projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 214

PostHeaderIconСписък 214

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в  четвъртък, 01.10.2015г.          

валидно до 14.10.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документ

Вид на доку

мент

Име на задължено

лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задъл

жение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.

АУ001577 от 21.07.2015г.

 

АУЗД

ХАРИ НЕНКОВ  ГЕБЕЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Рила” № 016,вх.Б,ет.06,ап.037

******

ДПС

Изх № 13-Х-30 от 01.10.2015г.

 2.

ПДП001641 от

22.07.2015г.

 

ПОКАНА

ХАРИ НЕНКОВ  ГЕБЕЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Рила” № 016,вх.Б,ет.06,ап.037

******

ДПС

Изх № 13-Х-30 от 01.10.2015г.

 3.

АУ001581 от 21.07.2015г.

АУЗД

АСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

с.Драгор,Общ.Пазарджик,

ул.”Седма” № 011

******

ДПС

Изх № 13-А-202    от  01.10.2015г .

 4.

ПДП001640 от

21.07.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

с.Драгор,Общ.Пазарджик,

ул.”Седма” № 011

******

ДПС

Изх № 13-А-202  от 01.10.2015г .

 5.

АУ001586 от 22.07.2015г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ИГНАТОВ

с.Мирянци,Общ. Пазарджик, ул.”Първа”   № 065

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-175  от 01.10.2015г .

 6.

ПДП001644 от

22.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ИГНАТОВ

с.Мирянци,Общ. Пазарджик, ул.”Първа”   № 065

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-175 от  01.10.2015г .

7. 

АУ001587от 23.07.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ

ЛАЗОВ

гр. Пазарджик ул.”Георги С. Раковски ”  № 009,ет.11,ап.055

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-150   от  01.10.2015г  .

 8.

ПДП001649 от

23.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ

ЛАЗОВ

гр. Пазарджик ул.”Георги С.Раковски ”  № 009,ет.11,ап.055

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-150   от  01.10.2015г .

 9.

АУ001588 от 23.07.2015г.

 

АУЗД

РАЙНА  КИРИЛОВА

РИКОВА

гр. Пазарджик ул.”Георги Бенковски ”  № 137,ет.02,ап.019

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-78  от  01.10.2015г .

10. 

ПДП001650 от

23.07.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙНА  КИРИЛОВА

РИКОВА

гр. Пазарджик ул.”Георги Бенковски ”  № 137,ет.02,ап.019

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-78 от  01.10.2015г  .

11. 

АУ001589 от 23.07.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ СТОЯНОВ  РИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски”№ 137,ет.02,ап.019          

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-А-201  от   01.10.2015г  .

 12.

ПДП001651 от 23.07.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ СТОЯНОВ  РИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски”№ 137,ет.02,ап.019          

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-А-201 от  01.10.2015г  .

 13.

АУ001591 от 23.07.2015г.

 

АУЗД

МАРИО НИКОЛОВ ИЛИЕВ 

гр..Пазарджик,

ул.” Екзарх Йосиф” № 051,ет.02

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-М-138 от  01.10.2015г .

 14.

ПДП001653 от

23.07.2015г..

 

ПОКАНА

МАРИО НИКОЛОВ ИЛИЕВ 

гр..Пазарджик,

ул.” Екзарх Йосиф” № 051,ет.02

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-М-138 от  01.10.2015г .

15. 

АУ001592 от 24.07.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

гр.Пазарджик,

Общ.Пазарджик,

ул.”Цар Симеон” № 021,ет.04,ап.028

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-125  от  01.10.2015г .

 16.

ПДП001654 от

24.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

гр.Пазарджик,

Общ.Пазарджик,

ул.”Цар Симеон” № 021,ет.04,ап.028

******

ДНИ,ТБО

 

Изх №13-И-125   от  01.10.2015г  .

 17.

АУ001593 от

24.07.2015г.

 

АУЗД

КОСТАДИН АНГЕЛОВ  ДИНОВ

с.Сарая,

Общ.Пазорджик,

ул.”Тридесе

та”№.083А

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-К-99  от  01.10.2015г .

 18.

ПДП001655 от

24.07.2015г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН АНГЕЛОВ  ДИНОВ

с.Сарая,Общ.Пазорджик,

ул.”Тридесе

та”№.083А

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-К-99  от  01.10.2015г .

 19.

АУ001594 от 24.07.2015г.

 

АУЗД

ДОНКА САНДОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №.569

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-149 от 01.10.2015г .

 20.

ПДП001656 от

24.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДОНКА САНДОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №.569

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Д-149 от 01.10.2015г .

 21.

АУ001595 от 24.07.2015г.

АУЗД

ЕВЕЛИНА ИВАНОВА МОСКОВА

гр.Пазарджик,ул.”Патриарх Евтимий ”  №027

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Е-70  от  01.10.2015г .

 22.

ПДП001657 от

24.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕВЕЛИНА ИВАНОВА МОСКОВА

гр.Пазарджик,ул.”Патриарх Евтимий ”  №027 

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Е-70  от  01.10.2015г .

 23.

АУ001596 от 27.07.2015г.

 

АУЗД

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ШУМАРОВ

гр.Пазарджик,ул.”Стефан Караджа” № 030

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-213 от  01.10.2015г.

 24.

ПДП001664 от

27.07.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ШУМАРОВ

гр.Пазарджик,ул.”Стефан Караджа” № 030

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-213 от  01.10.2015г .

 25.

АУ001597 от

27.07.2015г.

 

АУЗД

МИТКО ТОДОРОВ КУРЕВ

с.Мало Конаре,

Общ. Пазарджик ,  ул.”Седма„№ 049

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-М-139 от  01.10.2015г .

 26.

ПДП001662 от

27.07.2015г.

 

ПОКАНА

МИТКО ТОДОРОВ КУРЕВ

с.Мало Конаре,

Общ. Пазарджик ,  ул.”Седма„№ 049

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-М-139 от  01.10.2015г .

 27.

АУ001598 от

27.07.2015г.

АУЗД

ИВАНКА БЛАГОВА ТОДОРОВА

с.Мало Конаре,Общ.Пазарджик,

ул.”Седма ” №049

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-126 от  01.10.2015г  .

 28.

ПДП001663 от 27.07.2015г.

ПОКАНА

ИВАНКА БЛАГОВА ТОДОРОВА   

с.Мало Конаре,Общ.Пазарджик,

ул.”Седма ” №049

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-И-126  от  01.10.2015г .

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 01.10.2015г. Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 14.10.2015г.