projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 222

PostHeaderIconСписък 222

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 06.11.2015г.          

валидно до 20.11.2015, 17:00 часа              

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 


 

№ и дата на Документ

Вид на документ

Име на задължено

лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задъл жение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

1. 

АУ001634 от 29.07.2015г.

 

АУЗД

ФИЛИП АСЕНОВ ЛЕНГЕРОВ

гр.Пловдив,  общ. Пловдив,                       ул. ”Балканска зора”  №001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-21      от 06.11.2015г.

 2.

ПДП001687 от

29.07.2015г.

 

ПОКАНА

ФИЛИП АСЕНОВ ЛЕНГЕРОВ

гр.Пловдив,  общ. Пловдив,                       ул. ”Балканска зора”  №001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-21      от 06.11.2015г.

 3.

АУ001648 от 31.07.2015г.

 

АУЗД

ГЕНКА КОЛЕВА ВИДЕВА

гр.Пловдив,  общ. Пловдив,                       жк. ”Тракия”  №71, вх.Г, ет.5, ап.21

******

ДПС

Изх № 13-Г-141      от 06.11.2015г.

 4.

ПДП001708 от

31.07.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕНКА КОЛЕВА ВИДЕВА

гр.Пловдив,  общ. Пловдив,                       жк. ”Тракия”  №71, вх.Г, ет.5, ап.21

******

ДПС

Изх № 13-Г-141      от 06.11.2015г.

 5.

АУ001698от 10.08.2015г.

 

АУЗД

Петя Стефанова Тончева- Сестримска

гр.Пловдив,  общ. Пловдив,                       ул. ”Петко Каравелов”  №3

******

ДПС

Изх № 13-П-115      от 06.11.2015г.

 6.

ПДП001760от

11.08.2015г.

 

ПОКАНА

Петя Стефанова Тончева- Сестримска

гр.Пловдив,  общ. Пловдив,                       ул. ”Петко Каравелов”  №3

******

ДПС

Изх № 13-П-115      от 06.11.2015г.

 7.

АУ001732от 13.08.2015г.

 

АУЗД

ТИНКА ПЕТКОВА ДИМЧЕВА

с.Росен, общ.Пазарджик,

ул.”Първа” №043

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-80      от 06.11.2015г.

 8.

ПДП001783от

14.08.2015г.

 

ПОКАНА

ТИНКА ПЕТКОВА ДИМЧЕВА

с.Росен, общ.Пазарджик,

ул.”Първа” №043

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-80      от 06.11.2015г.

 9.

АУ001735 от 14.08.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ

гр.Пловдив,  общ. Пловдив,                       ул. ”Пере Тошев”  №48, ет.2, ап.6

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-149      от 06.11.2015г.

 10.

ПДП001785 от

14.08.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ

гр.Пловдив,  общ. Пловдив,                       ул. ”Пере Тошев”  №48, ет.2, ап.6

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-149      от 06.11.2015г.

 11.

АУ001762 от 19.08.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО ЗАПРИНОВ ВЕЛИЧКОВ

с. Братаница, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и трета” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-28      от 06.11.2015г.

 12.

ПДП001823от

19.08.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ЗАПРИНОВ ВЕЛИЧКОВ

с. Братаница, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и трета” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-28      от 06.11.2015г.

 13.

АУ001763от 19.08.2015г.

 

АУЗД

РАЙНА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА

с. Братаница, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и трета” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-83       от 06.11.2015г.

 14.

ПДП001824 от

19.08.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙНА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА

с. Братаница, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и трета” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-83       от 06.11.2015г.

 15.

АУ001777 от 24.08.2015г.

 

АУЗД

АСЕН РАЙЧЕВ БАЙЛОВ

с.Ляхово, общ.Пазарджик,

ул.”Седемнадесета” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-223      от 06.11.2015г.

 16.

ПДП001841 от

24.08.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН РАЙЧЕВ БАЙЛОВ

с.Ляхово, общ.Пазарджик,

ул.”Седемнадесета” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-223      от 06.11.2015г.

 17.

АУ001785 от 27.08.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС ЯНКОВ АТАНАСОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и осма” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-224     от 06.11.2015г.

 18.

ПДП001850 от

31.08.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ЯНКОВ АТАНАСОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и осма” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-224     от 06.11.2015г.

 19.

АУ001786 от 27.08.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО ЗАПРИНОВ МАЗНЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и седма” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-29      от 06.11.2015г.

 20.

ПДП001948 от

18.09.015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ЗАПРИНОВ МАЗНЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и седма” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-29      от 06.11.2015г.

 21.

АУ001791 от 08.09.2015г.

АУЗД

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

с. Братаница, общ.Пазарджик,

ул.”Дванадесета” №010

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Й-52      от 06.11.2015г.

 22.

ПДП001854 от

08.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

с. Братаница, общ.Пазарджик,

ул.”Дванадесета” №010

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Й-52      от 06.11.2015г.

 23.

АУ001793 от 08.09.2015г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ ИВАНОВ

с. Сбор, общ.Пазарджик,

ул.”Втора” №028

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-190      от 06.11.2015г.

 24.

ПДП001861 от

08.09.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ ИВАНОВ

с. Сбор, общ.Пазарджик,

ул.”Втора” №028

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-190      от 06.11.2015г.

 25.

АУ001794от 08.09.2015г.

 

АУЗД

ТОДОРА СИМОНОВА ИВАНОВА

с. Сбор, общ.Пазарджик,

ул.”Втора” №028

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-81      от 06.11.2015г.

 26.

ПДП001860 от

08.09.2015г.

 

ПОКАНА

ТОДОРА СИМОНОВА ИВАНОВА

с. Сбор, общ.Пазарджик,

ул.”Втора” №028

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-81      от 06.11.2015г.

 27.

АУ001796 от 08.09.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА БОРИСОВА АТАНАСОВА

с.Юнаците, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и първа” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-74      от 06.11.2015г.

 28.

ПДП001865от 09.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА БОРИСОВА АТАНАСОВА

с.Юнаците, общ.Пазарджик,

ул.”Тридесет и първа” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-74      от 06.11.2015г.

29. 

АУ001799 от 08.9.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯ АТАНАСОВ ЛАПУНОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик,

ул.”Двадесет и девета” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-150      от 06.11.2015г.

 30.

ПДП001855от 08.09.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ АТАНАСОВ ЛАПУНОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик,

ул.”Двадесет и девета” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-150      от 06.11.2015г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 06.11.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 20.11.2015г.