projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 219

PostHeaderIconСписък 219

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във сряда, 14.10.2015г.          

валидно до 28.10.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001738 от 17.08.2015г.

 

АУЗД

АЛИ АЛИЕВ МАХМУДОВ

с.Алеко Константиново,   Общ.Пазарджик, ул.”Възрожденска” № 026

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-А-217 от 14.10.2015г.

2.

ПДП001791 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

АЛИ АЛИЕВ МАХМУДОВ

с.Алеко Константиново,   Общ.Пазарджик, ул.”Възрожденска” № 026

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-А-217

от 14.10.2015г.

3.

АУ001739 от 17.08.2015г.

АУЗД

МЕХЗУХА ЯШАРОВА МАХМУДОВА

с.Алеко Константиново,   Общ.Пазарджик, ул.”Възрожденска” № 026

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-151   от 14.10.2015г .

4.

ПДП001794 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

МЕХЗУХА ЯШАРОВА МАХМУДОВА

с.Алеко Константиново,   Общ.Пазарджик, ул.”Възрожденска” № 026

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-151 от 14.10.2015г .

5.

АУ001741 от 17.08.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

с.Звъничево, Общ. Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” № 011

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Я-26 от 14.10.2015г .

6.

ПДП001798 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

с.Звъничево, Общ. Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” № 011

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Я-26 от 14.10.2015г.

7.

АУ001742 от 17.08.2015г.

 

АУЗД

ЛЮБА СПАСОВА

ДИМИТРОВА

с.Звъничево, Общ. Пазарджик ул.”Двадесет и осма” № 11

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Л-78   от 14.10.2015г .

8.

ПДП001799 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЮБА СПАСОВА

ДИМИТРОВА

с.Звъничево, Общ. Пазарджик ул.”Двадесет и осма” № 11

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Л-78   от 14.10.2015г .

9.

АУ001744 от 18.08.2015г.

 

АУЗД

БОГДАН МАНОЛОВ

БОГДАНОВ

с.Априлци, Общ. Пазарджик ул.”Двадесет и първа” № 010

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Б-63 от 14.10.2015г .

10.

ПДП001806 от

18.08.2015г.

 

ПОКАНА

БОГДАН МАНОЛОВ

БОГДАНОВ

с.Априлци, Общ. Пазарджик ул.”Двадесет и първа” № 010

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Б-63 от 14.10.2015г .

11.

АУ001743 от 17.08.2015г.

 

АУЗД

КАТЕРИНА ЯНКОВА КИРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 035, ет.04, ап.012        

******

ДПС

Изх № 13-К -110 от   14.10.2015г .

12.

ПДП001807 от 18.08.2015г.

 

ПОКАНА

КАТЕРИНА ЯНКОВА КИРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 035, ет.04, ап.012        

******

ДПС

Изх № 13-К-110 от 14.10.2015г .

13.

АУ001755 от 18.08.2015г.

 

АУЗД

МИГЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

гр..Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 006, вх.А, ет.04, ап.010

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-М-150 от 14.10.2015г .

14.

ПДП001820 от

19.08.2015г..

 

ПОКАНА

МИГЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

гр..Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 006, вх.А, ет.04, ап.010

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-М-150 от 14.10.2015г .

15.

АУ001758 от 19.08.2015г.

 

АУЗД

СТЕФАНКА ВАСИЛОВА   КИЧУКОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 016, ет.1, ап.3

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-230 от 14.10.2015г .

16.

ПДП001822 от

19.08.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАНКА ВАСИЛОВА   КИЧУКОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 016, ет.1, ап.3

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

 

Изх №13-С-230   от 14.10.2015г .

17.

АУ001759 от

19.08.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР СПАСОВ ТОДОРОВ

с.Алеко Константиново, Общ.Пазарджик, ул.”Светогорци” №.017

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Д-161 от 14.10.2015г .

18.

ПДП001819 от

19.08.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР СПАСОВ ТОДОРОВ

с.Алеко Константиново, Общ.Пазарджик, ул.”Светогорци” №.017

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Д-161 от 14.10.2015г .

19.

АУ001760 от 19.08.2015г.

 

АУЗД

РАДОСТИНА АНГЕЛОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №.047, ет.6, ап.16

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

 

Изх № 13-Р-82 от 14.10.2015г .

20.

ПДП001838 от

21.08.2015г.

 

ПОКАНА

РАДОСТИНА АНГЕЛОВА СПАСОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №.047, ет.6, ап.16

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Р-82 от 14.10.2015г .

21.

АУ001764 от 19.08.2015г.

АУЗД

ЕВЛОГИ АНГЕЛОВ ТОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Одрин ” №075, вх.В, ет.8, ап.23

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Е-72 от 14.10.2015г .

22.

ПДП001829от

20.08.2015г.

 

ПОКАНА

ЕВЛОГИ АНГЕЛОВ ТОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Одрин ” №075, вх.В, ет.8, ап.23

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Е-72 от 14.10.2015г .

23.

АУ001765 от 19.08.2015г.

 

АУЗД

ИВАН МИТОВ КОЧЕВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик ул.”Деветдесета” №.012

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-И-141 от 14.10.2015г.

24.

ПДП001828 от

20.08.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН МИТОВ КОЧЕВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик ул.”Деветдесета” №.012

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-141 от 14.10.2015г .

25.

АУ001766 от

19.08.2015г.

 

АУЗД

ДАНКА АСЕНОВА МИТЕВА

с.Мало Конаре,Общ. Пазарджик , ул.”Деветдесета” № 012

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Д-160 от 14.10.2015г .

26.

ПДП001827 от

20.08.2015г.

 

ПОКАНА

ДАНКА АСЕНОВА МИТЕВА

с.Мало Конаре, Общ. Пазарджик , ул.”Деветдесета” № 012

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Д-160 от   14.10.2015г .

27.

АУ001767 от

20.08.2015г.

АУЗД

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

с.Гелеменово, Общ.Пазарджик, ул.”Пета” №027

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-183 от 14.10.2015г .

28.

ПДП001836 от 21.08.2015г.

ПОКАНА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

с.Гелеменово, Общ.Пазарджик, ул.”Пета” №027

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-В-183 от 14.10.2015г .

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.10.2015г.Съобщението е

снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.10.2015г.