projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 218

PostHeaderIconСписък 218

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 13.10.2015г.          

валидно до 27.10.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001692 от 10.08.2015г.

 

АУЗД

НАСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Ясен” № 034

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Н-122 от 13.10.2015г.

2.

ПДП001750 от

10.08.2015г.

 

ПОКАНА

НАСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Ясен” № 034

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Н-122 от 13.10.2015г.

3.

АУ001696 от 10.08.2015г.

АУЗД

ВАЛЕНТИН ЕНЧОВ НАЧЕВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и шеста” № 005

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-180   от 13.10.2015г .

4.

ПДП001751 от

10.08.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ЕНЧОВ НАЧЕВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и шеста” № 005

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-180 от 13.10.2015г .

5.

АУ001697 от 10.08.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЕНЧОВ НАЧЕВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и шеста”     № 005

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-157 от 13.10.2015г .

6.

ПДП001752 от

10.08.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЕНЧОВ НАЧЕВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и шеста”     № 005

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-157 от 13.10.2015г .

7.

АУ001699 от 10.08.2015г.

 

АУЗД

ИВАН САНДОВ

КАРТАЛОВ

гр. Пазарджик ул.”Марица ” № 081

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-И-137   от 13.10.2015г   .

8.

ПДП001795 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН САНДОВ

КАРТАЛОВ

гр. Пазарджик ул.”Марица ” № 081

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-И-137   от 13.10.2015г .

9.

АУ001700 от 10.08.2015г.

 

АУЗД

МАРГА ВАСИЛЕВА

КАРТАЛОВА

гр. Пазарджик ул.”Марица ” № 081

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-148 от 13.10.2015г .

10.

ПДП001796 от

10.08.2015г.

 

ПОКАНА

МАРГА ВАСИЛЕВА

КАРТАЛОВА

гр. Пазарджик ул.”Марица ” № 081

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-148 от 13.10.2015г .

11.

АУ001701 от 10.08.2015г.

 

АУЗД

КИРИЛ ДИМИТРОВ АСЕНОВ

с.Братаница, гр.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета” № 032,        

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-К-109 от 13.10.2015г   .

12.

ПДП001758 от 11.08.2015г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ДИМИТРОВ АСЕНОВ

с.Братаница, гр.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета”№ 032,        

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-К-109 от 13.10.2015г .

13.

АУ001703 от 11.08.2015г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТКА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета” № 029

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В-181 от 13.10.2015г .

14.

ПДП001802 от

17.08.2015г..

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТКА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета” № 029

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В-181 от 13.10.2015г .

15.

АУ001704 от 11.08.2015г.

 

АУЗД

РАЙЧО БОРИСОВ РАЙЧЕВ

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета” № 029

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Р-80 от 13.10.2015г .

16.

ПДП001803 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙЧО БОРИСОВ РАЙЧЕВ

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета” № 029

******

ДНИ,ТБО

 

Изх №13-Р-80   от 13.10.2015г   .

17.

АУ001705 от

11.08.2015г.

 

АУЗД

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №.059, вх.Б, ет.03, ап.009

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Л-77 от 13.10.2015г .

18.

ПДП001761 от

11.08.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №.059, вх.Б, ет.03, ап.009

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Л-77 от 13.10.2015г .

19.

АУ001706 от 11.08.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ БЪРДУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №.077, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-П-110 от 13.10.2015г .

20.

ПДП001762 от

11.08.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ БЪРДУКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №.077, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-П-110 от 13.10.2015г .

21.

АУ001711 от 11.08.2015г.

АУЗД

НИКОЛАЙ БЛАГОВ МИХАЙЛОВ

с.Мало Конаре, Общ. Пазарджик, ул.”Сто и пета” №018

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Н-123 от 13.10.2015г .

22.

ПДП001804 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ БЛАГОВ МИХАЙЛОВ

с.Мало Конаре, Общ. Пазарджик, ул.”Сто и пета” №018

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Н-123 от 13.10.2015г .

23.

АУ001714 от 11.08.2015г.

 

АУЗД

ДИНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” № 016, ет.02, ап.028

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Д-158 от 13.10.2015г.

24.

ПДП001792 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

ДИНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” № 016, ет.02, ап.028

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-158 от   13.10.2015г .

25.

АУ001715 от

11.08.2015г.

 

АУЗД

САЛИ АЛИ КАМБЕР

гр. Пазарджик, ул.”Спартак” № 084

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-226 от 13.10.2015г .

26.

ПДП001763 от

11.08.2015г.

 

ПОКАНА

САЛИ АЛИ КАМБЕР

гр. Пазарджик, ул.”Спартак” № 084

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-226 от   13.10.2015г .

27.

АУ001717 от

12.08.2015г.

АУЗД

САШО ПЕТРОВ СПАСОВ

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета ” №038

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-225 от 13.10.2015г .

28.

ПДП001766 от 12.08.2015г.

ПОКАНА

САШО ПЕТРОВ СПАСОВ

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и пета ” №038

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-225 от 13.10.2015г .

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.10.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.10.2015г.