projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 212

PostHeaderIconСписък 212

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 29.09.2015г.          

валидно до 12.10.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължение

то

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001545 от 16.07.2015г.

АУЗД

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

гр.Брацигово, Общ.Брацигово, ул.”Паница Семерджиев” № 032,

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Д-146 от 29.09.2015г.

2.

ПДП001609 от

17.07.2015г.

ПОКАНА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

гр.Брацигово, Общ.Брацигово, ул.”Паница Семерджиев” № 032

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Д-146 от 29.09.2015г.

3.

АУ001534 от 16.07.2015г.

АУЗД

ДЕЛКО ГЕОРГИЕВ

ТОМОВ

с.ЦарАсен, Общ.Пазарджик, ул.”Осемнадесета” № 03

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-147   от 29.09.2015г .

4.

ПДП001588 от

16.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДЕЛКО ГЕОРГИЕВ

ТОМОВ

с.ЦарАсен, Общ.Пазарджик, ул.”Осемнадесета” № 03

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-147 от 29.09.2015г .

5.

АУ001538 от 16.07.2015г.

 

АУЗД

ЗАРКО АНДОНОВ

ЗАРКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 43, ет.2

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-З-37

от 29.09.2015г.

6.

ПДП001583 от

16.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАРКО АНДОНОВ

ЗАРКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 43, ет.2

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-З-37

от 29.09.2015г .

7.

АУ001544 от 16.07.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ГЕОРГИЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 087, ет.08, ап.023

******

ДПС

Изх № 13-Д-148   от 29.09.2015г .

8.

ПДП001592 от

16.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ГЕОРГИЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 087, ет.08, ап.023

******

ДПС

Изх № 13-Д-148   от 29.09.2015г.

9.

АУ001547 от 16.07.2015г.

 

АУЗД

Цветанкка Стойнова Стоянова    

с.Драгор, Общ. Пазарджик ул.”Втора” № 004

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Ц -22 от 29.09.2015г .

10.

ПДП001610 от

17.07.2015г.

 

ПОКАНА

Цветанкка Стойнова Стоянова    

с.Драгор, Общ. Пазарджик ул.”Втора” № 004

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Ц -22

от 29.09.2015г .

11.

АУ001548 от 16.07.2015г.

 

АУЗД

ЮРИЙ ЗАПРИНОВ ХАМАЛСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 002, ет.09, ап.033          

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Ю-6

от 29.09.2015г .

12.

ПДП001604 от 16.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЮРИЙ ЗАПРИНОВ ХАМАЛСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 002, ет.09, ап.033          

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Ю-6

от 29.09.2015г .

13.

АУ001549 от 17.07.2015г.

 

АУЗД

Маргарита Георгиева Шишкова

гр..Пазарджик, ул.”Връх Братия” № 031, ет.05, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-М-135 от 29.09.2015г .

14.

ПДП001611 от

17.07.2015г..

 

ПОКАНА

Маргарита Георгиева Шишкова

гр..Пазарджик, ул.”Връх Братия” № 031, ет.05, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-М-135 от 29.09.2015г .

15.

АУ001551 от 17.07.2015г.

 

АУЗД

МАРТИН БЛАГОВ

МИТЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Виделина” № 11

******

ДПС

Изх № 13-М-134 от 29.09.2015г .

16.

ПДП001613 от

17.07.2015г.

 

ПОКАНА

МАРТИН БЛАГОВ

МИТЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Виделина” № 11

******

ДПС

 

Изх №13-М -134   от 29.09.2015г .

17.

АУ001552 от

17.07.2015г.

 

АУЗД

Василиос -Димитриос Евангелос Капетаниас

с.Братаница, Общ.Пазорджик

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-В- 171 от 29.09.2015г.

18.

ПДП001615 от

17.07.2015г.

 

ПОКАНА

Василиос -Димитриос Евангелос Капетаниас

с.Братаница, Общ.Пазорджик

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-В-171 от 29.09.2015г.

19.

АУ001556 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ БОРИСОВ

БОРИСОВ

с.Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и трета” №.003

******

ДПС

 

Изх № 13-В-172 от 29.09.2015г .

20.

ПДП001618от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ БОРИСОВ

БОРИСОВ

с.Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и трета” №.003

******

ДПС

 

Изх № 13-В-172 от 29.09.2015г.

21.

АУ001554 от 20.07.2015г.

АУЗД

БОРИСЛАВ ГЕ ОРГИЕВ ВУКАДИНОВ

с.Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и първа” №009

******

ДПС

 

Изх № 13-Б-61

от 29.09.2015г .

22.

ПДП001616 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ГЕ ОРГИЕВ ВУКАДИНОВ

с.Сарая, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и първа ” №009

******

ДПС

 

Изх № 13-Б-61

от 29.09.2015г .

23.

АУ001557 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ИВАНОВ

НИКОЛОВ

с.Главиница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и шеста” №002

******

ДПС

Изх № 13-Е-69

от 29.09.2015г .

24.

ПДП001619 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ ИВАНОВ

НИКОЛОВ

с.Главиница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и шеста” №002

*****

ДПС

Изх № 13-Е-69

от 29.09.2015г .

25.

АУ001546 от

16.07.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

гр. Пазарджик , ул.”Г. Бенковски”, № 149, ет.05, ап.053

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Г-130 от 29.09.2015г .

26.

ПДП001608 от

17.07.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

гр. Пазарджик , ул.”Г. Бенковски” № 149, ет.05, ап.053

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Г-130 от   29.09.2015г .

27.

АУ002167 от

24.09.2014г.

АУЗД

ЙОРДАН АТАНАСОВ ТОДОРОВ

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и шеста ” №001

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Й-48

от 29.09.2015г .

28.

ПДП002313 от 24.09.2014г.

ПОКАНА

ЙОРДАН АТАНАСОВ ТОДОРОВ

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и шеста ” №001

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Й-48

от 29.09.2015г .

29.

Р№13-Й-32 от

07.08.2015г.

РЕШЕНИЕ

ЙОРДАН АТАНАСОВ ТОДОРОВ

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и шеста ” №001

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Й-48

от 29.09.2015г .

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 29.09.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.10.2015г.