projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 237

PostHeaderIconСписък 237

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във срядя, 06.01.2016г.          

валидно до 20.01.2016г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002243 от 25.11.2015г.

 

АУЗД

ЯКОВ ЯКОВ МАТАКИЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Антим I” № 010, ет.01, ап.004

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Я-1 от 06.01.2016г.

2.

ПДП002580 от

25.11.2015г.

 

ПОКАНА

ЯКОВ ЯКОВ МАТАКИЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Антим I” № 010, ет.01, ап.004

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Я-1 от 06.01.2016г.

3.

АУ002244 от 25.11.2015г.

АУЗД

МАРИЯ КРЪСТЕВА РАДУЛОВА

гр.Пазрджик, Общ.Пазарджик, ул.”Връх Братия” № 040

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-2  от 06.01.2016г .

4.

ПДП002596 от

27.11.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ КРЪСТЕВА РАДУЛОВА

гр.Пазрджик, Общ.Пазарджик, ул.”Връх Братия” № 040

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-2 от 06.01.2016г .

5.

АУ002275 от 04.12.2015г.

 

АУЗД

СТЕФАН ИЛИЕВ РУНЬОВСКИ

с.Алеко Константиново, Общ. Пазарджик, ул.”Марица”   № 008

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-1 от 06.01.2016г .

6.

ПДП002612 от

04.12.2015г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ИЛИЕВ РУНЬОВСКИ

с.Алеко Константиново, Общ. Пазарджик, ул.”Марица”   № 008

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-1 от 06.01.2016г.

7.

АУ002291 от 08.12.2015г.

 

АУЗД

АСЕН АНДРЕЕВ

ЯНКОВ

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Вит I ” № 024

******

ДПС

Изх № 13-А-3 от   06.01.2016г .

8.

ПДП002629 от

08.12.2015г.

 

ПОКАНА

АСЕН АНДРЕЕВ

ЯНКОВ

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Вит I ” № 024

******

ДПС

Изх № 13-А-3 от   06.01.2016г .

9.

АУ002296 от 10.12.2015г.

 

АУЗД

ВАНЯ ВИКТОРОВА ХРИСТОВА

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Луда Яна” № 043

******

ДПС

Изх № 13-В-1 от 06.01.2016г .

10.

ПДП002639 от

10.12.2015г.

 

ПОКАНА

ВАНЯ ВИКТОРОВА ХРИСТОВА

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Луда Яна” № 043

******

ДПС

Изх № 13-В-1 от 06.01.2016г .

11.

ПДП002272 от 12.11.2015г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик ул.”Хаджи Поп Тилев” № 013

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-К -1 от   06.01.2016г.

12.

ПДП002276 от 12.11.2015г.

 

ПОКАНА

ДЕЛЧО ПЕТРОВ ПАПАЗОВ

с.Черногорово , Общ. Пазарджик ул.” Петедесет и седма” № 001

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Д-1 от 06.01.2016г.

13.

АУ001137 от 11.06.2015г.

 

АУЗД

МАКСИМ ЯНКОВ ИЛИЕВ

с.Черногорово, Обш.Пазарджик, ул.”Шестдесет и осма” № 009

******

ДПС

 

Изх № 13-М-1 от 06.01.2016г .

14.

ПДП001180 от

11.06.2015г..

ПОКАНА

МАКСИМ ЯНКОВ ИЛИЕВ

с.Черногорово, Обш.Пазарджик, ул.”Шестдесет и осма” № 009

******

ДПС

 

Изх № 13-М-1 от 06.01.2016г .

15.

ПДП002278 от 12.11.2015г.

ПОКАНА

РАЙНА ЙОРДАНОВА   ВАСИЛЕВА

с.Главиница, Общ.Пазарджик, ул.”Осемнадесета” № 007

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Р-3 от 06.01.2016г.

16.

ПДП002286 от

12.11.2015г.

ПОКАНА

ИВАН ЛАЗАРОВ   СТОИЧКОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Гео Милев” № 009, ет.05, ап.009

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-1 от 06.01.2016г.

17.

ПДП002291 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

 

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВЛАДОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Сан Стефано” №.002, ет.01, ап.001

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-А-2 от 06.01.2016г.

18.

ПДП002292 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

ПЕНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №.112, ет.01, ап.01

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-П-2 от 06.01.2016г.

19.

ПДП002293 от 13.11.2015г.

ПОКАНА

АНКА ДИМИТРОВА БАРАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал.Батенберг” № 083, ет.04, ап.008

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-А-5 от 06.01.2016г.

20.

ПДП002294 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

Кръстина Кирилова Ангелова

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Освобождение” № 016, ет.02, ап.006

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-К-3 от 06.01.2016г.

21.

ПДП002300 от 13.11.2015г.

ПОКАНА

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ДОБРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода”   №07, ет.06, ап. 022

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-А-4 от 06.01.2016г.

22.

ПДП002303 от

13.11.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ИВАНОВА МЕЧКАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №002, ет.04, ап. 012

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-С-3 от 06.01.2016г.

23.

ПДП002308 от 13.11.2015г.

ПОКАНА

ПЛАМЕН СЛАВЕЙКОВ ТОПАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” №.022, ет.07, ап.021

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-П-1 от 06.01.2016г.

24.

ПДП002310 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

СТОЙКО НИКОЛОВ КИРИЧЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Пловдивска” №.006

*****

ПАТЕНТ

Изх № 13-С -2 от 06.01.2016г.

25.

ПДП002320 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

Костадин Добромиров Алексиев

с.Огняново, Общ. Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” № 007

*****

ПАТЕНТ

Изх № 13-К -2 от 06.01.2016г.

26.

ПДП002321 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

ДИАН ИВАНОВ КАРАДЖОВ

гр.Паззарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Яне Сандански” № 035

*****

ПАТЕНТ

Изх № 13-Д-3 от 06.01.2016г.

27.

АУ002324 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Паззарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Пловдивска” 087, ет.02, ап.004

*****

ПАТЕНТ

Изх № 13-Д -2 от 06.01.2016г.

28.

ПДП002337 от 13.11.2015г.

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА ЦАРСКА

гр.Паззарджик,Общ. Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” № 089

*****

ПАТЕНТ

Изх № 13-В -2 от 06.01.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 06.01.2016г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 20.01.2016г.