projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 228

PostHeaderIconСписък 228

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 11.12.2015г.          

валидно до 28.12.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001890 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

КОЛЬО САШОВ МИЛАНОВ

с. Братаница, ул. ”Тридесет и четвърта” № 027

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-123 от 11.12.2015г.

2.

ПДП001955 от

23.09.2015г.

 

ПОКАНА

КОЛЬО САШОВ МИЛАНОВ

с. Братаница, ул. ”Тридесет и четвърта” № 027

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-123 от 11.12.2015г.

3.

АУ001891 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

КАТЯ РАИПОВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тополница” №029

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-125 от 11.12.2015г.

4.

ПДП001979 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

КАТЯ РАИПОВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тополница” №029

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-125 от 11.12.2015г.

5.

АУ001897 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

КРЪСТЬО ЗАПРИНОВ КАРАДЖОВ

с. Огняново, ул. ”Свети Георги” № 010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-126 от 11.12.2015г.

6.

ПДП001968 от

24.09.2015г.

 

ПОКАНА

КРЪСТЬО ЗАПРИНОВ КАРАДЖОВ

с. Огняново, ул. ”Свети Георги” № 010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-126 от 11.12.2015г.

7.

АУ001898 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

МАРИЯНА АСЕНОВА КАРАДЖОВА

с. Огняново, ул. ”Свети Георги” № 010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-159 от 11.12.2015г.

8.

ПДП001967 от

24.09.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯНА АСЕНОВА КАРАДЖОВА

с. Огняново, ул. ”Свети Георги” № 010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-159 от 11.12.2015г.

9.

АУ001899 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

 

ЕМИЛ ЯСЕНОВ ШИПЛЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Струма” №041

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-78 от 11.12.2015г.

10.

ПДП001980 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

 

ЕМИЛ ЯСЕНОВ ШИПЛЕВ

гр. Пазарджик, ул. ”Струма” №041

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-78 от 11.12.2015г.

11.

АУ001900 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

 

АСЕН ЗАПРИНОВ ИЛИЕВ

с. Мало Конаре, ул. ”Осемдесет и девета” № 011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-239 от 11.12.2015г.

12.

ПДП001959 от

23.09.2015г.

 

ПОКАНА

 

АСЕН ЗАПРИНОВ ИЛИЕВ

с. Мало Конаре, ул. ”Осемдесет и девета” № 011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-239 от 11.12.2015г.

13.

АУ001901 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

ДОНКА ДЕЛКОВА СОТИРОВА

с. Братаница, ул. ”Тридесет и пета” № 027

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-174 от 11.12.2015г.

14.

ПДП001969 от

24.09.2015г.

 

ПОКАНА

ДОНКА ДЕЛКОВА СОТИРОВА

с. Братаница, ул. ”Тридесет и пета” № 027

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-174 от 11.12.2015г.

15.

АУ001903 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

АНКА АСЕНОВА ЕМИЛОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Струма” №41

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-240 от 11.12.2015г.

16.

ПДП001981 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

АНКА АСЕНОВА ЕМИЛОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Струма” №41

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-240 от 11.12.2015г.

17.

АУ001906 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

ПЕНА ГЕОРГИЕВА НОНОВА

с. Цар Асен, ул. ”Първа” № 020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-121 от 11.12.2015г.

18.

ПДП001963 от

23.09.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕНА ГЕОРГИЕВА НОНОВА

с. Цар Асен, ул. ”Първа” № 020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-121 от 11.12.2015г.

19.

АУ001909 от 24.09.2015г.

 

АУЗД

 

ИВАН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №059, вх.Б, ет.07, ап.027

******

ДПС

Изх №13-И-158 от 11.12.2015г.

20.

ПДП001966 от

24.09.2015г.

 

ПОКАНА

 

ИВАН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №059, вх.Б, ет.07, ап.027

******

ДПС

Изх №13-И-158 от 11.12.2015г.

21.

АУ001910 от 24.09.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ЗЛАТИНОВ ЯНЧЕВ

с. Добровница, ул. ”Тридесет и трета” № 020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-198 от 11.12.2015г.

22.

ПДП001970 от

24.09.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ЗЛАТИНОВ ЯНЧЕВ

с. Добровница, ул. ”Тридесет и трета” № 020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-198 от 11.12.2015г.

23.

АУ001911 от 24.09.2015г.

 

АУЗД

МАРИЙКА МИТЕВА ЯНЧЕВА

с. Добровница, ул. ”Тридесет и трета” № 020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-160 от 11.12.2015г.

24.

ПДП001971 от

24.09.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЙКА МИТЕВА ЯНЧЕВА

с. Добровница, ул. ”Тридесет и трета” № 020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-160 от 11.12.2015г.

25.

АУ001914 от 24.09.2015г.

 

АУЗД

МЕТОДИ СТОЙЧЕВ МЕТОДИЕВ

с. Братаница, ул. ”Тридесет и четвърта” № 004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-161 от 11.12.2015г.

26.

ПДП001985 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

МЕТОДИ СТОЙЧЕВ МЕТОДИЕВ

с. Братаница, ул. ”Тридесет и четвърта” № 004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-161 от 11.12.2015г.

27.

АУ001915 от 24.09.2015г.

 

АУЗД

КОСТАДИНКА МАРИНОВА МЕТОДИЕВА

с. Братаница, ул. ”Тридесет и четвърта” № 004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-127 от 11.12.2015г.

28.

ПДП001986 от

25.09.2015г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИНКА МАРИНОВА МЕТОДИЕВА

с. Братаница, ул. ”Тридесет и четвърта” № 004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-127 от 11.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.12.2015г.