projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 223

PostHeaderIconСписък 223

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 12.11.2015г.          

валидно до 25.11.2015, 17:00 часа              

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 


 

№ и дата на Документ

Вид на документ

Име на задължено

лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задъл жение

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.

АУ001802 от 08.09.2015г.

АУЗД

САШО ФИЛИПОВ МАНОЛОВ

с.Синитово, общ.Пазарджик, ул."Петдесет и първа"№7

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-С-241 от 12.11.2015г.          

 2.

ПДП001885  от 11.09.2015г.

 

ПОКАНА

САШО ФИЛИПОВ МАНОЛОВ

с.Синитово, общ.Пазарджик, ул."Петдесет и първа"№7

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-С-241 от 12.11.2015г.          

 3.

АУ001803 от 08.09.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНКА ВАЛЕНТИНОВА МАНОЛОНА

с.Синитово, общ.Пазарджик, ул."Петдесет и първа"№7

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Е-75 от 12.11.2015г.          

 4.

ПДП001886  от 11.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНКА ВАЛЕНТИНОВА МАНОЛОНА

с.Синитово, общ.Пазарджик, ул."Петдесет и първа"№7

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Е-75 от 12.11.2015г.          

5. 

АУ001806 от 09.09.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Четвърта"№5

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-Д-168 от 12.11.2015г.          

 6.

ПДП001868  от 09.09.2015г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Четвърта"№5

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-Д-168 от 12.11.2015г.          

7. 

АУ001810 от 09.9.2015г.

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

с.Юнаците, общ.Пазарджик, ул."Двадесет и осма" №6

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-А-226 от 12.11.2015г.          

 8.

ПДП001866  от 09.09.2015г.

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

с.Юнаците, общ.Пазарджик, ул."Двадесет и осма" №6

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-А-226 от 12.11.2015г.          

 9.

АУ001811 от 09.09.2015г.

АУЗД

ПЕТРА МЕТОДИЕВА ВАСИЛЕВА

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и четвърта"№1Д

*****

 ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-П-117 от 12.11.2015г.          

 10.

ПДП001892  от 11.09.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТРА МЕТОДИЕВА ВАСИЛЕВА

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и четвърта"№1Д

*****

 ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-П-117 от 12.11.2015г.          

 11.

АУ001812 от 09.09.2015г.

АУЗД

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и четвърта"№1Д

*****

 

ДНИ /ТБО

Изх № 13-В-192 от 12.11.2015г.          

12. 

ПДП001893  от 11.09.2015г.

ПОКАНА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и четвърта"№1Д

*****

 

ДНИ /ТБО

Изх № 13-В-192 от 12.11.2015г.          

 13.

АУ001815 от 09.09.2015г.

АУЗД

ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ИБРОВА

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Седемнадесета" №38

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-И-152 от 12.11.2015г.          

 14.

ПДП001864  от 09.09.2015г.

ПОКАНА

ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ИБРОВА

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Седемнадесета" №38

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-И-152 от 12.11.2015г.                      

 15.

АУ001814 от 09.09.2015г.

 

АУЗД

ЗОЯ

ЛАЗАРОВА ИБРОВА

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Седемнадесета" №38

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-З-45 от 12.11.2015г.          

 16.

ПДП001863  от 09.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЗОЯ

ЛАЗАРОВА ИБРОВА

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Седемнадесета" №38

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-З-45 от 12.11.2015г.          

 17.

АУ001820 от 09.09.2015г.

 

АУЗД

ИВАН

ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул."Трети март" №35

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-И-151 от 12.11.2015г.          

 18.

ПДП001871  от 09.09.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН

ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул."Трети март" №35

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-И-151 от 12.11.2015г.          

 19.

АУ001823 от 10.09.2015г.

АУЗД

МИКА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул."Девета"№2

*****

ДПС

Изх №13-М-154 от 12.11.2015г.          

 20.

ПДП001901  от 12.09.2015г.

ПОКАНА

МИКА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул."Девета"№2

*****

ДПС

Изх №13-М-154

от 12.11.2015г.          

 21.

АУ001826 от 10.09.2015г.

АУЗД

СТОЙЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул."Шестдесет и шеста"№9

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-С-240 от 12.11.2015г.          

 22.

ПДП001903  от 12.09.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул."Шестдесет и шеста"№9

*****

    ДНИ /ТБО

Изх №13-С-240 от 12.11.2015г.          

23. 

АУ001827 от 10.09.2015г.

 

АУЗД

НЕВЕНА ФЕРДИНАНДОВА АТАНАСОВА

с.Черногорово,  общ.Пазарджик, ул."Шестдесет и осма"№4

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-Н-126

от 12.11.2015г.          

 24.

ПДП001904  от 12.09.2015г.

 

ПОКАНА

НЕВЕНА ФЕРДИНАНДОВА АТАНАСОВА

с.Черногорово,  общ.Пазарджик, ул."Шестдесет и осма"№4

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-Н-126 от 12.11.2015г.          

 25.

АУ001658 от 03.08.2015г.

АУЗД

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ХРИСТЕВА

гр.Пазарджик,  общ.Пазарджик, ул."Кочо Честименски" №13А, ет.1

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-В-191 от 12.11.2015г.          

 26.

ПДП001718 от 03.08.2015г.

ПОКАНА

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ХРИСТЕВА

гр.Пазарджик,  общ.Пазарджик, ул."Кочо Честименски" №13А, ет.1

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-В-191 от 12.11.2015г.          

 27.

АУ001830 от 10.09.2015г.

АУЗД

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЕРБЕЗОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Единадесета" №4

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-А-225 от 12.11.2015г.          

 28.

ПДП001876  от 10.09.2015г.

ПОКАНА

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЕРБЕЗОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Единадесета" №4

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-А-225 от 12.11.2015г.          

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.11.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.11.2015г.