projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 234

PostHeaderIconСписък 234

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във понеделник, 28.12.2015г.          

валидно до 11.01.2016г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени. 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002095 от 27.10.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС ИВАНОВ КАЧАКОВ

с.Главиница, Общ.Пазарджик, ул.”Четиринадесета” № 001

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-251 от 28.12.2015г.

2.

ПДП002166 от

27.10.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ИВАНОВ КАЧАКОВ

с.Главиница, Общ.Пазарджик, ул.”Четиринадесета” № 001

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-251 от 28.12.2015г.

3.

АУ002099 от 28.10.2015г.

АУЗД

ЙОРДАНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазрджик, Общ.Пазарджик, ул.”Мур” № 010

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Й-56   от 28.12.2015г.

4.

ПДП002168 от

28.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазрджик, Общ.Пазарджик, ул.”Мур” № 010

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Й-56 от 28.12.2015г.

5.

АУ002100 от 28.10.2015г.

 

АУЗД

ТАТЯНА МИТОВА ЧОРБАДЖАКОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Цар Самуил”  № 012, ет.05, ап.011

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Т-86 от 28.12.2015г.

6.

ПДП002171 от

28.10.2015г.

 

ПОКАНА

ТАТЯНА МИТОВА ЧОРБАДЖАКОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Цар Самуил”  № 012, ет.05, ап.011

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Т-86 от 28.12.2015г.

7.

АУ002102 от 28.10.2015г.

 

АУЗД

СТОЙКО СТАЙКОВ

МУНЕКОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик бул.”България” № 091, ет.04, ап.015

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-260 от 28.12.2015г.

8.

ПДП002169 от

28.10.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙКО СТАЙКОВ

МУНЕКОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик бул.”България ” № 091, ет.04, ап.015

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-260 от 28.12.2015г.

9.

АУ002103 от 28.10.2015г.

 

АУЗД

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА АЛАДЖОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Киселец” №009, ет.02, ап.005

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-175 от 28.12.2015г.

10.

ПДП002177 от

28.10.2015г.

 

ПОКАНА

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА АЛАДЖОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Киселец” №009, ет.02, ап.005

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-175 от 28.12.2015г.

11.

АУ002104 от 28.10.2015г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИ БОРИСЛАВОВ АЛАДЖОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Киселец ” №009, ет.02, ап.005

******

ДНИ,ТБО

ДПС

Изх № 13-Е -83 от   28.12.2015г.

12.

ПДП002176 от 28.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЕВГЕНИ БОРИСЛАВОВ АЛАДЖОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Киселец” №009, ет.02, ап.005

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Е-83 от 28.12.2015г.

13.

АУ002109 от 28.10.2015г.

 

АУЗД

НОНКА ЦВЯТКОВА ДОНОВА

гр..Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Осъм” № 018, ет.03,

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Н-140 от 28.12.2015г.

14.

ПДП002174 от

28.10.2015г.

 

ПОКАНА

НОНКА ЦВЯТКОВА ДОНОВА

гр..Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Осъм” № 018, ет.03,

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Н-140 от 28.12.2015г.

15.

АУ002118 от 28.10.2015г.

 

АУЗД

ПЕНКА ЯНКОВА   КИРИЛОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Преспа” № 063, ет.04, ап.012

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-П-127 от 28.12.2015г.

16.

ПДП002209 от

02.11.2015г.

ПОКАНА

ПЕНКА ЯНКОВА   КИРИЛОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Преспа” № 063, ет.04, ап.012

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-П-127 от 28.12.2015г.

17.

АУ002119 от

29.10.2015г.

 

АУЗД

ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №.029

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-И-164 от 28.12.2015г.

18.

ПДП002200 от

30.10.2015г.

 

ПОКАНА

ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №.029

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-И-164 от 28.12.2015г.

19.

АУ002123 от 29.10.2015г.

АУЗД

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 04, ет.09, ап.035

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

 

Изх № 13-Л-91 от 28.12.2015г.

20.

ПДП002201 от

30.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 04, ет.09, ап.035

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Л-91 от 28.12.2015г.

21.

АУ002128 от 29.10.2015г.

АУЗД

Марияна Йорданова Димитрова -Баракова

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.04, ап.011

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-М-176 от 28.12.2015г.

22.

ПДП002188 от

29.10.2015г.

 

ПОКАНА

Марияна Йорданова Димитрова -Баракова

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №087, ет.04, ап.011

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-М-176 от 28.12.2015г.

23.

АУ002131 от 30.10.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АТМАДЖОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Белмекен” №.006, ет.03, ап.003

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-П-128 от 28.12.2015г.

24.

ПДП002204 от

30.10.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АТМАДЖОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Белмекен” №.006, ет.03, ап.003

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-128 от 28.12.2015г.

25.

АУ002133 от

30.10.2015г.

 

АУЗД

ЗАПРИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Паззарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Бачо Киро” № 002, ет.02

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-З-57 от 28.12.2015г.

26.

ПДП002211 от

02.11.2015г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Паззарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Бачо Киро” № 002, ет.02

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-З-57 от 28.12.2015г.

27.

АУ002135 от

30.10.2015г.

АУЗД

Пенка Костадинова Георгиева

гр.Паззарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Бачо Киро” № 002, ет.02

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-126 от 28.12.2015г .

28.

ПДП002213 от 02.11.2015г.

ПОКАНА

Пенка Костадинова Георгиева

гр.Паззарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Бачо Киро” № 002, ет.02

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-П-126 от 28.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 28.12.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 11.01.2016г.