projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 217

PostHeaderIconСписък 217

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във понеделник 12.10.2015г.          

валидно до 26.10.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001620 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

Красимира Георгиева Михайлова

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-108     от 12.10.2015г.

2.

ПДП001678 от

28.07.2015г.

 

ПОКАНА

Красимира Георгиева Михайлова

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-108     от 12.10.2015г.

3.

АУ001625 от 28.07.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

с. Юнаците, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и първа ” №004

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-211     от 12.10.2015г.

4.

ПДП001677 от

28.07.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

с. Юнаците, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и първа ” №004

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-211     от 12.10.2015г.

5.

АУ001626от 29.07.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЯНКОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Проф. Ив. Батаклиев” №004, вх.А, ет.05, ап.015

******

ДПС

Изх № 13-А-212     от 12.10.2015г.

6.

ПДП001684от

29.07.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЯНКОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Проф. Ив. Батаклиев” №004, вх.А, ет.05, ап.015

******

ДПС

Изх № 13-А-212     от 12.10.2015г.

7.

АУ001628от 29.07.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет ипета” №043

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-179     от 12.10.2015г.

8.

ПДП001686от

29.07.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет ипета” №043

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-179     от 12.10.2015г.

9.

АУ001630 от 29.07.2015г.

 

АУЗД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Илион Стамболиев” №043

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-П-109     от 12.10.2015г.

10.

ПДП001716 от

03.08.2015г.

 

ПОКАНА

ПЛАМЕН АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Илион Стамболиев” №043

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-П-109     от 12.10.2015г.

11.

АУ001636 от 29.07.2015г.

 

АУЗД

НИАЗИ МЕХМЕДОВ НИАЗИЕВ

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Вихрен” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н -120     от 12.10.2015г.

12.

ПДП001683от

29.07.2015г.

 

ПОКАНА

НИАЗИ МЕХМЕДОВ НИАЗИЕВ

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Вихрен” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н -120     от 12.10.2015г.

13.

АУ001637от 29.07.2015г.

 

АУЗД

АРИФ АСАНОВ РАКИПОВ

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Шеста” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-213     от 12.10.2015г.

14.

ПДП001688 от

29.07.2015г.

 

ПОКАНА

АРИФ АСАНОВ РАКИПОВ

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Шеста” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-213     от 12.10.2015г.

15.

АУ001638 от 29.07.2015г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

с.Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Десета” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-24     от 12.10.2015г.

16.

ПДП001730 от

04.08.2015г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

с.Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Десета” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-24     от 12.10.2015г.

17.

АУ001639 от 30.07.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ШОМОВА

с.Паталеница, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и втора” №002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-156     от 12.10.2015г.

18.

ПДП001729 от

04.08.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ШОМОВА

с.Паталеница, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и втора” №002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-156     от 12.10.2015г.

19.

АУ001641 от 30.07.2015г.

 

АУЗД

СТЕФАН ПЕТРОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Осми март” №010, вх.Б

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-224     от 12.10.2015г.

20.

ПДП001693 от

30.07.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ПЕТРОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Осми март” №010, вх.Б

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-224     от 12.10.2015г.

21.

АУ001642 от 30.07.2015г.

АУЗД

МАХМУД АЛИ МАХМУД

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Роза” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-147     от 12.10.2015г.

22.

ПДП001692 от

30.07.2015г.

 

ПОКАНА

МАХМУД АЛИ МАХМУД

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Роза” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-147     от 12.10.2015г.

23.

АУ001643 от 30.07.2015г.

 

АУЗД

НЕНКА ИЛИЧОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Явор” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-121     от 12.10.2015г.

24.

ПДП001689 от

30.07.2015г.

 

ПОКАНА

НЕНКА ИЛИЧОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Явор” №001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-121     от 12.10.2015г.

25.

АУ001646от 30.07.2015г.

 

АУЗД

СТОЙКА ТРИФОНОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Ст. Ангелов” №067, ет.07

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-108     от 12.10.2015г.

26.

ПДП001643 от

30.07.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙКА ТРИФОНОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Ст. Ангелов” №067, ет.07

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-108     от 12.10.2015г.

27.

АУ001647 от 30.07.2015г.

 

АУЗД

ИВАН КРУМОВ СТАМАТОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Деветнадесета” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И -136     от 12.10.2015г.

28.

ПДП001696от

30.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН КРУМОВ СТАМАТОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Деветнадесета” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И -136     от 12.10.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.10.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.10.2015г.