projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 227

PostHeaderIconСписък 227

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано в петък – 11.12.2015г.          

валидно до 28.12.2015г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001916 от 24.09.2015г.

 

АУЗД

ФИДЕЛ АСЕНОВ МАРИНЧЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Сто и четвърта” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-22     от 11.12.2015г.

2.

ПДП001988 от

25.9.2015г.

 

ПОКАНА

ФИДЕЛ АСЕНОВ МАРИНЧЕВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Сто и четвърта” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-22     от 11.12.2015г.

3.

АУ001917 от 24.09.2015г.

 

АУЗД

РАНГЕЛ СТОЯНОВ НАТОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Четиридесет и втора” №128

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-87       от 11.12.2015г.

4.

ПДП001987 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

РАНГЕЛ СТОЯНОВ НАТОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Четиридесет и втора” №128

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-87       от 11.12.2015г.

5.

АУ001921 от 25.09.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИН АСЕНОВ МАРКОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Осемдесет и първа” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-51       от 11.12.2015г.

6.

ПДП001984 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН АСЕНОВ МАРКОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Осемдесет и първа” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-51       от 11.12.2015г.

7.

АУ001922 от 25.09.2015г.

 

АУЗД

ГЮРГЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Витоша” №017, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-150      от 11.12.2015г.

8.

ПДП001991 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

ГЮРГЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Витоша” №017, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-150     от 11.12.2015г.

9.

АУ001923 от 25.09.2015г.

 

АУЗД

МАРИЙКА ТОДОРОВА МАРКОВА

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Осемдесет и първа” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-158     от 11.12.2015г.

10.

ПДП001989 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЙКА ТОДОРОВА МАРКОВА

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Осемдесет и първа” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-158     от 11.12.2015г.

11.

АУ001926 от 28.09.2015г.

 

АУЗД

КАРАМФИЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

с. Огняново, общ.Пазарджик,

ул.”Трапезица” №038

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К -121     от 11.12.2015г.

12.

ПДП001994 от

28.09.2015г.

 

ПОКАНА

КАРАМФИЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

с. Огняново, общ.Пазарджик,

ул.”Трапезица” №038

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К -121     от 11.12.2015г.

13.

АУ001927 от 28.09.2015г.

 

АУЗД

Любчо Александров Ванков

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” №020, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-86     от 11.12.2015г.

14.

ПДП001995 от

29.09.2015г.

 

ПОКАНА

Любчо Александров Ванков

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Бузлуджа” №020, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-86     от 11.12.2015г.

15.

АУ001928 от 28.09.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО АСЕНОВ ИЛИЕВ

с. Синитово, общ.Пазарджик,

ул.”Десета” №038

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-32     от 11.12.2015г.

16.

ПДП001997 от

29.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО АСЕНОВ ИЛИЕВ

с. Синитово, общ.Пазарджик,

ул.”Десета” №038

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-32     от 11.12.2015г.

17.

АУ001929 от 28.09.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

с. Синитово, общ.Пазарджик,

ул.”Десета” №038

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-54     от 11.12.2015г.

18.

ПДП001996 от

29.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

с. Синитово, общ.Пазарджик,

ул.”Десета” №038

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-54    от 11.12.2015г.

19.

АУ001930от 29.09.2015г.

 

АУЗД

НАДЕЖДА ИЛКОВА АТАНАСОВА

с.Юнаците, общ.Пазарджик,

ул.”Двадесет и осма” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-128     от 11.12.2015г.

20.

ПДП001998 от

29.09.2015г.

 

ПОКАНА

НАДЕЖДА ИЛКОВА АТАНАСОВА

с.Юнаците, общ.Пазарджик,

ул.”Двадесет и осма” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-128     от 11.12.2015г.

21.

АУ001931 от 29.09.2015г.

АУЗД

АТАНАС ИВАНОВ СПАСОВ

с.Братаница, общ.Пазарджик,

ул.”Втора” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-238     от 11.12.2015г.

22.

ПДП001999 от

29.09.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ИВАНОВ СПАСОВ

с.Братаница, общ.Пазарджик,

ул.”Втора” №003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-238     от 11.12.2015г.

23.

АУ001953от 30.09.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИН МАВРУДОВ МЕТОДИЕВ

с. Черногорово, общ.Пазарджик,

ул.”Шестдесет и осма” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-52       от 11.12.2015г.

24.

ПДП002003 от

30.09.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН МАВРУДОВ МЕТОДИЕВ

с. Черногорово, общ.Пазарджик,

ул.”Шестдесет и осма” №020

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-52       от 11.12.2015г.

25.

АУ001936 от 30.09.2015г.

 

АУЗД

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА

с. Черногорово, общ.Пазарджик,

ул.”Шестдесет и осма” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-122     от 11.12.2015г.

26.

ПДП002004 от

30.09.2015г.

 

ПОКАНА

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА

с. Черногорово, общ.Пазарджик,

ул.”Шестдесет и осма” №020

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-122     от 11.12.2015г.

27.

АУ001938 от 02.10.2015г.

 

АУЗД

СВЕТОСЛАВ ЗАПРИНОВ ВЪЖЕВ

с.Главинеца, общ.Пазарджик,

ул.”Първа” №093

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-249     от 11.12.2015г.

28.

ПДП002005 от 02.10.2015г.

 

ПОКАНА

СВЕТОСЛАВ ЗАПРИНОВ ВЪЖЕВ

с.Главинеца, общ.Пазарджик,

ул.”Първа” №093

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-249     от 11.12.2015г.

29.

АУ001939 от 02.10.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИН САНДОВ МИХАЙЛОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Сто и осма” №012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-53       от 11.12.2015г.

30.

ПДП002006 от 02.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН САНДОВ МИХАЙЛОВ

с.Мало Конаре, общ.Пазарджик,

ул.”Сто и осма” №012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-53       от 11.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.12.2015г.