projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 220

PostHeaderIconСписък 220

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 14.10.2015г.          

валидно до 28.10.2015, 17:00 часа              

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001718 от 12.08.2015г.

   АУЗД

ПЕТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ

с.Росен, ул.”Девета”,№ 2

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-П-111 от 14.10.2015г.

2.

ПДП001805 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ

с.Росен, ул.”Девета”,№ 2

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-П-111 от 14.10.2015г.

3.

АУ001817 от 09.09.2015г.

 

АУЗД

ПЕНКА ДИМИТРОВА ЧЕРЧИЛОВА

с.Огняново, ул.”Трети март”

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-П-112 от 14.10.2015г.

4.

ПДП001895 от

11.09.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ЧЕРЧИЛОВА

с.Огняново, ул.”Трети март”

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-П-112 от 14.10.2015г.

5.

АУ001720 от 12.08.2015г.

 

АУЗД

ИВАН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта”, №17

*****

ДНИ/ ТБО/ДПС

Изх №13-И-139 от 14.10.2015г.

6.

ПДП001768 от 12.08.2015г.

ПОКАНА

ИВАН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта”, №17

*****

ДНИ/ ТБО/ДПС

Изх №13-И-139 от 14.10.2015г.

7.

АУ001721 от 12.08.2015г.

   АУЗД

СТОЯНКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта”, №17

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-С-227 от 14.10.2015г.

8.

ПДП001769 от

12.08.2015г.

ПОКАНА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта”, №17

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-С-227 от 14.10.2015г.

9.

АУ001722 от 12.08.2015г.

   АУЗД

СТОЙЧО СТРАХИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

с.Огняново, ул.”Пеньо Пенев”, №2

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-С-228 от 14.10.2015г.

10.

ПДП001801 от

17.08.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО СТРАХИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

с.Огняново, ул.”Пеньо Пенев”, №2

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-С-228 от 14.10.2015г.

11.

АУ001723 от 12.08.2015г.

   АУЗД

АТАНАСКА БОГДАНОВА ИВАНОВА

с.Огняново, ул.”Пеньо Пенев”, №2

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-А-216 от 14.10.2015г.

12.

ПДП001797 от

17.08.2015г.

ПОКАНА

АТАНАСКА БОГДАНОВА ИВАНОВА

с.Огняново, ул.”Пеньо Пенев”, №2

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-А-216 от 14.10.2015г.

13.

АУ001724 от 12.08.2015г.

АУЗД

ДИМИТЪР АСЕНОВ ДИМИТРОВ

с.Мало Конаре, ул.”Осемдесет и шеста”, №26

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Д-159 от 14.10.2015г.

14.

ПДП001774 от

12.08.2015г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР АСЕНОВ ДИМИТРОВ

с.Мало Конаре, ул.”Осемдесет и шеста”, №26

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Д-159 от 14.10.2015г.

15.

АУ001727 от 13.08.2015г.

   АУЗД

ВЕЛЧО АТАНАСОВ ВЕЛЧЕВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта”, №1

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-В-182 от 14.10.2015г.

16.

ПДП001776 от

13.08.2015г.

ПОКАНА

ВЕЛЧО АТАНАСОВ ВЕЛЧЕВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта”, №1

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-В-182 от 14.10.2015г.

17.

АУ001728 от 13.08.2015г.

 

АУЗД

БОНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛЧЕВА

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта”, №1

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Б-62 от

14.10.2015г.

18.

ПДП001777 от

13.08.2015г.

 

ПОКАНА

БОНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛЧЕВА

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта”, №1

*****

ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Б-62 от

14.10.2015г.

19.

АУ001729 от 13.08.2015г.

 

АУЗД

СТОЯН ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев”, №2, вх.А, ет.1, ап.2

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-С-229 от 14.10.2015г.

20.

ПДП001781 от

13.08.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев”, №2, вх.А, ет.1, ап.2

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-С-229 от 14.10.2015г.

21.

АУ001731 от 13.08.2015г.

АУЗД

ЗАПРИН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и пета”, №17

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-З-41 от

14.10.2015г.

22.

ПДП001779 от

13.08.2015г.

   ПОКАНА

ЗАПРИН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и пета”, №17

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-З-41 от

14.10.2015г.

23.

АУ001733 от 13.08.2015г.

АУЗД

ГИНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

с.Братаница, ул.”Тридесет и пета”, №15

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-Г-136 от 14.10.2015г.

24.

ПДП001780 от

13.08.2015г.

 

ПОКАНА

ГИНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

с.Братаница, ул.”Тридесет и пета”, №15

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-Г-136 от 14.10.2015г.

25.

АУ001734 от

14.08.2015г.

 

АУЗД

ИВАНКА НАЙДЕНОВА ТОНЧЕВА

с.Величково, общ.Пазарджик

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-И-140 от 14.10.2015г.

26.

ПДП001784 от

14.08.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА НАЙДЕНОВА ТОНЧЕВА

с.Величково, общ.Пазарджик

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-И-140 от 14.10.2015г.

27.

АУ001736 от

14.08.2015г.

АУЗД

ФАНКА ИЛИЕВА ВЕЛЕВА

с.Ал.Константиново, ул.”Първа”, №16

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-Ф-20 от

14.10.2015г.

28.

ПДП001786 от

14.08.2015г.

ПОКАНА

ФАНКА ИЛИЕВА ВЕЛЕВА

с.Ал.Константиново, ул.”Първа”, №16

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-Ф-20 от

14.10.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.10.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.10.2015г.