projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Предложение и мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик

PostHeaderIconПредложение и мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик