projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 233

PostHeaderIconСписък 233

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 23.12.2015г.          

валидно до 06.01.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002072 от 23.10.2015г.

 

АУЗД

КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

с.Огняново, ул.”Стефан Караджа” №048

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-К-130 от 23.12.2015г.

2.

ПДП002149 от

23.10.2015г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

с.Огняново, ул.”Стефан Караджа” №048

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-К-130 от 23.12.2015г.

3.

АУ002073 от 23.10.2015г.

 

АУЗД

МАРИНА ИВАНОВА ЖИЛОВА

с.Мало Конаре, ул.”Сто и осма” №012

******

ДПС

Изх №13-М-170   от 23.12.2015г.

4.

ПДП002146 от

23.10.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИНА ИВАНОВА ЖИЛОВА

с.Мало Конаре, ул.”Сто и осма” №012

******

ДПС

Изх №13-М-170   от 23.12.2015г.

5.

АУ002076 от 23.10.2015г.

 

АУЗД

РОЗА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №017, вх.А, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Р-88   от 23.12.2015г.

6.

ПДП002150 от

23.10.2015г.

 

ПОКАНА

РОЗА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №017, вх.А, ет.01, ап.002

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Р-88   от 23.12.2015г.

7.

АУ002077 от 26.10.2015г.

 

АУЗД

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №001, ет.11, ап.066

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ж-20   от 23.12.2015г.

8.

ПДП002157 от

27.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №001, ет.11, ап.066

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ж-20   от 23.12.2015г.

9.

АУ002078 от 26.10.2015г.

 

АУЗД

ЦВЕТЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №021, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ц-26 от 23.12.2015г.

10.

ПДП002158 от

27.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №021, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ц-26 от 23.12.2015г.

11.

АУ002081 от 26.10.2015г.

 

АУЗД

ИРЕНА ИЛИЕВА ГАГОВА

с.Мокрище, ул.”Дванадесета” №007

******

ДПС

Изх №13-И-162 от 23.12.2015г.

12.

ПДП002151 от

26.10.2015г.

 

ПОКАНА

ИРЕНА ИЛИЕВА ГАГОВА

с.Мокрище, ул.”Дванадесета” №007

******

ДПС

Изх №13-И-162 от 23.12.2015г.

13.

АУ002083 от 26.10.2015г.

 

АУЗД

МИМИ ДИМОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №015, ет.06, ап.042

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-171 от 23.12.2015г.

14.

ПДП002153 от

26.10.2015г.

 

ПОКАНА

МИМИ ДИМОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №015, ет.06, ап.042

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-171 от 23.12.2015г.

15.

АУ002084 от 26.10.2015г.

 

АУЗД

АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЧОПАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №049, ет.06, ап.017

******

ДПС

Изх №13-А-249 от 23.12.2015г.

16.

ПДП002191 от

30.10.2015г.

 

ПОКАНА

АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЧОПАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №049, ет.06, ап.017

******

ДПС

Изх №13-А-249 от 23.12.2015г.

17.

АУ002085 от 26.10.2015г.

 

АУЗД

ГИНКА МИНЧЕВА ЯНКОВА

с. Априлци, ул.”Осемнадесета” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-158     от 23.12.2015г.

18.

ПДП002154 от

26.10.2015г.

 

ПОКАНА

ГИНКА МИНЧЕВА ЯНКОВА

с. Априлци, ул.”Осемнадесета” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-158     от 23.12.2015г.

19.

АУ002089 от 27.10.2015г.

 

АУЗД

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАЛЪКОВА

с.Величково, ул.”Единадесета” №016

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-172 от 23.12.2015г.

20.

ПДП002156 от

27.10.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАЛЪКОВА

с.Величково, ул.”Единадесета” №016

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-172 от 23.12.2015г.

21.

АУ002090 от 27.10.2015г.

 

АУЗД

РEМЗИ МУСТАФА БИРХАН

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №123А

******

ДПС

Изх №13-Р-89   от 23.12.2015г.

22.

ПДП002161 от

27.10.2015г.

 

ПОКАНА

РEМЗИ МУСТАФА БИРХАН

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №123А

******

ДПС

Изх №13-Р-89 от 23.12.2015г.

23.

АУ002091 от 27.10.2015г.

 

АУЗД

РАЙНА БОРИСОВА ПАПАЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Дюстабанов” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-90   от 23.12.2015г.

24.

ПДП002164 от

27.10.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙНА БОРИСОВА ПАПАЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Дюстабанов” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-90    от 23.12.2015г.

25.

АУ002092 от 27.10.2015г.

АУЗД

ЗДРАВКО БОРИСОВ РАБАДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №011, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-56 от 23.12.2015г.

26.

ПДП002163 от

27.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЗДРАВКО БОРИСОВ РАБАДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №011, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-56 от 23.12.2015г.

27.

АУ002093 от 27.10.2015г.

АУЗД

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ПАПАЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №006, ет.06, ап.037

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-69   от 23.12.2015г.

28.

ПДП002165 от

27.10.2015г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ПАПАЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №006, ет.06, ап.037

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-69   от 23.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 23.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 06.01.2016г.