projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 224

PostHeaderIconСписък 224

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано в понеделник – 16.11.2015г.          

валидно до 30.11.2015г., 17:00 часа            

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001832 от 10.09.2015г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКА АСЕНОВА БЛАГОВА

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Осемдесет и Първа” №022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-193     от 16.11.2015г.

2.

ПДП001905 от 12.09.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА АСЕНОВА БЛАГОВА

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Осемдесет и Първа” №022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-193     от 16.11.2015г.

3.

АУ001833 от 10.09.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АСЕНОВ БЛАГОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Осемдесет и Първа” №022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-169     от 16.11.2015г.

4.

ПДП001906 от 12.09.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АСЕНОВ БЛАГОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Осемдесет и Първа” №022

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-169     от 16.11.2015г.

5.

АУ001834от 10.09.2015г.

 

АУЗД

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ

с.Добровница, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и седма” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-153     от 16.11.2015г.

6.

ПДП001878 от 10.09.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ

с.Добровница, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и седма” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-153     от 16.11.2015г.

7.

АУ001835 от 11.09.2015г.

 

АУЗД

ТРЕНДАФИЛ ТОДОРОВ ЛАНКОВ

с.Цар Асен, общ.Пазарджик, ул.”Десета” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-82     от 16.11.2015г.

8.

ПДП001879 от 11.09.2015г.

 

ПОКАНА

ТРЕНДАФИЛ ТОДОРОВ ЛАНКОВ

с.Цар Асен, общ.Пазарджик, ул.”Десета” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-82     от 16.11.2015г.

9.

АУ001838 от 11.09.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ УРУЧЕВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” №106, ет.03, ап.011

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Г-144     от 16.11.2015г.

10.

ПДП001922 от 14.09.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ УРУЧЕВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” №106, ет.03, ап.011

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-Г-144     от 16.11.2015г.

11.

АУ001839 от 11.09.2015.

 

АУЗД

АСЕН ЗАПРИНОВ ГАНЧЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Деветдесета” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-227     от 16.11.2015г.

12.

ПДП001880 от 11.09.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН ЗАПРИНОВ ГАНЧЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, ул.”Деветдесета” №011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-227     от 16.11.2015г.

13.

АУ001841 от 11.09.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ СТОЙКОВ ТАНКОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул.”Втора” №036

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-194     от 16.11.2015г.

14.

ПДП001909 от 12.09.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ СТОЙКОВ ТАНКОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул.”Втора” №036

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-194     от 16.11.2015г.

15.

АУ001843 от 11.09.2015г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИН НАСКОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” №006, вх.Б, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-195     от 16.11.2015г.

16.

ПДП001881 от 11.09.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИН НАСКОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” №006, вх.Б, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-195     от 16.11.2015г.

17.

АУ001844 от 11.09.2015г.

 

АУЗД

ЯНКА ВЛАДИМИРОВА КОЦЕВА

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и втора” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-30     от 16.11.2015г.

18.

ПДП001882 от 11.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКА ВЛАДИМИРОВА КОЦЕВА

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и втора” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-30     от 16.11.2015г.

19.

АУ001847от 11.09.2015г.

 

АУЗД

МАРИЯ НАКОВА ХРИСТОСКОВА

с.Говедаре, общ.Пазарджик, ул.”Шеста” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-155     от 16.11.2015г.

20.

ПДП001890 от 11.09.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ НАКОВА ХРИСТОСКОВА

с.Говедаре, общ.Пазарджик, ул.”Шеста” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-155     от 16.11.2015г.

21.

АУ001852 от 12.09.2015г.

АУЗД

АЛБЕНА НЕНКОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Огоста” №413

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-228     от 16.11.2015г.

22.

ПДП001911 от 12.09.2015г.

 

ПОКАНА

АЛБЕНА НЕНКОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Огоста” №413

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-228     от 16.11.2015г.

23.

АУ001853 от 12.09.2015г.

 

АУЗД

РУМЕН ИВАНОВ НЕЙКОВ

с. Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №057

******

ДПС

Изх № 13-Р-84       от 16.11.2015г.

24.

ПДП001938 от 16.09.2015г.

 

ПОКАНА

РУМЕН ИВАНОВ НЕЙКОВ

с. Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №057

*****

ДПС

Изх № 13-Р-84     от 16.11.2015г.

25.

АУ001854от 12.09.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Огоста” №413

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-229     от 16.11.2015г.

26.

ПДП001912 от 12.09.2015г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Огоста” №413

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-229     от 16.11.2015г.

27.

АУ001855 от 12.09.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ЯНКОВ БАЙЛОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-230     от 16.11.2015г.

28.

ПДП001919 от 14.09.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ЯНКОВ БАЙЛОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик,

ул.”Двадесет и осма” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-230     от 16.11.2015г.

29.

АУ001856 от 12.09.2015г.

 

АУЗД

ТОДОР ЯНКОВ БАЙЛОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-83     от 16.11.2015г.

30.

ПДП001921 от 14.09.2015г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ЯНКОВ БАЙЛОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-83     от 16.11.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 16.11.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 30.11.2015г.