projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

Решение № 23 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 033013, местн. „Спасова черква”, земл. Паталеница

Решение № 24 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 033024, местн. „Спасова черква”, земл. Паталеница

Решение № 25 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 014081, местн. „Долен Гелемен”, земл. Ивайло

Решение № 26 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 700002, местн. „Дъба”, земл. Огняново

Решение № 28 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 008009, местн. „Пенева нива”, земл. Главиница

Решение № 29 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 007002, местн. „Шеолу”, земл. Главиница

Решение № 30 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 008005, местн. „Пенева нива”, земл. Главиница

Решение № 34 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 007005, местн. „Шеолу”, земл. Главиница

Решение № 35 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 043013 и 043014, местн. „Бостаните”, земл. Ивайло

Решение № 36 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 040063, местн. „Сай кория”, земл. Ивайло

Решение № 37 от 17.12.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 009164, местн. „Горни ливади”, земл. Черногорово