projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 226

PostHeaderIconСписък 226

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 09.12.2015г.          

валидно до 23.12.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001879 от 17.09.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР МИХАЛОВ ВЕРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №052, ет.02, ап.028

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-120 от 09.12.2015г.

2.

ПДП001951 от

18.09.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР МИХАЛОВ ВЕРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №052, ет.02, ап.028

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-120 от 09.12.2015г.

3.

АУ001881 от 17.09.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР НИКОЛОВ БЛЪСКОВ

с.Ивайло, ул.”Тринадесета” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-172 от 09.12.2015г.

4.

ПДП001944 от

17.09.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР НИКОЛОВ БЛЪСКОВ

с.Ивайло, ул.”Тринадесета” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-172 от 09.12.2015г.

5.

АУ001882 от 17.09.2015г.

 

АУЗД

РАЙНА ПЕНОВА СПАСОВА

с.Братаница, ул.”Трета” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-86 от 09.12.2015г.

6.

ПДП001943 от

17.09.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙНА ПЕНОВА СПАСОВА

с.Братаница, ул.”Трета” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-86 от 09.12.2015г.

7.

АУ001884 от 17.09.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ АТАНАСОВ

с.Черногорово, ул.”Шестдесет и осма” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-149 от 09.12.2015г.

8.

ПДП001993 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ АТАНАСОВ

с.Черногорово, ул.”Шестдесет и осма” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-149 от 09.12.2015г.

9.

АУ001885 от 17.09.2015г.

 

АУЗД

ЖИВКО БЛАГОВ ПЕТКОВ

с.Юнаците, ул.”Тридесет и втора” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ж-17 от 09.12.2015г.

10.

ПДП001945 от

17.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЖИВКО БЛАГОВ ПЕТКОВ

с.Юнаците, ул.”Тридесет и втора” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ж-17 от 09.12.2015г.

11.

АУ001886 от 17.09.2015г.

 

АУЗД

РОЗА ИЛКОВА ПЕТКОВА

с.Юнаците, ул.”Тридесет и втора” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-85 от 09.12.2015г.

12.

ПДП001947 от

17.09.2015г.

 

ПОКАНА

РОЗА ИЛКОВА ПЕТКОВА

с.Юнаците, ул.”Тридесет и втора” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-85   от 09.12.2015г.

13.

АУ001887 от 18.09.2015г.

 

АУЗД

СТОЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

с. Звъничево, ул.”Тридесета” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-246 от 09.12.2015г.

14.

ПДП001953 от

18.09.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

с. Звъничево, ул.”Тридесета” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-246 от 09.12.2015г.

15.

АУ001888 от 18.09.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ НИКОЛОВ ВИТАНОВ

с. Звъничево, ул.”Тридесета” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-236 от 09.12.2015г.

16.

ПДП001952 от

18.09.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ НИКОЛОВ ВИТАНОВ

с. Звъничево, ул.”Тридесета” №014

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-236 от 09.12.2015г.

17.

АУ001649 от 31.07.2015г.

 

АУЗД

ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ

гр.Айтос, ул.”Чудните скали” №20, вх.А, ет.2, ап.27

******

ДПС

Изх №13-И-157 от 09.12.2015г.

18.

ПДП001711 от

31.07.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ

гр.Айтос, ул.”Чудните скали” №20, вх.А, ет.2, ап.27

******

ДПС

Изх №13-И-157 от 09.12.2015г.

19.

АУ001745 от 18.08.2015г.

 

АУЗД

ЛУКО АСЕНОВ КАРАДЖОВ

с.Панагюрски колони, ул. ЖК №25, ет.1, ап.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-85 от 09.12.2015г.

20.

ПДП001808

18.082015г.

 

ПОКАНА

ЛУКО АСЕНОВ КАРАДЖОВ

с.Панагюрски колони, ул. ЖК №25, ет.1, ап.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-85 от 09.12.2015г.

21.

АУ001800 от 08.09.2015г.

 

АУЗД

СТОЯНКА АТАНАСОВА КИНОВА

гр.Панагюрище, ул.”Иван Кузмов” №010, ап.013

******

ДПС

Изх №13-С-247 от 09.12.2015г.

22.

ПДП001856 от

08.09.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА АТАНАСОВА КИНОВА

гр.Панагюрище, ул.”Иван Кузмов” №010, ап.013

******

ДПС

Изх №13-С-247 от 09.12.2015г.

23.

АУ001876 от 16.09.2015г.

 

АУЗД

СВЕТЛА ЯНКОВА НЕМСКА

гр.Панагюрище, ул.”Захари Стоянов” №13

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-248 от 09.12.2015г.

24.

ПДП001935 от

16.09.2015г.

 

ПОКАНА

СВЕТЛА ЯНКОВА НЕМСКА

гр.Панагюрище, ул.”Захари Стоянов” №13

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-248 от 09.12.2015г.

25.

АУ001913 от 24.09.2015г.

АУЗД

АТАНАСКА СТОЯНОВА ЕЛ-ЗЕЙН

гр.Пловдив, ул.”Джиър” №9

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-237 от 09.12.2015г.

26.

ПДП001975 от

24.09.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАСКА СТОЯНОВА ЕЛ-ЗЕЙН

гр.Пловдив, ул.”Джиър” №9

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-237 от 09.12.2015г.

27.

АУ001918 от 24.09.2015г.

АУЗД

ХАСАН МОХАМЕД ЕЛ-ЗЕЙН

гр.Пловдив, ул.”Фил.Македонски” №39

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Х-32 от 09.12.2015г.

28.

ПДП001974 от

24.09.2015г.

 

ПОКАНА

ХАСАН МОХАМЕД ЕЛ-ЗЕЙН

гр.Пловдив, ул.”Фил.Македонски” №39

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Х-32 от 09.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 23.12.2015г.