projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 221

PostHeaderIconСписък 221

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 15.10.2015г.          

валидно до 29.10.2015, 17:00 часа              

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.

АУ001750 от 18.08.2015г.

 

АУЗД

Красимира Атанасова Дойчева

с. Мокрище, общ.Пазарджик, ул.”Тридесета” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-111      от 15.10.2015г.

 2.

ПДП001813 от

18.08.2015г.

 

ПОКАНА

Красимира Атанасова Дойчева

с. Мокрище, общ.Пазарджик, ул.”Тридесета” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-111      от 15.10.2015г.

 3.

АУ001768 от 20.08.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Ясен”  №008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-218      от 15.10.2015г.

4. 

ПДП001830 от

20.08.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Ясен”  №008

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-218      от 15.10.2015г.

5. 

АУ001769 от 20.08.2015г.

 

АУЗД

Десислав Йорданов Караджов

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Пловдивска”  №043, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-162      от 15.10.2015г.

 6.

ПДП001833 от

20.08.2015г.

 

ПОКАНА

Десислав Йорданов Караджов

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Пловдивска”  №043, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-162      от 15.10.2015г.

 7.

АУ001770 от 20.08.2015г.

 

АУЗД

БОРЯНА АНГЕЛОВА ВЛАХОЯНОВА

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Мадара”  №020, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-64       от 15.10.2015г.

 8.

ПДП001831 от

20.08.2015г.

 

ПОКАНА

БОРЯНА АНГЕЛОВА ВЛАХОЯНОВА

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Мадара”  №020, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-64       от 15.10.2015г.

 9.

АУ001772 от 20.08.2015г.

 

АУЗД

ЗДРАВКО СТОЯНОВ МАРИНОВ

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Кокиче” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-42       от 15.10.2015г.

10. 

ПДП001834 от

20.08.2015г.

 

ПОКАНА

ЗДРАВКО СТОЯНОВ МАРИНОВ

с. Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул.”Кокиче” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-42       от 15.10.2015г.

 11.

АУ001775 от 21.08.2015г.

 

АУЗД

Николина Димитрова Ибушева

с. Априлци, общ.Пазарджик, ул.”Осемнадесета” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-124      от 15.10.2015г.

12. 

ПДП001839 от

21.08.2015г.

 

ПОКАНА

Николина Димитрова Ибушева

с. Априлци, общ.Пазарджик, ул.”Осемнадесета” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-124      от 15.10.2015г.

 13.

АУ001778 от 26.08.2015г.

 

АУЗД

СИМЕОН ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Марица”  №011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-232      от 15.10.2015г.

 14.

ПДП001842 от

26.08.2015г.

 

ПОКАНА

СИМЕОН ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Марица”  №011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-232      от 15.10.2015г.

 15.

АУ001788 от 07.09.2015г.

 

АУЗД

ЗОЯ САШЕВА КАРАДЖОВА

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Спартак”  №039

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-43       от 15.10.2015г.

 16.

ПДП001853 от

07.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЗОЯ САШЕВА КАРАДЖОВА

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”Спартак”  №039

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-43       от 15.10.2015г.

 17.

АУ001789 от 07.09.2015г.

 

АУЗД

КАМЕН ТЕМЕЛКОВ ЯНЕВ

с.Говедаре, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” №021

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-112      от 15.10.2015г.

 18.

ПДП001851 от

07.09.2015г.

 

ПОКАНА

КАМЕН ТЕМЕЛКОВ ЯНЕВ

с.Говедаре, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” №021

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-112      от 15.10.2015г.

 19.

АУ001795 от 08.09.2015г.

 

АУЗД

ДАНЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ

с.Априлци, общ.Пазарджик, ул.”Двадесета” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-163      от 15.10.2015г.

 20.

ПДП001884 от

11.09.2015г.

 

ПОКАНА

ДАНЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ

с.Априлци, общ.Пазарджик, ул.”Двадесета” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-163      от 15.10.2015г.

21. 

АУ001797 от 08.09.2015г.

АУЗД

СЕВДЕЛИНА МИТОВА ГАНЧЕВА

с. Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Деветдесета” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-233      от 15.10.2015г.

 22.

ПДП001867 от

09.09.2015г.

 

ПОКАНА

СЕВДЕЛИНА МИТОВА ГАНЧЕВА

с. Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Деветдесета” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-233      от 15.10.2015г.

 23.

АУ001807 от 09.09.2015г.

 

АУЗД

АНКА СИМОНОВА ПАНАЙОТОВА

с. Огняново, общ.Пазарджик, ул.”3- март” №035

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-219      от 15.10.2015г.

 24.

ПДП001870 от

09.09.2015г.

 

ПОКАНА

АНКА СИМОНОВА ПАНАЙОТОВА

с. Огняново, общ.Пазарджик, ул.”3- март” №035

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-219      от 15.10.2015г.

25. 

АУ001809 от 09.09.2015г.

 

АУЗД

ВИКТОР ЗАПРЯНОВ МАРИНКОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”България”  №010, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-185      от 15.10.2015г.

 26.

ПДП001888 от

11.09.2015г.

 

ПОКАНА

ВИКТОР ЗАПРЯНОВ МАРИНКОВ

гр.Пазарджик,  общ. Пазарджик, ул. ”България”  №010, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-185      от 15.10.2015г.

 27.

АУ001816 от 09.09.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ АТАНАСОВ ЧЕРЧИЛОВ

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”3-ти март” №037

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-186      от 15.10.2015г.

 28.

ПДП001896 от

11.09.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ АТАНАСОВ ЧЕРЧИЛОВ

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”3-ти март” №037

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-186      от 15.10.2015г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 15.10.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 29.10.2015г.