projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 236

PostHeaderIconСписък 236

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 30.12.2015г.          

валидно до 13.01.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002201 от 18.11.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №023

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-В-209 от 30.12.2015г.

2.

ПДП002560 от

20.11.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №023

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-В-209 от 30.12.2015г.

3.

АУ002208 от 18.11.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ЗАПРИНОВ ГЮРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Владая” №002, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-130 от 30.12.2015г.

4.

ПДП002552 от

19.11.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ЗАПРИНОВ ГЮРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Владая” №002, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-130 от 30.12.2015г.

5.

АУ002212 от 19.11.2015г.

 

АУЗД

ГОРАН САДКОВ СИНАПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №015, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-162 от 30.12.2015г.

6.

ПДП002557 от

20.11.2015г.

 

ПОКАНА

ГОРАН САДКОВ СИНАПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №015, ет.02, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-162 от 30.12.2015г.

7.

АУ002217 от 19.11.2015г.

 

АУЗД

“ЯВОР-ИМПОРТ- ЕКСПОРТ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №9

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-38-274 от 30.12.2015г.

8.

ПДП002554 от

19.11.2015г.

 

ПОКАНА

“ЯВОР-ИМПОРТ- ЕКСПОРТ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №9

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-38-274 от 30.12.2015г.

9.

АУ002219 от 20.11.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ МАТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №032, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-А-254 от 30.12.2015г.

10.

ПДП002565 от

20.11.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ МАТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №032, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-А-254 от 30.12.2015г.

11.

АУ002220 от 20.11.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МАТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №032, ет.02, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-210 от 30.12.2015г.

12.

ПДП002564 от

20.11.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МАТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №032, ет.02, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-210 от 30.12.2015г.

13.

АУ002224 от 20.11.2015г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТКА АЛЕКСАНДРОВА СОКОЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №141, вх.Б, ет.2, ап.13

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-207 от 30.12.2015г.

14.

ПДП002562 от

20.11.2015г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТКА АЛЕКСАНДРОВА СОКОЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №141, вх.Б, ет.2, ап.13

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-207 от 30.12.2015г.

15.

АУ002226 от 23.11.2015г.

 

АУЗД

ПАНАЙОТ ХРИСТОВ ПЛЯКОВ

гр.Пазарджик,ул.”Хан Крум” №011, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-131 от 30.12.2015г.

16.

ПДП002570 от

24.11.2015г.

 

ПОКАНА

ПАНАЙОТ ХРИСТОВ ПЛЯКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №011, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-П-131 от 30.12.2015г.

17.

АУ002228 от 23.11.2015г.

 

АУЗД

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

гр.Пазарджик,ул.”Цар Шишман” №30, ет.3

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-180 от 30.12.2015г.

18.

ПДП002566 от

23.11.2015г.

 

ПОКАНА

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №30, ет.3

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-180 от 30.12.2015г.

19.

АУ002232 от 23.11.2015г.

 

АУЗД

МАРИН РАНГЕЛОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №015, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-181 от 30.12.2015г.

20.

ПДП002582 от

25.11.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИН РАНГЕЛОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №015, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-181 от 30.12.2015г.

21.

АУ002233 от 23.11.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №015, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Е-84 от 30.12.2015г.

22.

ПДП002583 от

25.11.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №015, ет.05, ап.014

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Е-84 от 30.12.2015г.

23.

АУ002237 от 24.11.2015г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКА ПАВЛОВА ПЛЯКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №011, вх.Б, ет.4, ап.4

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-В-208 от 30.12.2015г.

24.

ПДП002575 от

25.11.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА ПАВЛОВА ПЛЯКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №011, вх.Б, ет.4, ап.4

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-В-208 от 30.12.2015г.

25.

АУ002240 от 25.11.2015г.

АУЗД

ПАВЕЛ ХРИСТОВ ПЛЯКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №011, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-132 от 30.12.2015г.

26.

ПДП002576 от

25.11.2015г.

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ ХРИСТОВ ПЛЯКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №011, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-132 от 30.12.2015г.

27.

АУ002242 от 25.11.2015г.

АУЗД

ПЕТЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА-ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Победа” №007, ет.04, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-129 от 30.12.2015г.

28.

ПДП002579 от

25.11.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА-ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Победа” №007, ет.04, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-129 от 30.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 30.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.01.2016г.