projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 232

PostHeaderIconСписък 232

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 23.12.2015г.          

валидно до 06.01.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002015 от 19.10.2015г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

с.Драгор, ул.”Шеста” №002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-204 от 23.12.2015г.

2.

ПДП002092 от

19.10.2015г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

с.Драгор, ул.”Шеста” №002

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-204 от 23.12.2015г.

3.

АУ002036 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

БОНКА СТРАХИЛОВА НИКОЛОВА

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта” №032

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-68 от 23.12.2015г.

4.

ПДП002106 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

БОНКА СТРАХИЛОВА НИКОЛОВА

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта” №032

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-68 от 23.12.2015г.

5.

АУ002035 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

ЙОСКО КИРОВ МИХАЙЛОВ

с.Главиница, ул.”Втора” №067

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-55 от 23.12.2015г.

6.

ПДП002103 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОСКО КИРОВ МИХАЙЛОВ

с.Главиница, ул.”Втора” №067

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-55 от 23.12.2015г.

7.

АУ002033 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

с.Главиница, ул.”Втора” №067

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-55 от 23.12.2015г.

8.

ПДП002104 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

с.Главиница, ул.”Втора” №067

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-55 от 23.12.2015г.

9.

АУ002031 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

МИТКО ЕЛИНОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-169 от 23.12.2015г.

10.

ПДП002110 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

МИТКО ЕЛИНОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-169 от 23.12.2015г.

11.

АУ002030 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

АСЕН ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ

с.Говедаре, ул.”Двадесет и седма” №026

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-А-247 от 23.12.2015г.

12.

ПДП002098 от

20.10.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ

с.Говедаре, ул.”Двадесет и седма” №026

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-А-247 от 23.12.2015г.

13.

АУ002028 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

НАСКА АСЕНОВА МЛАДЕНОВА

с. Синитово, ул.”Пета” №051

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-138 от 23.12.2015г.

14.

ПДП002101 от

20.10.2015г.

 

ПОКАНА

НАСКА АСЕНОВА МЛАДЕНОВА

с. Синитово, ул.”Пета” №051

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-138 от 23.12.2015г.

15.

АУ002027 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

СТОИЛ ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ

с. Синитово, ул.”Пета” №051

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-258 от 23.12.2015г.

16.

ПДП002100 от

20.10.2015г.

 

ПОКАНА

СТОИЛ ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ

с. Синитово, ул.”Пета” №051

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-258 от 23.12.2015г.

17.

АУ002026 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ СМИЛЕНОВ

с. Пищигово, ул.”Седма” №028

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ч-4   от 23.12.2015г.

18.

ПДП002133 от

23.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ СМИЛЕНОВ

с. Пищигово, ул.”Седма” №028

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ч-4   от 23.12.2015г.

19.

АУ002070 от 23.10.2015г.

 

АУЗД

СТЕФКА КРЪСТЕВА КИРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Макгахан” №012, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-259 от 23.12.2015г.

20.

ПДП002140 от

23.10.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФКА КРЪСТЕВА КИРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Макгахан” №012, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-259 от 23.12.2015г.

21.

АУ002018 от 19.10.2015г.

 

АУЗД

АНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №2, ет.4, ап.13

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-248 от 23.12.2015г.

22.

ПДП002095 от

20.10.2015г.

 

ПОКАНА

АНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №2, ет.4, ап.13

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-248 от 23.12.2015г.

23.

АУ002017 от 19.10.2015г.

 

АУЗД

ЖОРО СТОЙЧЕВ НЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №005, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх №13-Ж-19 от 23.12.2015г.

24.

ПДП002084 от

19.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЖОРО СТОЙЧЕВ НЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №005, ет.02, ап.005

******

ДПС

Изх №13-Ж-19 от 23.12.2015г.

25.

АУ002034 от 20.10.2015г.

АУЗД

АТАНАС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта” №032

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-246 от 23.12.2015г.

26.

ПДП002105 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и четвърта” №032

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-246 от 23.12.2015г.

27.

АУ002067 от 22.10.2015г.

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №004, ет.09, ап.047

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-81 от 23.12.2015г.

28.

ПДП002130 от

22.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №004, ет.09, ап.047

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-81 от 23.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 23.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 06.01.2016г.