projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 230

PostHeaderIconСписък 230

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано във вторник – 15.12.2015г.          

валидно до 29.12.2015г., 17:00 часа            

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001992 от 15.10.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТЕЛБИЗОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул.”Първа” №028

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-153 от 15.12.2015г.

2.

ПДП002071 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТЕЛБИЗОВ

с.Черногорово, общ.Пазарджик, ул.”Първа” №028

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-153 от 15.12.2015г.

3.

АУ001993 от 15.10.2015г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КАРАМАНОВА

с.Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Девета” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-253 от 15.12.2015г.

4.

ПДП002059 от

15.10.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КАРАМАНОВА

с.Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Девета” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-253 от 15.12.2015г.

5.

АУ001994 от 15.10.2015г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Г. Бенковски” №002, ет.02,ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-201 от 15.12.2015г.

6.

ПДП002057 от

15.10.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Г. Бенковски” №002, ет.02,ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-201 от 15.12.2015г.

7.

АУ001999от 15.10.2015г.

 

АУЗД

ЗОРКА СТЕФАНОВА МИТКОВА

с.Говедаре, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и втора” №018

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-54 от 15.12.2015г.

8.

ПДП002070 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЗОРКА СТЕФАНОВА МИТКОВА

с.Говедаре, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и втора” №018

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-54 от 15.12.2015г.

9.

АУ002000 от 16.10.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО СТОЯНОВ ТОДОРОВ

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №034

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Я-33 от 15.12.2015г.

10.

ПДП002072 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО СТОЯНОВ ТОДОРОВ

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №034

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Я-33 от 15.12.2015г.

11.

АУ002001 от 16.10.2015г.

 

АУЗД

ФИДАНКА СТОЙЧЕВА МИХАЙЛОВА

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №034

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-23 от 15.12.2015г.

12.

ПДП002073 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

ФИДАНКА СТОЙЧЕВА МИХАЙЛОВА

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №034

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-23 от 15.12.2015г.

13.

АУ002002 от 16.10.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ИЛИЕВ ЗАПРИНОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-202 от 15.12.2015г.

14.

ПДП002078 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ИЛИЕВ ЗАПРИНОВ

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-202 от 15.12.2015г.

15.

АУ002003 от 16.10.2015г.

 

АУЗД

Надежда Атанасова Запринова

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-130 от 15.12.2015г.

16.

ПДП002077 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

Надежда Атанасова Запринова

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и осма” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-130 от 15.12.2015г.

17.

АУ002004 от 16.10.2015г.

 

АУЗД

АНДОН НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

с. Главиница, общ.Пазарджик, ул.”Девета” №019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-243 от 15.12.2015г.

18.

ПДП002081 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

АНДОН НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

с. Главиница, общ.Пазарджик, ул.”Девета” №019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-243 от 15.12.2015г.

19.

АУ002005от 16.10.2015г.

 

АУЗД

СЕВДА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

с. Главиница, общ.Пазарджик, ул.”Девета” №019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-254 от 15.12.2015г.

20.

ПДП002082 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

СЕВДА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

с. Главиница, общ.Пазарджик, ул.”Девета” №019

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-254 от 15.12.2015г.

21.

АУ002006 от 29.09.2015г.

АУЗД

АНЕЛИЯ ИЛИЕВА САВОВА

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и първа” №018

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-244 от 15.12.2015г.

22.

ПДП002075 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

АНЕЛИЯ ИЛИЕВА САВОВА

с.Звъничево, общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и първа” №018

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-244 от 15.12.2015г.

23.

АУ002010от 16.10.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА АТАНАСОВА АСПАРУХОВА

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Шипка” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-79 от 15.12.2015г.

24.

ПДП002079 от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА АСПАРУХОВА

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Шипка” №006

*****

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-79 от 15.12.2015г.

25.

АУ002011 от 16.10.2015г.

 

АУЗД

АСЕН ПЕТРОВ ГЕРГОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Марица” №106

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-245 от 15.12.2015г.

26.

ПДП002083от

16.10.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН ПЕТРОВ ГЕРГОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Марица” №106

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-245 от 15.12.2015г.

27.

АУ002013 от 19.10.2015г.

 

АУЗД

ЛАТИНКА ИВАНОВА ШИКОВА

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-88 от 15.12.2015г.

28.

ПДП002131 от 23.10..2015г.

 

ПОКАНА

ЛАТИНКА ИВАНОВА ШИКОВА

с.Огняново, общ.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Л-88 от 15.12.2015г.

29.

АУ002014 от 19.10.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ТЕМЕЛКОВ ИЛИЕВ

с.Сарая, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и седма” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-154 от 15.12.2015г.

30.

ПДП002085 от 19.10.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ТЕМЕЛКОВ ИЛИЕВ

с.Сарая, общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и седма” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-154 от 15.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 15.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 29.12.2015г.