНШИТ СИНГХ АРОРА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак”

№026, ап.06

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-74 от

24.09.2015г.

10.

ПДП001571 от

15.07.2015г.

ПОКАНА

РАНШИТ СИНГХ АРОРА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак”

№026, ап.06

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-74 от

24.09.2015г.

11.

АУ001524 от 15.07.2015г.

 

АУЗД

ЗЛАТА РАШКОВА ДОБРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №041, вх.Б, ет.04, ап.045

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-33 от

24.09.2015г.

12.

ПДП001574от

15.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТА РАШКОВА ДОБРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №041, вх.Б, ет.04, ап.045

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-33 от

24.09.2015г.

13.

АУ001525 от 15.07.2015г.

 

АУЗД

СТОЙЧО СТОЯНОВ ЯНКУЛОВ

с.Паталеница, ул.”Седемдесет и шеста” №005

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-С-208 от

24.09.2015г.

14.

ПДП001593 от

16.07.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО СТОЯНОВ ЯНКУЛОВ

с.Паталеница, ул.”Седемдесет и шеста” №005

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-С-208 от

24.09.2015г.

15.

АУ001526 от 15.07.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ДИМИТРОВ ВЕКИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №041, вх.Б, ет.04, ап.045

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-120 от

24.09.2015г.

16.

ПДП001576 от

17.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ДИМИТРОВ ВЕКИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №041, вх.Б, ет.04, ап.045

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-120 от

24.09.2015г.

17.

АУ001527 от 15.07.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ДЕЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №135, ет.06, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-168 от

24.09.2015г.

18.

ПДП001579 от

16.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ДЕЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №135, ет.06, ап.012

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-168 от

24.09.2015г.

19.

АУ001528 от 15.07.2015г.

 

АУЗД

ЯНКА СТОЯНОВА ЯНКУЛОВА

с.Паталеница, ул.”Седемдесет и шеста” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-23 от

24.09.2015г.

20.

ПДП001591 от

16.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКА СТОЯНОВА ЯНКУЛОВА

с.Паталеница, ул.”Седемдесет и шеста” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-23 от

24.09.2015г.

21.

АУ001529 от 15.07.2015г.

АУЗД

НИКОЛА ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

с.Паталеница, ул.”Седемдесета” №004

*****

ДПС

Изх № 13-Н-115 от

24.09.2015г.

22.

ПДП001590 от

16.07.2015г.

ПОКАНА

НИКОЛА ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

с.Паталеница, ул.”Седемдесета” №004

*****

ДПС

Изх № 13-Н-115 от

24.09.2015г.

23.

АУ001530 от 15.07.2015г.

АУЗД

СТОЯН ПЕТКОВ МАДЖАРОВ

с.Черногорово, ул.”Шеста” №044

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-С-207 от

24.09.2015г.

24.

ПДП001577 от

15.07.2015г.

ПОКАНА

СТОЯН ПЕТКОВ МАДЖАРОВ

с.Черногорово, ул.”Шеста” №044

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-С-207 от

24.09.2015г.

25.

АУ001532 от 16.07.2015г.

АУЗД

СВИЛЕН СТОИЛОВ МЛЕКАНОВ

с. Црънча, ул.”Седемнадесета” №024

*****

ДПС

Изх № 13-С-206 от

24.09.2015г.

26.

ПДП001589 от

16.07.2015г.

ПОКАНА

СВИЛЕН СТОИЛОВ МЛЕКАНОВ

с. Црънча, ул.”Седемнадесета” №024

*****

ДПС

Изх № 13-С-206 от

24.09.2015г.

27. 

АУ001533 от 16.07.2015г.

АУЗД

ЯНКО МАКСИМОВ ИЛИЕВ

с.Черногорово, ул.”Шестдесет и осма” №009

*****

ДПС

Изх № 13-Я-24 от

24.09.2015г.

28.

ПДП001580 от

16.07.2015г.

ПОКАНА

ЯНКО МАКСИМОВ ИЛИЕВ

с.Черногорово, ул.”Шестдесет и осма” №009

*****

ДПС

Изх № 13-Я-2 4 от

24.09.2015г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 24.09.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 08.10.2015г.