projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 216

PostHeaderIconСписък 216

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във четвъртък, 08.10.2015г.          

валидно до 21.10.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001650 от 31.07.2015г.

 АУЗД

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

с.Драгор, Общ.Пазарджик, ул.”Шеста” № 010А

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Й-50 от 08.10.2015г.

2.

ПДП001698 от 31.07.2015г.

 ПОКАНА

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

с.Драгор, Общ.Пазарджик, ул.”Шеста” № 010А

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Й-50 от 08.10.2015г.

3.

АУ001653 от 31.07.2015г.

АУЗД

ДЕЛКА НАЙДЕНОВА МИХАЙЛОВА

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Сто и осма” № 012

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-154   от 08.10.2015г .

4.

ПДП001704 от

31.07.2015г.

 

ПОКАНА

ДЕЛКА НАЙДЕНОВА МИХАЙЛОВА

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Сто и осма” № 012

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-154 от 08.10.2015г .

5.

АУ001655 от 31.07.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЪРЧАКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Стоян Анеголов”  № 055, ет.03,ап.006

******

ДПС

Изх № 13-Г-134 от 08.10.2015г .

6.

ПДП001707 от

31.07.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЪРЧАКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Стоян Анеголов”  № 055, ет.03, ап.006

******

ДПС

Изх № 13-Г-134 от 08.10.2015г .

7.

АУ001659 от 03.08.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ

СТОЯНОВ

гр. Пазарджик ул.”Димитър Петков ” № 020, ет.02, ап.006

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-И-132   от 08.10.2015г   .

8.

ПДП001719 от

03.08.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ

СТОЯНОВ

гр. Пазарджик ул.”Димитър Петков ” № 020, ет.02, ап.006

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-И-132   от 08.10.2015г .

9.

АУ001660 от 03.08.2015г.

 

АУЗД

КРЪСТИН ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАНОВ

гр. Пазарджик ул.”Тодор Пенев ” № 009, ет.04, ап.013

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-105 от 08.10.2015г .

10.

ПДП001720 от

03.08.2015г.

 

ПОКАНА

КРЪСТИН ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАНОВ

гр. Пазарджик ул.”Тодор Пенев ” № 009, ет.04, ап.013

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-105 от 08.10.2015г .

11.

АУ001662 от 04.08.2015г.

 

АУЗД

СПАСКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Шар планина” № 017,        

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-220 от   08.10.2015г .

12.

ПДП001721 от 04.08.2015г.

 

ПОКАНА

СПАСКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Шар планина” № 017,        

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-220 от 08.10.2015г .

13.

АУ001663 от 04.08.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр..Пазарджик, ул.” Шар планина” № 017,

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Г-133 от 08.10.2015г .

14.

ПДП001723 от

04.08.2015г..

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр..Пазарджик, ул.” Шар планина” № 017,

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Г-133 от 08.10.2015г .

15.

АУ001664 от 04.08.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИНА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Клокотница” № 041

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Й-49 от 08.10.2015г .

16.

ПДП001724 от

04.08.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИНА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Клокотница” № 041

******

ДНИ,ТБО

 

Изх №13-Й-49   от 08.10.2015г   .

17.

АУ001665 от

04.08.2015г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №.004, ет.01, ап.002

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-177 от 08.10.2015г .

18.

ПДП001725 от

04.08.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №.004, ет.01, ап.002

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-В-177 от 08.10.2015г .

19.

АУ001666 от 04.08.2015г.

 

АУЗД

СЛАВКА БЛАГОВА НИКОЛОВА

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и четвърта” №.001Г

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С-219 от 08.10.2015г .

20.

ПДП001726 от

04.08.2015г.

 

ПОКАНА

СЛАВКА БЛАГОВА НИКОЛОВА

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и четвърта” №.001Г

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С-219 от 08.10.2015г .

21.

АУ001667 от 04.08.2015г.

АУЗД

СТЕФАН ЗАПРЯНОВ НЕДКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №036

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-218 от 08.10.2015г .

22.

ПДП001728 от

04.08.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ЗАПРЯНОВ НЕДКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №036

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-218 от 08.10.2015г .

23.

АУ001668 от 04.08.2015г.

 

АУЗД

КОСТАДИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Три-десет и четвърта” № 001Г

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-К-104 от 08.10.2015г.

24.

ПДП001727 от

04.08.2015г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Три-десет и четвърта” № 001Г

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-104 от   08.10.2015г .

25.

АУ001669 от

04.08.2015г.

 

АУЗД

СТЕФКА СТОЯНОВА ДИВИТЛИЙСКА

гр. Пазарджик, ул.”Булаир” № 010, ет.02, ап.019

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-216 от 08.10.2015г .

26.

ПДП001731 от

04.08.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФКА СТОЯНОВА ДИВИТЛИЙСКА

гр. Пазарджик, ул.”Булаир” № 010, ет.02, ап.019

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-216 от   08.10.2015г .

27.

АУ001670 от

05.08.2015г.

АУЗД

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ

с.Паталеница, Общ.Пазарджик, ул.”Шеста” №006

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-217 от 08.10.2015г .

28.

ПДП001732 от 05.08.2015г.

ПОКАНА

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ

с.Паталеница, Общ.Пазарджик, ул.”Шеста” №006

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-217 от 08.10.2015г .

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 08.10.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.10.2015г.