projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно отмяна заповед № 2909/28.12.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен за 02.02.2016 г. от 11.30 часа публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти.

PostHeaderIconОбявление относно отмяна заповед № 2909/28.12.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен за 02.02.2016 г. от 11.30 часа публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти.

С настоящето обявление се уведомяват заинтересованите, че със Заповед № 66/13.01.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 99, т. 2 от АПК във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и § 14, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОЗЗ е отменена Заповед № 2909/28.12.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен за 02.02.2016 г. от 11.30 часа публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1 към заповедта.

Обявлението за насрочената продажба е било публикувано във в. “Пазарджишка Марица” брой 254 (3497) от 29.12.2015 г.