projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Article Index
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
All Pages

4. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Един от най – важните приоритети в тази посока за Община Пазарджик е обновяването на многофамилните жилищни сгради на територията на град Пазарджик. За целта активно ще бъдат използвани възможностите, които предоставя Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и изпълнението на Инвестиционната програма, която е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик, финансирана от оперативна програма „Региони в растеж“.