projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в публично обсъждане проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик за 2016 г.

PostHeaderIconПокана за участие в публично обсъждане проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик за 2016 г.

П О К А Н А

 

       На основание, чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, лицензирани оценители и пазарджишката общественост на 15.01.2016 год. (петък) от 11,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет.2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик за 2016 г.