projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 240

PostHeaderIconСписък 240

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 27.01.2016г.          

валидно до 10.02.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002087 от 26.10.2015г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ТЕМЕЛКОВ ЯНКОВ

с.Априлци, ул.”Осемнадесета” №005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Л-5 от 27.01.2016г.

2.

ПДП002193 от

30.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ТЕМЕЛКОВ ЯНКОВ

с.Априлци, ул.”Осемнадесета” №005

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Л-5 от 27.01.2016г.

3.

АУ002187 от 10.11.2015г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛЕЕВ

с.Овчеполци, ул.”Девета” №024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-8 от 27.01.2016г.

4.

ПДП002263 от

10.11.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛЕЕВ

с.Овчеполци, ул.”Девета” №024

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-8 от 27.01.2016г.

5.

АУ002265 от 01.12.2015г.

 

АУЗД

САШКО ИВАНОВ СТАНОЕВ

с.Звъничево, ул.”Тринадесета” №049

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-12от 27.01.2016г.

6.

ПДП002610 от

04.12.2015г.

 

ПОКАНА

САШКО ИВАНОВ СТАНОЕВ

с.Звъничево, ул.”Тринадесета” №049

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-12 от 27.01.2016г.

7.

АУ002266 от 02.12.2015г.

 

АУЗД

ПЛАМЕН ПЕТРОВ КОТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №008, вх.В, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-7 от 27.01.2016г.

8.

ПДП002613 от

04.12.2015г.

 

ПОКАНА

ПЛАМЕН ПЕТРОВ КОТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №008, вх.В, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-7 от 27.01.2016г.

9.

АУ002273 от 03.12.2015г.

 

АУЗД

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПОПИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” №002, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Т-2    от 27.01.2016г.

10.

ПДП002617 от

04.12.2015г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПОПИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски” №002, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Т-2    от 27.01.2016г.

11.

АУ002286 от 07.12.2015г.

 

АУЗД

НИАЗИ АЙДЪНОВ РАШИДОВ

с.Алеко Константиново, ул.”Роза” №009

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-9 от 27.01.2016г.

12.

ПДП002632 от

08.12.2015г.

 

ПОКАНА

НИАЗИ АЙДЪНОВ РАШИДОВ

с.Алеко Константиново, ул.”Роза” №009

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-9 от 27.01.2016г.

13.

АУ002288 от 08.12.2015г.

 

АУЗД

СТОЯН ДИМИТРОВ СМИЛЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №014, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-13 от 27.01.2016г.

14.

ПДП002630 от

08.12.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ДИМИТРОВ СМИЛЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №014, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-С-13 от 27.01.2016г.

15.

АУ002301 от 12.12.2015г.

 

АУЗД

“МАРДАС И СИН” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №27, ет.2, ап.4

******

ДПС

Изх №13-38-9 от 27.01.2016г.

16.

ПДП002644 от

12.12.2015г.

 

ПОКАНА

“МАРДАС И СИН” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №27, ет.2, ап.4

******

ДПС

Изх №13-38-9 от 27.01.2016г.

17.

АУ002315 от 17.12.2015г.

 

АУЗД

КИТКА НИКОЛОВА ПАРОВА

с. Тополи дол, ул.”Седма” №008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-К-6 от 27.01.2016г.

18.

ПДП002662 от

18.12.2015г.

 

ПОКАНА

КИТКА НИКОЛОВА ПАРОВА

с. Тополи дол, ул.”Седма” №008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-К-6 от 27.01.2016г.

19.

АУ002320 от 18.12.2015г.

 

АУЗД

“УНИМАКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №10, ет.1, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-10 от 27.01.2016г.

20.

ПДП002663 от

18.12.2015г.

 

ПОКАНА

“УНИМАКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №10, ет.1, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-38-10 от 27.01.2016г.

21.

АУ002321 от 18.12.2015г.

 

АУЗД

“СТАРЛАЙТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №20

******

ДПС

Изх №13-38-11 от 27.01.2016г.

22.

ПДП002665 от

18.12.2015г.

 

ПОКАНА

“СТАРЛАЙТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №20

******

ДПС

Изх №13-38-11 от 27.01.2016г.

23.

АУ001746 от 18.08.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КАРАДЖОВА

с.Панагюрски колони, ЖК №25, ет.1, ап.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-1  от 27.01.2016г.

24.

ПДП001809 от

18.08.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КАРАДЖОВА

с.Панагюрски колони, ЖК №25, ет.1, ап.2

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-1    от 27.01.2016г.

25.

АУ002184 от 10.11.2015г.

АУЗД

ДИМИТРИНКА ВЪЛЧЕВА ИТЕВА

гр.Пловдив, бул.”Цариградско шосе” №52, ет.3, ап.9

******

ДПС

Изх №13-Д-8 от 27.01.2016г.

26.

ПДП002255 от

10.11.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИНКА ВЪЛЧЕВА ИТЕВА

гр.Пловдив, бул.”Цариградско шосе” №52, ет.3, ап.9

******

ДПС

Изх №13-Д-8 от 27.01.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.01.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.02.2016г.