projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 225

PostHeaderIconСписък 225

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 18.11.2015г.          

валидно до 01.12..2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001871 от 16.09.2015г.

АУЗД

КАТЯ ДОНЧЕВА АНГЕЛОВА

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и четвърта" №1А

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-К-117
от 18.11.2015г.

2.

ПДП001940 от 17.09.2015г.

 

ПОКАНА

КАТЯ ДОНЧЕВА АНГЕЛОВА

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и четвърта" №1А

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-К-117
от 18.11.2015г.

3.

АУ001878 от 17.09.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ КУЧКОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул."Втора" №72

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Г-146
от 18.11.2015г.

4.

ПДП001950 от 18.09.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ КУЧКОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул."Втора" №72

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Г-146
от 18.11.2015г.

5.

АУ001873 от 16.09.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИН МИТКОВ АНДОНОВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Двадесет и втора" №4А

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-З-49
от 18.11.2015г.

6.

ПДП001933 от 16.09.2015г.

ПОКАНА

ЗАПРИН МИТКОВ АНДОНОВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Двадесет и втора" №4А

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-З-49
от 18.11.2015г.

7.

АУ001872 от 16.09.2015г.

АУЗД

КАЛИНКА ДИМИТРОВА АНДОНОВА

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Двадесет и втора" №4А

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-К-116
от 18.11.2015г.

8.

ПДП001932 от 16.09.2015г.

ПОКАНА

КАЛИНКА ДИМИТРОВА АНДОНОВА

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Двадесет и втора" №4А

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-К-116
от 18.11.2015г.

9.

АУ001870  от 16.09.2015г.

АУЗД

ЯНКО ЗАПРИНОВ АНГЕЛОВ

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и четвърта" №1А

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-Я-31
от 18.11.2015г.

10.

ПДП001939 от 17.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ЗАПРИНОВ АНГЕЛОВ

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и четвърта" №1А

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-Я-31
от 18.11.2015г.

11.

АУ001869 от 15.09.2015г.

АУЗД

ЗАПРИНКА ЯНКОВА АСЕНОВА

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и пета" №2

*****

 

ДНИ /ТБО

Изх № 13-З-48

от 18.11.2015г.

12.

ПДП001930 от 15.09.2015г.

ПОКАНА

ЗАПРИНКА ЯНКОВА АСЕНОВА

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и пета" №2

*****

 

ДНИ /ТБО

Изх № 13-З-48
от 18.11.2015г.

13.

АУ001866 от 15.09.2015г.

АУЗД

МИТКО РАЙЧОВ ИВАНОВ

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и пета" №40

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-М-156
от 18.11.2015г.

14.

ПДП001927 от 15.09.2015г.

ПОКАНА

МИТКО РАЙЧОВ ИВАНОВ

с.Братаница, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и пета" №40

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-М-156
от 18.11.2015г.

15.

АУ001862 от 14.09.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИНКА САНДОВА ПАВЛОВА

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и пета" №3

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-З-45
от 18.11.2015г.

16.

ПДП001918 от 14.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИНКА САНДОВА ПАВЛОВА

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и пета" №3

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-З-45
от 18.11.2015г.

17.

АУ001861 от 14.09.2015г.

 

АУЗД

КОСТАДИН БОРИСОВ ПАВЛОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и пета" №3

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-К-115
от 18.11.2015г.

18.

ПДП001915 от 14.09.2015г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН БОРИСОВ ПАВЛОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул."Тридесет и пета" №3

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх № 13-К-115
от 18.11.2015г.

19.

АУ001858 от 12.09.2015г.

АУЗД

ЗЛАТКА КОЦЕВА СТОИЛОВА

с.Хаджиево, общ.Пазарджик, ул."Четвърта" №21

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-З-46
от 18.11.2015г.

20.

ПДП001917 от 14.09.2015г.

ПОКАНА

ЗЛАТКА КОЦЕВА СТОИЛОВА

с.Хаджиево, общ.Пазарджик, ул."Четвърта" №21

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-З-46
от 18.11.2015г.

21.

АУ001868 от 15.09.2015г.

АУЗД

ГЕОРГИ ДИМЧЕВ КАРАМФИЛОВ

с.Хаджиево, общ.Пазарджик, ул."Тринадесета" №21

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Г-145
от 18.11.2015г. 

22.

ПДП001931 от 15.09.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ДИМЧЕВ КАРАМФИЛОВ

с.Хаджиево, общ.Пазарджик, ул."Тринадесета" №21

*****

   ДНИ /ТБО

Изх №13-Г-145
от 18.11.2015г.

23.

АУ001857 от 12.09.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОИЛОВ

с.Ляхово, общ.Пазарджик, ул."Деветнадесета" №4

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-В-196
от 18.11.2015г.

24.

ПДП001916 от 14.09.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОИЛОВ

с.Ляхово, общ.Пазарджик, ул."Деветнадесета" №4

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-В-196
от 18.11.2015г.

25.

АУ001860 от 12.09.2015г.

АУЗД

АДЖЕР ВЕЛЬОВА МИХАЙЛОВА

с.Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул."Кокиче" №5

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-А-231
от 18.11.2015г.

26.

ПДП001937 от 16.09.2015г.

ПОКАНА

АДЖЕР ВЕЛЬОВА МИХАЙЛОВА

с.Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул."Кокиче" №5

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-А-231
от 18.11.2015г.

27.

АУ001859 от 12.09.2015г.

АУЗД

СТОЙЧО АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

с.Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул."Кокиче" №5

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-С-243
от 18.11.2015г.

28.

ПДП001936 от 16.09.2015г.

ПОКАНА

СТОЙЧО АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

с.Ал.Константиново, общ.Пазарджик, ул."Кокиче" №5

*****

ДНИ /ТБО

 

Изх №13-С-243
от 18.11.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на от 18.11.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 01.12.2015г.