projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 211

PostHeaderIconСписък 211

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък - 25.09.2015г.          

валидно до 09.10.2015г., 17:00 часа  

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


№ и дата на Документа

Вид на документ

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН  ЕИК

Вид на задъл

жение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.

АУ001458 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

ЗОРНИЦА ЛЮДМИЛОВА АРАБАДЖИЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №100, ет.05, ап.019

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-3-34 от

25.09.2015г.

 2.

ПДП001510 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЗОРНИЦА ЛЮДМИЛОВА АРАБАДЖИЕВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №100, ет.05, ап.019

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-3-34 от

25.09.2015г.

 3.

АУ001459 от 10.07.2015г.

 

АУЗД

ГРОЗДАН ПЕТРОВ ЛУКАЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ком” №009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-129 от

25.09.2015г.

4.

ПДП001513 от

10.07.2015г.

 

ПОКАНА

ГРОЗДАН ПЕТРОВ ЛУКАЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ком” №009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-129 от

25.09.2015г.

5. 

АУ001461 от 13.07.2015г.

 

АУЗД

ЛАЗАР ПЕТРОВ ЧЕРГАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №045, ет.07, ап.041

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Л-74 от

25.09.2015г.

 6.

ПДП001530 от

13.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР ПЕТРОВ ЧЕРГАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №045, ет.07, ап.041

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Л-74 от

25.09.2015г.

 7.

АУ001464 от 13.07.2015г.

АУЗД

ИВАНКА РАДКОВА НЕДЯЛКОВА

с. Мало Конаре, ул.”Осма” №042 А

*****

     ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-И-121 от

25.09.2015г.

 8.

ПДП001603 от

16.07.2015г.

ПОКАНА

ИВАНКА РАДКОВА НЕДЯЛКОВА

с. Мало Конаре, ул.”Осма” №042 А

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-И-121 от

25.09.2015г.

 9.

АУ001465 от 13.07.2015г.

АУЗД

АНДОН АНГЕЛОВ БАЙЛОВ

с. Звъничево, ул.”Двадесет и осма”

№010

*****

ДПС

Изх № 13-А-196 от

25.09.2015г.

 10.

ПДП001520 от

13.07.2015г.

ПОКАНА

АНДОН АНГЕЛОВ БАЙЛОВ

с. Звъничево, ул.”Двадесет и осма”

№010

*****

ДПС

Изх № 13-А-196 от

25.09.2015г.

 11.

АУ001467 от 13.07.2015г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ВОЙНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №023, ет.08, ап.029

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-68 от

25.09.2015г.

12. 

ПДП001536 от

13.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ВОЙНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №023, ет.08, ап.029

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-68 от

25.09.2015г.

 13.

АУ001468 от 13.07.2015г.

 

АУЗД

ЕФТИХИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №008

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Е-67 от

25.09.2015г.

 14.

ПДП001528 от

13.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕФТИХИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №008

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-Е-67 от

25.09.2015г.

 15.

АУ001471 от 13.07.2015г.

 

АУЗД

НАРГИЗ ДЖЕЛИЛ КЕМАЛ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №221

*****

ДПС

Изх № 13-Н-116 от

25.09.2015г.

 16.

ПДП001537 от

13.07.2015г.

 

ПОКАНА

НАРГИЗ ДЖЕЛИЛ КЕМАЛ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №221

*****

ДПС

Изх № 13-Н-116 от

25.09.2015г.

 17.

АУ001472 от 13.07.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГОРАНОВ ЦЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми Март” №012, вх.А, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-145 от

25.09.2015г.

 18.

ПДП001605 от

16.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГОРАНОВ ЦЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми Март” №012, вх.А, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-145 от

25.09.2015г.

 19.

АУ001473 от 13.07.2015г.

 

АУЗД

ДАРИНА МИХАЙЛОВА ТЕПАВИЧАРОВА

гр. Пазарджик, ул.”Струма” № 36

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-144 от

25.09.2015г.

 20.

ПДП001535 от

13.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДАРИНА МИХАЙЛОВА ТЕПАВИЧАРОВА

гр. Пазарджик, ул.”Струма” № 36

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-144 от

25.09.2015г.

 21.

АУ001475 от 13.07.2015г.

АУЗД

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ

с. Ивайло, ул.”Двадесет и трета” №002

*****

ДПС

Изх № 13-В-170 от

25.09.2015г.

22. 

ПДП001532 от

13.07.2015г.

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ

с. Ивайло, ул.”Двадесет и трета” №002

*****

ДПС

Изх № 13-В-170 от

25.09.2015г.

 23.

АУ001479 от 13.07.2015г.

АУЗД

РУСЛАН АСЕНОВ АНДОНОВ

с. Братаница, ул.”Тридесет и трета” №019

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Р-75 от

25.09.2015г.

 24.

ПДП001538 от

13.07.2015г.

ПОКАНА

РУСЛАН АСЕНОВ АНДОНОВ

с. Братаница, ул.”Тридесет и трета” №019

*****

ДНИ/ТБО

ДПС

Изх № 13-Р-75 от

25.09.2015г.

25. 

АУ001484 от 14.07.2015г.

АУЗД

ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА БАЙЛОВА

чрез законен представител ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА БАЙЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №077, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-169 от

25.09.2015г.

26. 

ПДП001556 от

14.07.2015г.

ПОКАНА

ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА БАЙЛОВА

чрез законен представител ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА БАЙЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №077, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-169 от

25.09.2015г.

 

 27.

АУ001486 от 14.07.2015г.

АУЗД

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА БАЙЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №077, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-75 от

25.09.2015г.

 

 28.

ПДП001557 от

14.07.2015г.

ПОКАНА

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА БАЙЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №077, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-75 от

25.09.2015г.

 


Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.09.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.10.2015г.