projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в публично обсъждане проекта на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Пазарджик за периода 2015-2019г.

PostHeaderIconПокана за участие в публично обсъждане проекта на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Пазарджик за периода 2015-2019г.

There are no translations available.

П О К А Н А

 

        На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, лицензирани оценители и пазарджишката общественост на 18.12.2015 г. (петък) от 11,00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет.2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане проекта на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Пазарджик за периода 2015-2019г.


ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г.