projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 213

PostHeaderIconСписък 213

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в  сряда, 30.09.2015г.          

валидно до 13.10.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документ

Вид на документ

Име на задължено

лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

ние

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.

АУ001558 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

ВЕНЦИСЛАВ ЯНКОВ СОТИРОВ

с. Сарая, общ.Пазарджик,

ул.”Шеста” №002

******

ДПС

Изх № 13-В-173      от  30.09.2015г.

 2.

ПДП001620 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕНЦИСЛАВ ЯНКОВ СОТИРОВ

с. Сарая, общ.Пазарджик,

ул.”Шеста” №002

******

ДПС

Изх № 13-В-173      от  30.09.2015г.

 3.

АУ001559 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

СТОЙКО НИКОЛОВ ВЛАСЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,              ул. ”България”  № 007, ет.02

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-209      от  30.09.2015г.

4. 

ПДП001622 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙКО НИКОЛОВ ВЛАСЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,              ул. ”България”  № 007, ет.02

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-209      от  30.09.2015г.

 5.

АУ001560 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

МАНУЕЛА ХРИСТОВА БОЮКЛИЙСКА

с. Главиница, общ.Пазарджик,

ул.”Тракия” №011, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-М-136      от  30.09.2015г.

 6.

ПДП001621 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

МАНУЕЛА ХРИСТОВА БОЮКЛИЙСКА

с. Главиница, общ.Пазарджик,

ул.”Тракия” №011, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-М-136      от  30.09.2015г.

 7.

АУ001561 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ БИРОВ

с. Сарая, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесета” №007

******

ДПС

Изх № 13-В-174      от  30.09.2015г.

8. 

ПДП001623 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ БИРОВ

с. Сарая, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесета” №007

******

ДПС

Изх № 13-В-174      от  30.09.2015г.

 9.

АУ001562 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ЗАПРИНОВ ГАГОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,              ул. ”Гълъбец”  №012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13А-197      от  30.09.2015г.

 10.

ПДП001630 от

21.07.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ЗАПРИНОВ ГАГОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,              ул. ”Гълъбец”  №012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13А-197      от  30.09.2015г.

 11.

АУ001563 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

АНТОАНЕТА СТАНОЕВА ГАГОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,              ул. ”Гълъбец”  №012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-198      от  30.09.2015г.

 12.

ПДП001631от

21.07.2015г.

 

ПОКАНА

АНТОАНЕТА СТАНОЕВА ГАГОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,              ул. ”Гълъбец”  №012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-198      от  30.09.2015г.

 13.

АУ001566 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик,                       ул. ”Света Петка”  №021

******

ДПС

Изх № 13-И-123      от  30.09.2015г.

 14.

ПДП001637 от

21.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик,                       ул. ”Света Петка”  №021

******

ДПС

Изх № 13-И-123      от  30.09.2015г.

 15.

АУ001568 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС БОРИСОВ АСЕНОВ

с. Сарая, общ.Пазарджик,

ул.”Двадесет и девета” №014

******

ДПС

Изх № 13-А-199      от  30.09.2015г.

 16.

ПДП001624 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС БОРИСОВ АСЕНОВ

с. Сарая, общ.Пазарджик,

ул.”Двадесет и девета” №014

******

ДПС

Изх № 13-А-199      от  30.09.2015г.

 17.

АУ001569 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ИВАНОВ СЕРЕВ

с. Главиница, общ.Пазарджик,

ул.”Тракия” №007,

ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-124      от  30.09.2015г.

 18.

ПДП001625 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ИВАНОВ СЕРЕВ

с. Главиница, общ.Пазарджик,

ул.”Тракия” №007,

ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-124      от  30.09.2015г.

 19.

АУ001571от 20.07.2015г.

 

АУЗД

СИЙКА АТАНАСОВА СПАСОВА

с. Главиница, общ.Пазарджик,

ул.”Единадесета” №001

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-210      от  30.09.2015г.

 20.

ПДП001627 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

СИЙКА АТАНАСОВА СПАСОВА

с. Главиница, общ.Пазарджик,

ул.”Единадесета” №001

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-210      от  30.09.2015г.

 21.

АУ001572 от 20.07.2015г.

АУЗД

СТОИМЕН ДИМИТРОВ ЗАГОРСКИ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик,                       ул. ”Стара планина”  №004

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-211      от  30.09.2015г.

 22.

ПДП001629 от

20.07.2015г.

 

ПОКАНА

СТОИМЕН ДИМИТРОВ ЗАГОРСКИ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик,                       ул. ”Стара планина”  №004

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-211      от  30.09.2015г.

23. 

АУ001573 от 21.07.2015г.

 

АУЗД

СЕРГЕЙ САШОВ ДОНЧЕВ

с. Синитово, общ. Пазарджик,                ул. ”Четиридесет и шеста” №014

******

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-212      от  30.09.2015г.

 24.

ПДП001645 от

22.07.2015г.

 

ПОКАНА

СЕРГЕЙ САШОВ ДОНЧЕВ

с. Синитово, общ. Пазарджик,                ул. ”Четиридесет и шеста” №014

*****

ДНИ/ТБО/  ДПС

Изх № 13-С-212      от  30.09.2015г.

 25.

АУ001574 от 21.07.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧОМПАЛОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик,                       ул. ”ЧервенСтоян”№012А,

ет.04,ап.004

*****

ДПС

Изх № 13-Г-131      от  30.09.2015г.

 26.

ПДП001633 от

21.07.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧОМПАЛОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик,                       ул. ”ЧервенСтоян”№012А,

ет.04,ап.004

*****

ДПС

Изх № 13-Г-131      от  30.09.2015г.

 27.

АУ001575 от 21.07.2015г.

 

АУЗД

Цветанка Иванова Гълъбова - Христова

с. Драгор, общ. Пазарджик,                ул. ”Втора” №001, вх. Б, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-23       от  30.09.2015г.

 28.

ПДП001636 от

21.07.2015г.

 

ПОКАНА

Цветанка Иванова Гълъбова - Христова

с. Драгор, общ. Пазарджик,                ул. ”Втора” №001, вх. Б, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-23       от  30.09.2015г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 30.09.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.10.2015г.