projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт СТАНДАРТ GSM/UMTS, за нуждите на...

PostHeaderIconСъобщение относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт СТАНДАРТ GSM/UMTS, за нуждите на...