projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Списък на на допуснатите кандидати до II – ри етап от подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001 – СЪБЕСЕДВАНЕ на 28.09.2015 г.

PostHeaderIconСписък на на допуснатите кандидати до II – ри етап от подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001 – СЪБЕСЕДВАНЕ на 28.09.2015 г.

proekt_svetulka_25.09.2015

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати до II – ри етап от подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001 – СЪБЕСЕДВАНЕ на 28.09.2015 от 14:30 часа в кабинет 1109, eт.11 Дирекция «Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги»

 

 

вх. №

 

Дата на подаване

 

Име, презиме, фамилия

 

Позиция за кандидатстване

 

Резултати от I – ви етап

44-Ц-102

15.09.2015

Цветана Миткова Цветанова

акушерка ЦМДЗ

допуска се до събеседване

44-Б-131

17.09.2015

Боряна Николаева Маринова

медицинска сестра ЦНСТ

допуска се до събеседване