projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2016 г."

PostHeaderIconСъобщение относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2016 г."