projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 215

PostHeaderIconСписък 215

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък 02.10.2015г.          

валидно до 15.10.2015г., 17:00 часа            

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001601 от 27.07.2015г.

 

АУЗД

КОЛЬО ВАСИЛЕВ ГАДЖЕВ

с. Ивайло, общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и девета” №013

******

ДПС

Изх № 13-К-100     от   02.10.2015г.

2.

ПДП001697 от

31.07.2015г.

 

ПОКАНА

КОЛЬО ВАСИЛЕВ ГАДЖЕВ

с. Ивайло, общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и девета” №013

******

ДПС

Изх № 13-К-100     от   02.10.2015г.

3.

АУ001602 от 27.07.2015г.

 

АУЗД

ИВАН ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ

с. Юнаците, общ.Пазарджик, ул.”Седма” №021

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-128     от   02.10.2015г.

4.

ПДП001660 от

27.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ

с. Юнаците, общ.Пазарджик, ул.”Седма” №021

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-128     от 02.10.2015г.

5.

АУ001603 от 27.07.2015г.

 

АУЗД

ИЛКО ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Плиска” №002

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-129     от   02.10.2015г.

6.

ПДП001667 от

27.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛКО ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Плиска” №002

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-129     от   02.10.2015г.

7.

АУ001607от 28.07.2015г.

 

АУЗД

РУМЕН АСЕНОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Михо Стефанов” №020

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Р-79       от   02.10.2015г.

8.

ПДП001671от

28.07.2015г.

 

ПОКАНА

РУМЕН АСЕНОВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Михо Стефанов” №020

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Р-79       от   02.10.2015г.

9.

АУ001608 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Осми март” №008, вх. А, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-151     от   02.10.2015г.

10.

ПДП001674 от

28.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Осми март” №008, вх. А, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-151     от   02.10.2015г.

11.

АУ0016009 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ШУМАНОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,             ул.”Д. Дебелянов” №021 ет.02, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-А-204     от   02.10.2015г.

12.

ПДП001699от

31.07.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ШУМАНОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик,             ул.”Д. Дебелянов” №021 ет.02, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-А-204     от   02.10.2015г.

13.

АУ001610 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

ЯНЧО ЖЕЛЕВ ВЪРБАНОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Анг. Кънчев” №016, ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-25     от   02.10.2015г.

14.

ПДП001668 от

28.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНЧО ЖЕЛЕВ ВЪРБАНОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Анг. Кънчев” №016,ет.03, ап.009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-25     от   02.10.2015г.

15.

АУ001612 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и девета” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-3-39      от   02.10.2015г.

16.

ПДП001670 от

28.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и девета” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-3-39       от   02.10.2015г.

17.

АУ001613 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

ИЛИАНА БОРИСОВА ЧОЧКОВА - ДУДКА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Иван Соколов” №065

******

ДПС

Изх № 13-И-130     от   02.10.2015г.

18.

ПДП001701 от

31.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИАНА БОРИСОВА ЧОЧКОВА - ДУДКА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Иван Соколов” №065

******

ДПС

Изх № 13-И-130     от   02.10.2015г.

19.

АУ001614 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

МИХАИЛ АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Цар Калоян” №074

******

ДПС

Изх № 13-М-140     от   02.10.2015г.

20.

ПДП001702 от

31.07.2015г.

 

ПОКАНА

МИХАИЛ АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Цар Калоян” №074

******

ДПС

Изх № 13-М-140     от   02.10.2015г.

21.

АУ001615 от 28.07.2015г.

АУЗД

КАТЯ ПЕТРОВА ВРАНКИНА

с. Овчеполци, общ. Пазарджик, ул. ”Пета” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-101     от   02.10.2015г.

22.

ПДП001672 от

28.07.2015г.

 

ПОКАНА

КАТЯ ПЕТРОВА ВРАНКИНА

с. Овчеполци, общ. Пазарджик, ул. ”Пета” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-101     от   02.10.2015г.

23.

АУ001616 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Т. Каблешков” №002, ет.02,ап.004

******

ДПС

Изх № 13-Н-117     от   02.10.2015г.

24.

ПДП001703 от

31.07.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Т. Каблешков” №002, ет.02, ап.004

*****

ДПС

Изх № 13-Н-117     от   02.10.2015г.

25.

АУ001618 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧИФЧИЕВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Мътница” №002, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-107     от   02.10.2015г.

26.

ПДП001673 от

28.07.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧИФЧИЕВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,                       ул. ”Мътница” №002, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-107     от   02.10.2015г.

27.

АУ001619 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧИФЧИЕВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Мътница”№002, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-71 от   02.10.2015г.

28.

ПДП001675 от

28.07.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧИФЧИЕВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Мътница” №002, ет.01, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-71       от   02.10.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 02.10.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 15.10.2015г.