projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 229

PostHeaderIconСписък 229

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в събота, 12.12.2015г.          

валидно до 29.12.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001892 от 23.09.2015г.

 

АУЗД

СТОЯНКА МИТКОВА АНГЕЛОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Найчо Цанов” №027, ет.03, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-250 от 12.12.2015г.

2.

ПДП001956 от

23.09.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА МИТКОВА АНГЕЛОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Найчо Цанов” №027, ет.03, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-250 от 12.12.2015г.

3.

АУ001940 от 05.10.2015г.

 

АУЗД

ЛАЗАРИНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

с. Овчеполци, общ. Пазарджик

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-87 от 12.12.2015г.

4.

ПДП002025 от

08.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАРИНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

с. Овчеполци, общ. Пазарджик

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-87 от 12.12.2015г.

5.

АУ001942 от 05.10.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР РУМЕНОВ КЪТЕВ

с. Сбор, ул. ”Седемнадесета” № 003

******

ДПС

Изх №13-Д-175 от 12.12.2015г.

6.

ПДП002023 от

08.10.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР РУМЕНОВ КЪТЕВ

с. Сбор, ул. ”Седемнадесета” № 003

******

ДПС

Изх №13-Д-175 от 12.12.2015г.

7.

АУ001943 от 05.10.2015г.

 

АУЗД

 

МИТКО ЯНКОВ АСЕНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Марица” №237

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-162 от 12.12.2015г.

8.

ПДП002008 от

05.10.2015г.

 

ПОКАНА

 

МИТКО ЯНКОВ АСЕНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Марица” №237

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-162 от 12.12.2015г.

9.

АУ001951 от 06.10.2015г.

 

АУЗД

МИХАЕЛА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Г.С.Раковски” №005, ет.05, ап.029

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-163 от 12.12.2015г.

10.

ПДП002017 от

07.10.2015г.

 

ПОКАНА

МИХАЕЛА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Г.С.Раковски” №005, ет.05, ап.029

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-163 от 12.12.2015г.

11.

АУ001961 от 09.10.2015г.

 

АУЗД

ИЛИЯ БОРИСОВ ЗАПРИНОВ

с. Братаница, ул. ”Тридесет и пета” № 011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-159 от 12.12.2015г.

12.

ПДП002027 от

09.10.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ БОРИСОВ ЗАПРИНОВ

с. Братаница, ул. ”Тридесет и пета” № 011

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-159 от 12.12.2015г.

13.

АУ001974 от 13.10.2015г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ТАНИНА

гр. Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” №116, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-199 от 12.12.2015г.

14.

ПДП002044 от

13.10.2015г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ТАНИНА

гр. Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” №116, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-199 от 12.12.2015г.

15.

АУ001977 от 13.10.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

с. Синитово, ул. ”Тридесет и осма” №029

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-151 от 12.12.2015г.

16.

ПДП002045 от

13.10.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

с. Синитово, ул. ”Тридесет и осма” №029

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-151 от 12.12.2015г.

17.

АУ001979 от 14.10.2015г.

 

АУЗД

АСЕН МИХАЙЛОВ КОСТОВ

с. Огняново, ул. ”Панайот Волов” № 012

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-241 от 12.12.2015г.

18.

ПДП002049 от

14.10.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН МИХАЙЛОВ КОСТОВ

с. Огняново, ул. ”Панайот Волов” № 012

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-241 от 12.12.2015г.

19.

АУ001981 от 14.10.2015г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.А, ет.03, ап.011

******

ДПС

Изх №13-Г-152 от 12.12.2015г.

20.

ПДП002053 от

14.10.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.А, ет.03, ап.011

******

ДПС

Изх №13-Г-152 от 12.12.2015г.

21.

АУ001985 от 14.10.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ АСЕНОВ

с. Добровница, ул. ”Тридесет и пета” № 005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-200 от 12.12.2015г.

22.

ПДП002066 от

15.10.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ АСЕНОВ

с. Добровница, ул. ”Тридесет и пета” № 005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-200 от 12.12.2015г.

23.

АУ001986 от 14.10.2015г.

 

АУЗД

СТОИМЕНКА САНДОВА СТАМЕНОВА

с. Хаджиево, ул. ”Двадесета” № 001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-251 от 12.12.2015г.

24.

ПДП002054 от

14.10.2015г.

 

ПОКАНА

СТОИМЕНКА САНДОВА СТАМЕНОВА

с. Хаджиево, ул. ”Двадесета” № 001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-251 от 12.12.2015г.

25.

АУ001990 от 14.10.2015г.

 

АУЗД

ДОНКА БОРИСОВА ВЪЛЕВА

с. Овчеполци, ул. ”Четвърта” № 008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-176 от 12.12.2015г.

26.

ПДП002056 от

14.10.2015г.

 

ПОКАНА

ДОНКА БОРИСОВА ВЪЛЕВА

с. Овчеполци, ул. ”Четвърта” № 008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-176 от 12.12.2015г.

27.

АУ001991 от 15.10.2015г.

 

АУЗД

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА АНДРЕУ

с. Звъничево, ул. ”Шеста” № 031

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-164 от 12.12.2015г.

28.

ПДП002068 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА АНДРЕУ

с. Звъничево, ул. ”Шеста” № 031

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-164 от 12.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 29.12.2015г.